Overview

Zmluvy za rok 2020
Zmluvy za rok 2019
Zmluvy za rok 2018
Zmluvy za roky 2012-2017


Sheet 1: Zmluvy za rok 2020

Zoznam zmlúv za kalendárny rok 2020
pre zobrazenie predošlých rokov v Exceli prepnite "Hárok" (nižšie) (platí len pre Excel)
Dátum zverejnenia Zobrazenie zmluvy Názov a číslo zmluvy Identifikácia zmluvnej strany IČO zmluvnej strany Sídlo a miesto podnikania ZS Predmet zmluvy Celková hodnota predmetu zmluvy Dátum uzavretia zmluvy Dátum učinnosti (platnosť od) Dátum trvania zmluvy (do)
8.1.2020 [PDF] Dohoda o platbách za odobratú - nevyfakturovanú elektrinu SSE Stredoslovenská energetika a.s., 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B,
010 47 Žilina
Rozpis platieb na r. 2020 879 €/m 22.12.2019 1.1.2020 31.12.2020
8.1.2020 [PDF] Dohoda o platbách za odobratú - nevyfakturovanú elektrinu SSE Stredoslovenská energetika a.s., 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B,
010 47 Žilina
Rozpis platieb na r. 2020 1725 €/m 31.12.2019 1.1.2020 31.12.2020
8.1.2020 [PDF] Zmluva o poskytovaní odbornej pomoci Prvá zváračská, a.s. 35805609 Kopčianska 14
851 01 Bratislava 5
Vykonávanie skúšobnej a kontrolnej činnosti, poskytovanie odbornej technickej pomoci. 0,00 € 7.1.2020 7.1.2020 31.12.2020
27.1.2020 [PDF] Dodatok č.2 k rámcovej dohode č.5/ŠJ/2019 Čička, s.r.o. 36763705 Antona Bernoláka 2203
01001 Žilina
Úprava ceny mäsa a mäsových výrobkov 0,00 € 27.1.2020 28.1.2020
31.1.2020 [PDF] Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov, časti pozemku č.01/2017/DA Ing. Dalibor Krupa

Nájomca preberá do nájmu v areáli SOŠDZA pozemok pod garážou o výmere 18m2. 0,00 € 28.1.2020 1.2.2020 31.1.2021
2.2.2020 [PDF] Zmluva o vypracovaní projektu Erasmus+SK01 KA102 Mgr. Jozefína Malecová,
EUROAKADÉMIA
47082381 Kopecnica 46, 96701 Kremnica Predmetom je záväzok zhotoviteľa vypracovať projekt v rámci programu Erasmus+ KA102. popis v zmluve 27.1.2020 3.2.2020 30.6.2021
5.2.2020 [PDF] Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme stavby - AUTOCVIČISKA č.02/2017/DA Ing. Ján Samek - AUTOŠJKOLA SAMEK 41081111 T.Vansovej 1600/2,
01008 Žilina
Zmena doby nájmu 0,00 € 5.2.2020 1.3.2020 28.2.2021
7.2.2020 [PDF] Rámcová kúpna zmluva č. 1390/2020 PT Gas spol s.r.o. 45626634 Karpatská 8388/14,
01008 Žilina
Dodávka plynov na základe čiatkových kúp. Zmlúv. 0,00 € 4.2.2020 5.2.2020
10.2.2020 [PDF] Zmluva č.2020_MPC_NP_PoP_SŠ_070
o vzájomnej spolupráci pri implementácií proj. aktivít
Metodicko-pedagogické centrum 164348 Ševčenkova 11
P.O.BOX 58,
850 05 Bratislava
Poskytnutie finančnej podpory pre SŠ z prostriedkov Európskecho sociálneho fondu pri implementácií proj. aktivít v rámci Projektu. 0,00 € 27.1.2020 dňom zverejnenia
v CR
31.8.2022
24.2.2020 [PDF] Dohoda o spolupráci Univrzita Mateja Bela v BB
Národná 12,
974 01 Banská Bystrica
Predmetom dohody je vykonávanie pedagogickej praxe Mgr. Márie Marunovej, študentky doplňujúceho pedagogického štúdia UMBB. Zabezpečovanie je bezodplatné. 0,00 € 21.2.2020 24.2.2020 zimný semester
2020/2021
9.3.2020 [PDF] Dodatok č.3 k Zmluve č.3/2018/DV o dueálnom vzdelávani do dňa 27.02.2018 Todos Žilina, s.r.o., 31575790 Ul. Kragujevská 1,
010 01 Žilina
Zmena čl. XII, bod 1, - doba určitá alebo do ukonceňia doby platnosti osvedčenia. Čo nastane skôr. 0,00 € 9.3.2020 11.3.2020 30.6.2030
9.3.2020 [PDF] Dodatok č.3 k Zmluve č.4/2016/DV o duálnom vzdelávaní zo dňa 27.02.2018 AUTOMAX PLUS, s.r.o. 465 6 902 2 Sládkovičova 127/632, 017 01 Považská Bystrica Zmena čl. XII, bod 1, - doba určitá alebo do ukonceňia doby platnosti osvedčenia. Čo nastane skôr. 0,00 € 6.3.2020 10.3.2020 30.6.2030
9.3.2020 [PDF] Dodatok č.3 k Zmluve č.5/2016/DV o duálnom vzdelávaní zo dňa 30.03.2016 ContiTrade Slovakia, s.r.o. 363 3 655 6 Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov Zmena čl. XII, bod 1, - doba určitá alebo do ukonceňia doby platnosti osvedčenia. Čo nastane skôr. 0,00 € 6.3.2020 10.3.2020 30.6.2030
