Dôležité dokumenty

Kriteria k prijímaniu uchádzačov do našej školy

Školský poriadok

Školský poriadok je vypracovaný Dopravnou akadémiou, Rosinská cesta 2, Žilina a jeho sťahovanie, rozširovanie, rozmnožovanie inými osobami a subjektami je protiprávne. Slúži len pre potreby žiakov, ich rodičov a zákonných zástupcov žiakov DOA, Rosinská cesta 2, Žilina.

Pokyny 

Rôzne


Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia:

              pdf-icoSpráva za šk.rok
2015/2016
pdf-icoSpráva za šk.rok
2014/2015
pdf-icoSpráva za šk. rok
2013/2014
pdf-icoSpráva za šk. rok
2012/2013
pdf-icoSpráva za šk. rok
2011/2012
pdf-icoSpráva za šk. rok
2010/2011
pdf-icoSpráva za šk. rok
2009/2010
pdf-icoSpráva za šk. rok
2008/2009
pdf-icoSpráva za šk. rok
2007/2008
pdf-icoSpráva za šk. rok
2006/2007
pdf-icoSpráva za šk. rok
2005/2006

Ročenky školy:


 

Zverejňovanie dokumentov:

 

http://zask-dokumenty.assecosolutions.sk/00651117/
Na uvedenom linku organizácia zverejňuje došlé faktúry, vyšlé objednávky a zmluvy od 1.6.2014.
ZMLUVY uzavrete s DA v Žiline po 01.01.2012
OBJEDNÁVKY DA v Žiline po 16.01.2012
PRIJATÉ FAKTÚRY DA v Žiline po 16.01.2012
POKLADŇA (drobný nákup) DA v Žiline po 01.01.2012