Dôležité dokumenty

(aktuálne) KRITÉRIA k prijímaniu uchádzačov do 1. ročníka šk. roku 2017/2018
msword-ico (aktuálne) KRITÉRIA k prijímaniu uchádzačov do I. ročníka v šk. roku 2017/2018 pre duálny systém vzdelávania
msword-ico
(aktuálne) KRITÉRIA k prijímaniu uchádzačov do 1. ročníka šk. roku 2017/2018 – NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM
     
Žiadosť o poskytnutie štipendia žiakom stredných škôl
(19-02-2010)
Rekapitulácia úspešných projektov
(10-10-2012)
Pokyny pre písomnú úpravu prác praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky
(11-2013)
Pokyny pre písomnú úpravu prác Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ)
(18-11-2013)
Pokyny pre písomnú úpravu ročníkových prác z odbornej praxe
(07-11-2013)
Žiadosť o prijatie do školského internátu
(24-04-2012)
Všetky zámery Dopravnej akadémie pre aktuálny šk.rok Školský poriadok dopravnej akademie  
SMERNICA č.1/2012 k výkonu a organizácii komisionálnych skúšok
Dodatok k smernici č.1/2012 k výkonu a organizácií komisionálnych skúšok
msword-ico
msword-ico
   

Školský poriadok je vypracovaný Dopravnou akadémiou, Rosinská cesta 2, Žilina a jeho sťahovanie, rozširovanie, rozmnožovanie inými osobami a subjektami je protiprávne. Slúži len pre potreby žiakov, ich rodičov a zákonných zástupcov žiakov DOA, Rosinská cesta 2, Žilina.


Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia:

              pdf-icoSpráva za šk.rok
2015/2016
pdf-icoSpráva za šk.rok
2014/2015
pdf-icoSpráva za šk. rok
2013/2014
pdf-icoSpráva za šk. rok
2012/2013
pdf-icoSpráva za šk. rok
2011/2012
pdf-icoSpráva za šk. rok
2010/2011
pdf-icoSpráva za šk. rok
2009/2010
pdf-icoSpráva za šk. rok
2008/2009
pdf-icoSpráva za šk. rok
2007/2008
pdf-icoSpráva za šk. rok
2006/2007
pdf-icoSpráva za šk. rok
2005/2006

Ročenky školy:


 

Zverejňovanie dokumentov:

 

http://zask-dokumenty.assecosolutions.sk/00651117/
Na uvedenom linku organizácia zverejňuje došlé faktúry, vyšlé objednávky a zmluvy od 1.6.2014.
ZMLUVY uzavrete s DA v Žiline po 01.01.2012
OBJEDNÁVKY DA v Žiline po 16.01.2012
PRIJATÉ FAKTÚRY DA v Žiline po 16.01.2012
POKLADŇA (drobný nákup) DA v Žiline po 01.01.2012