9.3.2020 [PDF] Dodatok č.1 k Zmluve č.1/2017/DV o duálnom vzdelávaní zo dňa 10.09.2019 Auto Becchi. s.r.o.. 44 624 948 Pri Celulózke 3631,
010 01 Žilina
Zmena čl. XII, bod 1, - doba určitá alebo do ukonceňia doby platnosti osvedčenia. Čo nastane skôr. 0,00 € 6.3.2020 10.3.2020 30.6.2030
10.3.2020 [PDF] Dodatok č.3 k Zmluve č.4/2018/DV o duálnom vzdelávaní zo dňa 27.02.2018 Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a. s. 44855206 Sklabinská 20,
831 06 Bratislava
Zmena čl. XII, bod 1, - doba určitá alebo do ukonceňia doby platnosti osvedčenia. Čo nastane skôr. 0,00 € 6.3.2020 10.3.2020 30.6.2030
10.3.2020 [PDF] Dodatok č.2 k Zmluve č.1/2018/DV o duálnom vzdelávaní zo dňa 27.02.2018 Auto - Hmira, s.r.o., 46518754 Rudinská 97,
023 31 Rudinská
Zmena čl. XII, bod 1, - doba určitá alebo do ukonceňia doby platnosti osvedčenia. Čo nastane skôr. 0,00 € 9.3.2020 11.3.2020 30.6.2030
10.3.2020 [PDF] Dodatok č.1 k Zmluve č.02/DV/2019 o duálnom vzdelávaní zo dňa10.09.2018 T.A. autoopravovne, s.r.o. 50471171 Cesta k vodojemu 1166/48
01003 Budatín
Zmena čl. XII, bod 1, - doba určitá alebo do ukonceňia doby platnosti osvedčenia. Čo nastane skôr. 0,00 € 9.3.2020 11.3.2020 30.6.2030
10.3.2020 [PDF] Dodatok č.3 k zmluve č.02/2018/DV o duálnom vzdelávaní zo dňa 27.02.2018 SÚDST, s.r.o. 36392405 Kvačalova 782/11,
01001 Žilina
Zmena čl. XII, bod 1, - doba určitá alebo do ukonceňia doby platnosti osvedčenia. Čo nastane skôr. 0,00 € 9.3.2020 11.3.2020 30.6.2030
13.3.2020 [PDF] Dodatok č.1 k Zmluve č.5/2018/DV o duálnom vzdelávaní zo dňa 27.02.2018 Volvo Group Slovakia, s.r.o. 35729066 Diaľničná cesta 9,
903 01 Senec
Zmena čl. XII, bod 1, - doba určitá alebo do ukonceňia doby platnosti osvedčenia. Čo nastane skôr. 0,00 € 6.3.2020 10.3.2020 30.6.2030
5.5.2020 [PDF] Rámcová dohoda č.2 Inmedia, spol. s.r.o. 36019208 Námestie SNP 11
960 01 Zvolen
Dodávky tovarov pre ŠJ, na predmet zákazky "Rastlinné a živočísne oleje a tuky pre ŠJ". 1 314,65 € 5.5.2020 6.5.2020 6.5.2021
07..05.2020 [PDF] Rámcová dohoda č.1 SHP, a.s. 31585370 Červenej armády 1191
039 01 Turčianské Teplice
Dodávky tovarov pre ŠJ, na predmet zákazky "Slepačie vajcia". 1 080,00 € 6.5.2020 7.5.2020 7.5.2021
22.5.2020 [PDF] Rámcová dohoda č.4 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 315 63 490 Športová 9
010 01 Žilina
Dodávky tovarov pre ŠJ, na predmet zákazky "Mrazené ryby, mrazená hydina a zelenina ". 5 629,98 € 21.5.2020 22.5.2020 22.5.2021

Sheet 2: Zmluvy za rok 2019

Zoznam zmlúv za kalendárny rok 2019
pre zobrazenie predošlých rokov v Exceli prepnite "Hárok" (nižšie) (platí len pre Excel)
Dátum zverejnenia Zobrazenie zmluvy Názov a číslo zmluvy Identifikácia zmluvnej strany IČO zmluvnej strany Sídlo a miesto podnikania ZS Predmet zmluvy Celková hodnota predmetu zmluvy Dátum uzavretia zmluvy Dátum učinnosti (platnosť od) Dátum trvania zmluvy (do)
1.1.2019 [PDF] Zmluva o združenej dodávke elektriny Stredoslovenská energetika, a.s. 36403008 Pri Rajčianke 8591/4B,
010 47 Žilina
Zmena obchodného produktu 0,00 € 7.12.2018 7.12.2018 31.12.2019
8.1.2019 [PDF] Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení teoretického a praktického výcviku, autoškoly SOŠD Viera Vlachová 35409037 Hlinská 2614/12
010 01 Žilina
Zmena článku IV - úhrada za služby 0,00 € 8.1.2019 8.1.2019
8.1.2019 [PDF] Dodatok č.2 k zmluve o zabezpečení teoretického a praktického výcviku, autoškoly SOŠD Ján Lukáč 45254966 T.Vansovej 1600/4
010 08 Žilina
Zmena článku IV - úhrada za služby 0,00 € 8.1.2019 8.1.2019
8.1.2019 [PDF] Dodatok č.2 k zmluve o zabezpečení teoretického a praktického výcviku, autoškoly SOŠD Jana Halabicová 33346453 Višňové 11,
013 23 Žilina
Zmena článku IV - úhrada za služby 0,00 € 8.1.2019 8.1.2019
8.1.2019 [PDF] Dodatok č.2 k zmluve o zabezpečení teoretického a praktického výcviku, autoškoly SOŠD Ján Olszár 22635971 Tatranská 3108/1,
010 01 Žilina
Zmena článku IV - úhrada za služby 0,00 € 8.1.2019 8.1.2019
8.1.2019 [PDF] Dodatok č.2 k zmluve o zabezpečení teoretického a praktického výcviku, autoškoly SOŠD Mgr. Ferdinand Papaj
Kempelenová3 413/15
010 15 Žilina
Zmena článku IV - úhrada za služby 0,00 € 8.1.2019 8.1.2019
16.1.2019 [PDF] Dodatok č.1/2019 pre rok 2019 k Zmluve o poskytovaní odbornej pomoci ev. č. zmluvy ZŠ/83/2016 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ a.s. 35805609 Kopčianska 14, Bratislava 5 851 01 Predĺženie platnosti pôvodnej zmluvy č. ZŠ/83/2016 0,00 € 15.1.2019 1.1.2019 31.12.2019
21.1.2019 [PDF] Zmluva o spolupráci pre zaistenie výkonu odbornej praxe medzi organizáciami
(Erasmus +)
AGAMOS, s.r.o. 28349521 Zelená 1387/14
735 35 Horní Suchá
Predmetom je výkon odbornej praxe žiakov z vysielajúcej organizácie a podmienky realizácie. 0,00 € 21.1.2019 22.1.2019
30.1.2019 [PDF] Zmluva č. OU-ZA-OS1-2019/007846-001 Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad Žilina, odbor školstva
151866 Vysokoškolákov 8556/33B
01008 Žilina
Organizácia a zabezpečenie krajského kola "Súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači". 0,00 € 21.1.2019 dňom zverejnenia v CRZ
30.1.2019 [PDF] Dodatok č.2/2019 k zmluve o nájme nebytového priestoru - časti pozemku (pod garážou) Ing. Dalibor Krupa
Bernoláková 6, 010 01 Žilina Zmena článku IV, doba nájmu. 0,00 € 18.1.2019 1.2.2019 31.1.2020
7.2.2019 [PDF] Rámcová dohoda o dodaní tovarov a poskytovaní služieb 01/2019 KP, s.r.o. 36402516 Kragujevská 398,
010 01 Žilina
Úprava podmienok prevodu vlastníckeho práva tovaru, jeho dodávka, dovoz na základe čiastkových objednávok 5 969,93 € 6.2.2019 6.2.2019 5.2.2020
12.2.2019 [PDF] Zmluva o poskytovaní odbonej činnosti KP, s.r.o. 36402516 Kragujevská 398,
010 01 Žilina
Zabezpečenie odbornej činnosti, prehliadok a odborných skúšok na VTZ-trafostanici 0,00 € 4.2.2019 12.2.2019 31.12.2023
18.2.2019 [PDF] Zmluva č. 01 DV/2019 o duálnom vzdelávaní Automax Plus s.r.o., 46569022 Sládkovičová 127/632, 017 01 Považská Bystrica Predmetom zmluvy je záväzok zamestnávateľa poskytovať žiakom školy praktické vyučovanie na svoje náklady a zodpovednosť a záväzok školy poskytovať žiakom teoretické vyučovanie a organizovať a koordinovať odborné vzdelávanie a prípravu žiakov v systéme duálneho vzdelávania 0,00 € 15.2.2019 15.2.2019 31.8.2023
20.2.2019 [PDF] Rámcová dohoda OPTIMAL ŽILINA, s.r.o., 36398519 Tajovského 8525/27A,
010 01 Žilina
Dodávka tonerov a atramentových náplni do tlačiarní a kop. strojov. 5 760,00 € 20.2.2019 20.2.2019
28.2.2019 [PDF] Dodatok č.2/2019 k zmluve o nájme nebytového priestoru - AUTOCVIČISKA Ing. Ján Samek - Autoškola Samek 41081111 T. Vansovej 1 600/2
010 01
Doba nájmu 0,00 € 27.2.2019 27.2.2019 28.2.2020
5.3.2019 [PDF] Rámcová dohoda Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 Vajanského 80,
984 01 Lúčenec
Dodávka kancelárskych potrieb 5 800,00 € 4.3.2019 4.3.2019 3.3.2020
6.3.2019 [PDF] Zmluva o reklame Profesionálny register s.r.o. 46938079 Michalská 9,
811 01 Bratislava
Záväzok poskytovateľa reklamy poskytovať obchodnému partnerovi reklamu 250,00 € 5.3.2019 5.3.2019 4.3.2020
10.4.2019 [PDF] Zmluva o spracovaní osobných údajov Slovenská obchodná a priemyselná komora 30842654 Grosslingova 4
816 03 Bratislava
Poverenie na spracúvanie osobných údajov pre protokoly o vydaných osvedčeniach 0.00 € 9.4.2019 9.4.2019
11.4.2019 [PDF] Rámcová dohoda č.5/ŠJ/2019 Čička, s.r.o. 36763705 Antona Bernoláka 2
01001 Žiina
Čerstvé mäso a čerstvé mäsové výrobky pre školskú jedáleň 0.00 € 11.4.2019 11.4.2019 10.4.2020
11.4.2019 [PDF] Rámcová dohoda č.1/ŠJ/2019 Inmedia, spol. s.r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Dodávka tovaru pre školskú jedáleň. 0.00 € 11.4.2019 11.4.2019 10.4.2020
16.4.2019 [PDF] Rámcová dohoda č.2/ŠJ/2019 Demifood, s.r.o. 36324124 Piešťanská 2503/43,
0915 01 Nové Mesto n/Váhom
Rastlinné a živočíšné oleje pre školskú jedáleň 0.00 € 15.4.2019 15.4.2019 14.4.2020
16.4.2019 [PDF] Rámcová dohoda č.3/ŠJ/2019 Demifood, s.r.o. 36324124 Piešťanská 2503/43,
0915 01 Nové Mesto n/Váhom
Rôzne potravinárske výrobky pre školskú jedáleň 0.00 € 15.4.2019 15.4.2019 14.4.2020
16.4.2019 [PDF] Rámcová dohoda č.6/ŠJ/2019 Rudolf Masár - HODMAR 10952080 Chalúpková 49,
010 09 Bytčica
Čerstvý chlieb, pečivo a pekárske výrobky pre školskú jedáleň. 0.00 € 15.4.2019 15.4.2019 14.4.2020
16.4.2019 [PDF] Rámcová dohoda č.7/ŠJ/2019 Michaela Fruit 40131751 Kempelenová 37 Zemiaky, zelenina, ovocie a strukoviny pre školskú jedáleň. 0.00 € 15.4.2019 15.4.2019 14.4.2020
24.4.2019 [PDF] Rámcová dohoda č.4/ŠJ/2019 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 Hviezdoslavová 5,
010 01 Žilina
Mrazené ryby, mrazená hydina a zelenina pre ŠJ. 0.00 € 17.4.2019 17.4.2019 16.4.2020
26.4.2019 [PDF] Dodatok č.1/2019 k zmluve o nájme nebytového priestoru č.1/2018 TJ ŠSDST, 37809130 ul. Republiky 13,
01001 Žilina
Doba nájmu sa mení na, "do 24.04.2020". 0.00 € 25.4.2019 25.4.2019 24.4.2020
13.5.2019 [PDF] Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. ZSK 185/2018/OVOIaNM STAVOSPOL, spol. s.r.o. 30223849 Jašíková 101,
02354 Turzovka
Dôvodom dodatku sú naviac práce, ktoré sú nevyhnutné a neboli zahrnuté do pôvodnej zmluvy. 118 884,36 € 25.4.2019 13.5.2019
20.5.2019 [PDF] Rámcova dohoda č. Z201914539_Z Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B,
01047 Žilina,
Slovenská republika
Dodávka zemného plynu 923,27 € 17.5.2019 1.6.2019 31.12.2019
20.5.2019 [PDF] Rámcová dohoda č.8/ŠJ/2019 Demifood, s.r.o. 36324124 Piešťanská 2503/43,
0915 01 Nové Mesto n/Váhom
Dodávka predmetu zákazky, t.j. "Mlieko a mliečné výrobky pre ŠJ" 0.00 € 14.5.2019 21.5.2019 20.5.2020
24.5.2019 [PDF] Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve združenej dodávke elektriny č. Z201914539_Z Stredoslovenská eneergetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B,
01047 Žilina,
Slovenská republika
Vzhľadom na matematickú chybu v cenovej ponuke dodávateľa sa celková cena zákazky mení. 1 068,34 € 22.5.2019 1.6.2019
7.6.2019 [PDF] Zmluva o dielo č.1/2019/ŠD Le Plan, s.r.o. 50455681 M.R. Štefánika 28, Táto zmluva je uzavretá ako výsledok verejného obstarávania, ktoré uskutočnil objednávateľ ako verejný obstarávateľ postupom podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky: „SOŠ dopravná, Žilina - Prístavba pracoviska praktického vyučovania Strednej odbornej školy dopravnej“. 55 870,00 € 7.6.2019 7.6.2019
13.6.2019 [PDF] Dodatok č.1 k Zmluve o bežnom účte 7....729/8180 ŠTÁTNA POKLADNICA 36065340 Radlinského 32,
810 05 Bratislava
Zmena označenia klienta (meno DA->SOŠD), zmena názvu účtu, zmena skráteného názvu účtu 0,00 € 5.6.2019 6.6.2019
13.6.2019 [PDF] Dodatok č.1 k Zmluve o bežnom účte 7....737/8180 ŠTÁTNA POKLADNICA 36065340 Radlinského 32,
810 05 Bratislava
Zmena označenia klienta (meno DA->SOŠD), zmena názvu účtu, zmena skráteného názvu účtu 0,00 € 5.6.2019 6.6.2019
13.6.2019 [PDF] Dodatok č.1 k Zmluve o bežnom účte 7....745/8180 ŠTÁTNA POKLADNICA 36065340 Radlinského 32,
810 05 Bratislava
Zmena označenia klienta (meno DA->SOŠD), zmena názvu účtu, zmena skráteného názvu účtu 0,00 € 5.6.2019 6.6.2019
13.6.2019 [PDF] Dodatok č.1 k Zmluve o bežnom účte 7....753/8180 ŠTÁTNA POKLADNICA 36065340 Radlinského 32,
810 05 Bratislava
Zmena označenia klienta (meno DA->SOŠD), zmena názvu účtu, zmena skráteného názvu účtu 0,00 € 5.6.2019 6.6.2019
13.6.2019 [PDF] Dodatok č.1 k Zmluve o bežnom účte 7....761/8180 ŠTÁTNA POKLADNICA 36065340 Radlinského 32,
810 05 Bratislava
Zmena označenia klienta (meno DA->SOŠD), zmena názvu účtu, zmena skráteného názvu účtu 0,00 € 5.6.2019 6.6.2019
2.7.2019 [PDF] Dodatok č.2/2019 k Zmluve o poskytovaní odbornej pomoci ev. č. zmluvy ZŠ/83/2016 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ a.s. 35805609 Kopčianska 14, Bratislava 5 851 01 Strany sa dohodli na novom znení prílohy č.1. Zmena súvisí s novými výkonmi, ktoré zavádza norma STN 050705, 2019 do praxe. 0,00 € 21.6.2019 1.7.2019
2.7.2019 [PDF] Dodatok č.1/2019 Mgr. Zdenka Klecová 41727339 ul. Dopšinského 1599/17,
01008 Žilina
Doba nájmu sa mení na "do 30.06.2020", Cena nájmu sa dopĺňa a mení, školské prázdniny nebudu účtované. 0,00 € 28.6.2019 28.6.2019
4.7.2019 [PDF] Zmluva o dielo č.2/2019/ŠI Kalorim, s.r.o. 50625781 Nesluša 759 Odstránenie havarijného stavu a úprava elektroinštalácia internátu SOŠD, Rosinská 2, Žilina 50 996,89 € 3.7.2019 4.7.2019
2.9.2019 [PDF] Zmluva o nájme nebytových priestorov
telocvične č.1/šk.r.2019/2020
Ing. Lukáš Chudoba
Slnečná 162/15,
02901 Námestovo
Prenájom priestorov šk. telocvične, veľká hala a šatne a sociálne priestory 0,00 € 30.8.2019 2.9.2019 30.6.2020
2.9.2019 [PDF] Zmluva o nájme nebytových priestorov
telocvične č.2/šk.r.2019/2021
BOX SPORT Žilina 42067278 Dubová 6
010 07 Žilina
Prenájom priestorov šk. telocvične, malá hala a šatne a sociálne priestory 0,00 € 30.8.2019 2.9.2019 26.6.2020
2.9.2019 [PDF] Zmluva o nájme nebytových priestorov
telocvične č.5/šk.r.2019/2022
MBK Viktória 42054125 Internátna 18
010 08 Žilina
Prenájom priestorov šk. telocvične, veľká hala a šatne a sociálne priestory 0,00 € 30.8.2019 2.9.2019 28.6.2020
2.9.2019 [PDF] Torrent servisná zmlúva NCH Slovakia s.r.o. 34096043 Drieňová 34,
821 02 Bratislava
Zápožička zariadenia na umývanie súčiastok od bežných olejov a tukov. Inštalácia + pravidelná kontrola a údržba.
227 € /mesačne
5 448,00 € 1.9.2019 1.9.2019 30.8.2021
2.9.2019 [PDF] Dodatok č. 2 k Zmluve o duálnom vzdelávaní zo dňa 15.03.2016 AUTOMAX PLUS s.r.o. 46569022 Sládkovičová 127/632, 017 01 Považská Bystrica Zmena čl. III, bod 1, čl. VI, bod č.1, čl. VIII, bod č.4 0,00 € 2.9.2019 3.9.2019
2.9.2019 [PDF] Dodatok č.1 k Zmluve o duálnom vzdelávaní zo dňa 27.02.2018 SÚDST s.r.o. 36392405 Kvačalová 782/11
01001 Žilina
Zmena čl. III, bod 1, čl. VI, bod č.1, čl. VIII, bod č.4 0,00 € 2.9.2019 3.9.2019
2.9.2019 [PDF] Dodatok č.1 k Zmluve o duálnom vzdelávaní zo dňa 27.02.2018 Todos Žilina s.r.o. 31575790 Ul. Kragujevská 1,
010 01 Žilina
Zmena čl. III, bod 1, čl. VI, bod č.1, čl. VIII, bod č.4 0,00 € 2.9.2019 3.9.2019
2.9.2019 [PDF] Dodatok č.1 k Zmluve o duálnom vzdelávaní zo dňa 27.02.2018 Automobilové opravovne MVSR, a.s. 44855206 Sklabinská 20,
83106 Bratislava
Zmena čl. III, bod 1, čl. VI, bod č.1, čl. VIII, bod č.4 0,00 € 2.9.2019 3.9.2019
2.9.2019 [PDF] Dodatok č.1 k Zmluve o duálnom vzdelávaní zo dňa 27.02.2018 Auto - Hmira, s.r.o. 465187504 Rudinská 97,
023 31 Rudinská
Zmena čl. III, bod 1, čl. VI, bod č.1, čl. VIII, bod č.4 0,00 € 2.9.2019 3.9.2019
2.9.2019 [PDF] Dodatok č.2 k Zmluve o duálnom vzdelávaní zo dňa 12.03.2018 Volvo Group Slovakia s.r.o. 35729066 Diaľničná cesta 9,
90301 Senec
Zmena čl. IV, bod 1, zmena časového harmonogramu 0,00 € 30.8.2019 3.9.2019
4.9.2019 [PDF] Dodatok č.1 k Zmluve o duálnom vzdelávaní zo dňa 12.03.2018 Volvo Group Slovakia s.r.o. 35729066 Diaľničná cesta 9,
90301 Senec
Zmena čl. III, bod 1, čl. VI, bod č.1, čl. VIII, bod č.4 0,00 € 4.9.2019 5.9.2019
5.9.2019 [PDF] Dodatok č.2 k Zmluve o duálnom vzdelávaní zo dňa 30.03.2016 ContiTrade Slovekia s.r.o. 36336556 Terézie Vansovej 1054,
02001 Púchov
Zmena čl. III, bod 1, čl. VI, bod č.1, čl. VIII, bod č.4 0,00 € 5.9.2019 6.9.2019
9.9.2019 [PDF] Zmluva o nájme nebytových priestorov
telocvične č.3/šk.r.2019/2020
Benet LTC - združenie 37906135 Štefánikova 219,
01401 Bytča
Prenájom priestorov šk. telocvične, malá hala a šatne a sociálne priestory 0,00 € 5.9.2019 8.10.2019 14.4.2020
10.9.2019 [PDF] Zmluva č.02 DV/2019 o duálnom vzdelávaní T.A. autoopravovane, s.r.o. 50471171 Cesta k vodojemu 1166/48,
01003 Žilina
Poskytovanie praktického vyučovania pre žiakov školy na svoje náklady a zodpovednosť. 0,00 € 10.9.2019 11.9.2019 31.8.2023
17.9.2019 [PDF] Licenčná zmluva TENDERnet s.r.o. 50139088 M.R. Štefánika 33
Žilina
Autor vytvoril software: TENDERnet (ďalej len „Dielo“), ktorý je umiestnený na webovej stránke: www.tendernet.sk. Autor udeľuje Nadobúdateľovi licenciu na použitie Diela spôsobom, v rozsahu, na čas a za odmenu, ktoré sú určené v tejto licenčnej zmluve. 250,00 € 16.9.2019 16.9.2019 15.9.2020
23.9.2019 [PDF] Zmluva o nájme nebytových priestorov telocvične
č. 4/šk.r.2019/2020
Svet pohybu Slovensko o.z. 52503691 Klincová 35
821 08 Bratislava
Prenájom priestorov šk. telocvične, malá hala a šatne a sociálne priestory 0,00 € 23.9.2019 25.9.2019 31.1.2020
1.10.2019 [PDF] Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby č.:5/2019 MEDCENTRUM, s.r.o. 36418081 J.Milca 33,
01001 Žilina
Zabezpečenie výkonu zdravotnej služby pre objednávateľa (školu) v zmlysle vyhlášky MZ č.208/2014 Z.z. 151,20 € / štvrťrok 1.10.2019 1.10.2019
1.10.2019 [PDF] Zmluva o poskytovaní právnych služieb Mgr. Milan Sadloň - advokát 37846370 V. Paulínyho - Tótha 30,
BOX 121
Poskytovanie komplexnej právnej, poradenskej a konzultačnej činnosti (úkony). 700 € / mesiac 30.9.2019 1.10.2019
3.10.2019 [PDF] Dohoda o spolupráci pri organizácií a zabezpečení podujatia "Burza stredných škôl" Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 37976699 Námestie A. Bernoláka 378/2
02901 Námestovo
Predmetom je spolupráca pri realizácií podujatia, ktorá sa uskutoční dňa 02.10.2019. 0,00 € 1.10.2019 1.10.2019 2.10.2019
3.10.2019 [PDF] Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č.5/ŠJ/2019 Čička, s.r.o. 36763705 Antona Bernoláka 2203
01001 Žiina
Zmena prílohy (cenovej ponuky). Ostatné ustanovenia nezmené. 0,00 € 2.10.2019 4.10.2019
8.10.2019 [PDF] Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. S190200652 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Bratislavská 18,
90051 Zohor
Predmetom je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie a ich zneškodnňovanie v súlade s platnými zákonmi o odpadoch. 0,00 € 4.10.2019 9.10.2019
6.11.2019 [PDF] Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č. 7/ŠJ/2019 Michaela Fruit 40131751 Kempelenová 37
010 01 Žilina
Zmena prílohy, "cenovej ponuky". 0,00 € 5.11.2019 7.11.2019
26.11.2019 [PDF] Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme pozemku č. 3/2017/DA Akzent BigBoard, a.s. 44540957 Ivanská cesta 2D,
821 04 Bratislava
Zmena doby nájmu. Uzatvára sa na dobu určitú do 01.12.2020. 0,00 € 25.11.2019 27.11.2019 1.12.2020
11.12.2019 [PDF] Zmluva č.OU-ZA-OS1-2019/007846-013 Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad Žilina, odbor školstva
151866 Vysokoškolákov 8556/33B
01008 Žilina
Objednávka a reálizácia krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku pre r. 2020 2 000,00 € 4.12.2019 12.12.2019
5.12.2019 [PDF] Dohoda o vykonaní exkurzie č.16/2019 Slovnaft, a.s., 31 322 832 Vlčie hrdlo 1,
824 12 Bratislava
Predmetom je vzmedzenie práv a povinností účastníkov 0,00 € 5.12.2019 5.12.2019 5.12.2019
11.12.2019 [PDF] Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
Zmluva o dodávke plynu 0,00 € 10.12.2019 12.12.2019 31.12.2023
13.12.2019 [PDF] ZMLUVA o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi … Žilinský samosprávny kraj 37808427 Komenského 48,
011 09 Žilina
Zverejnie majetku súvisiacého s nehnuteľnosťou: Dopravná akadémia, Žilina – stavebné a technologické úpravy výmenníkovej stanice 0,00 € 13.12.2019 14.12.2019


- Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku
18.12.2019 [PDF] Zmluva o predaji motorových palív a iných tovarov a služieb Slovnaft, a.s., 31322832 Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
Predmetom je záväzok SLOVNAFTu vydať palivové karty zákazníkovy v zmysle článku zmluvy. limit
35 000 €
16.12.2019 1.1.2020 31.12.2020
18.12.2019 [PDF] Dodatok č.3 k uzavrenej zmluve o spolupráci International Education Society Ltd,., 26943948 Vídeňská 119,
Brno, 619 00,
Česká republika
Doplnky a úpravy článkov 0.00 € 18.12.2019 19.12.2019
18.12.2019 [PDF] Zmluva o poskytnutí grantu v rámci programu ERASMUS+ Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu,
Občianské združenie
30778867 Križkova 9,
811 04 Bratislava
Udelenie grantu 0,00 € 12.12.2019

19.12.2019 [PDF] Dohod o preddavkovkých platbách v roku 2020 Žilinská teplárenská, a.s.

Rozpis mesačných preddavkov na kalendárny rok 2020 0,00 € 19.12.2019 20.12.2019
19.12.2019 [PDF] Dohod o preddavkovkých platbách v roku 2020 Žilinská teplárenská, a.s.

Rozpis mesačných preddavkov na kalendárny rok 2020 0,00 € 19.12.2019 20.12.2019
23.12.2019 [PDF] Čiastková zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchylku, uzatvorená na z. Rámc. Dohod. Č. Z-00046658/2019 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B,
01047 Žilina,
Slovenská republika
Dodávka elektriny do odborného miesta 69,79€/MWh 23.12.2019 1.1.2020 31.12.2020

Sheet 3: Zmluvy za rok 2018

Zoznam zmlúv za kalendárny rok 2018
pre zobrazenie predošlých rokov v Exceli prepnite "Hárok" (nižšie) (platí len pre Excel)
Dátum zverejnenia Zobrazenie zmluvy Názov a číslo zmluvy Identifikácia zmluvnej strany IČO zmluvnej strany Sídlo a miesto podnikania ZS Predmet zmluvy Celková hodnota predmetu zmluvy Dátum uzavretia zmluvy Dátum učinnosti (platnosť od) Dátum trvania zmluvy (do)
8.12.2017 [ PDF ] Dodatok č. 3 k platným Zmluvám o združenej dodávke elektriny Stredoslovenská energetika, a.s. 36403008 Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina Uzatvorením tohto dodatku sa zml.strany dohodli: I.Doba platnosti, II. Cena za dodávku, III. Platnosť. 0,00 € 8.12.2017 1.1.2018 31.12.2018
2.1.2018 [ PDF ] Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov - telocvične č. 5/šk.r.2017/18 BOX SPORT Žilina 42067278 Dubová 6, Žilina Zmena Článku IV. predmetnej zmluvy. 0,00 € 2.1.2018 3.1.2018 30.6.2018
2.1.2018 [ PDF ] Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične č. 14/šk.r.2017/18 Súkromné cestrum voľného času 42059992 Lombardiniho 26, Bytča Nájomca preberá do nájmu nebytové priestory škol.telovýchovného zariadenia (telocvične) v areáli Dopravnej akadémie a to: malú halu, šatne a sociálne priestory. Cena nájmu 4,10€/1hod.Služby spojené s nájmom 4,60€/1hod. 0.00 € 2.1.2018 3.1.2018 30.6.2018
8.1.2018 [ PDF ] Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení teoretického a praktického vycviku, Autoškoly DA Ing. Ján Lukáč 45254966 T. Vansovej 1600/4, Žilina Zmena článku IV. - Úhrada za služby 0.00 € 8.1.2018 8.1.2018
8.1.2018 [ PDF ] Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení teoretického a praktického vycviku, Autoškoly DA Jana Halabicová 33346453 Višňové 11,
01323 Žilina
Zmena článku IV. - Úhrada za služby 0.00 € 8.1.2018 8.1.2018
8.1.2018 [ PDF ] Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení teoretického a praktického vycviku, Autoškoly DA Mgr. Ferdinand Papaj
Kempelova 3 413/5
01015 Žiina
Zmena článku IV. - Úhrada za služby 0.00 € 8.1.2018 8.1.2018
8.1.2018 [ PDF ] Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení teoretického a praktického vycviku, Autoškoly DA Ing. Ján Olszar
Tatranská 3108/1,
010 01 Žilina
Zmena článku IV. - Úhrada za služby 0.00 € 8.1.2018 8.1.2018
18.1.2018 [ PDF ] Dodatok č.1/2018 pre rok 2018 k Zmluve o poskytovaní odbornej pomoci ev.č.zmluvy ZŠ/83/2016 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ a.s. 35805609 Kopčianska 14, Bratislava 5 851 01 Zmluvné strany sa týmto Dodatkom č.1/2018 dohodli na predĺžení platnosti Zmluvy o poskytovaní odbornej pomoci ev.č. zmluvy ZŠ/83/2016, resp. jej Dodatku č.1/2017 na dobu určitú, a to od 01.januára 2018 do 31 decembra 2018. 0.00 € 2.1.2018,18.1.2018 2.1.2018,18.1.2018 31.12.2018
31.1.2018 [ PDF ] Rámcova zmlúva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb KP, s.r.o. 36402516 Kragujevská 398, 01001 Žilina Predmetom zmluvy je záväzok dodávateľa poskytnúť objednávateľovi služby a tovary špecifikované v prílohe tejto zmluvy, na základe Verejného súťaženia riadne, v dojednanom termíne ... 0.00 € 25.1.2018 25.1.2018 25.1.2019
31.1.2018 [ PDF ] Zmluva o predaji motorového vozidla GALIMEX s.r.o. 31559093 Rosinská cesta 17, 010 01 Žilina Predaj motorového vozidla značka Škoda Fabia Active 1,0 MPI 55 kW 5-stup. Mech.,farba vozidla: červená Corrida 10 990.00 € 23.1.2018 23.1.2018
1.2.2018 [ PDF ] Dodatok č. 1/2018 k zmluve o nájme nebytového priestoru- časti pozemku Ing. Dalibor Krupa
Bernoláková 6, 010 01 Žilina Zmluvné strany sa dohodli,že týmto dodatkom sa mení Zmluva č. 01/2017/DA nasledovne:1. Článok IV: Doba nájmu 2. Mení sa text:,, Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 01.02.2018 do 31.01.2019 ´´. 3. Ostatné ustanovenia Zmluvy č. 01/2017/DA zostávajú nezmenené. 0.00 € 1.2.2018 1.2.2018 31.1.2019
15.2.2018 [ PDF ] Zmluva o zabezpečovaní teoretického a praktického výcviku účastníkov kurzu autoškoly DA. Viera Vlachová 35409037 Hlinská 12,
010 01 Žilina
Poskytovanie úplneho teoretického a praktického výcviku účastníkov autoškoly. 0.00 € 15.2.2018 1.3.2018
27.2.2018 [ PDF ] Zmluva č. 4/2018/DV o duálnom vzdelávaní Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. 44855206 Sklabinská 20, Bratislava 83106 Predmetom plnenia zmluvy je záväzok Zamestnávateľa poskytovať žiakom Školy praktické vyučovanie na svoje náklady a zodpovednosť a záväzok Školy poskytovať žiakom teoretické vyučovanie, organizovať a koordinovať odb.vzdelávanie a prípravu žiakov v DV. 0.00 € 27.2.2018 27.2.2018 30.6.2021
27.2.2018 [ PDF ] Zmluva č. 1/2018/DV o duálnom vzdelávaní Auto-Hmira, s.r.o. 46518754 Rudinská 97, 023 31 Rudinská Predmetom plnenia zmluvy je záväzok Zamestnávateľa poskytovať žiakom Školy praktické vyučovanie na svoje náklady a zodpovednosť a záväzok Školy poskytovať žiakom teoretické vyučovanie, organizovať a koordinovať odb.vzdelávanie a prípravu žiakov v DV. 0.00 € 27.2.2018 27.2.2018 30.6.2021
27.2.2018 [ PDF ] Zmluva č. 2/2018/DV o duálnom vzdelávaní Todos Žilina s.r.o. 31575790 Ul. Kragujevská 1, 010 01 Žilina Predmetom plnenia zmluvy je záväzok Zamestnávateľa poskytovať žiakom Školy praktické vyučovanie na svoje náklady a zodpovednosť a záväzok Školy poskytovať žiakom teoretické vyučovanie, organizovať a koordinovať odb.vzdelávanie a prípravu žiakov v DV. 0.00 € 27.2.2018 27.2.2018 30.6.2021
27.2.2018 [ PDF ] Zmluva č. 2/2018/DV o duálnom vzdelávaní SÚDST, s.r.o. 36392405 Kvačalova 782/11, Žilina 011 23 Predmetom plnenia zmluvy je záväzok Zamestnávateľa poskytovať žiakom Školy praktické vyučovanie na svoje náklady a zodpovednosť a záväzok Školy poskytovať žiakom teoretické vyučovanie, organizovať a koordinovať odb.vzdelávanie a prípravu žiakov v DV. 0.00 € 27.2.2018 27.2.2018 30.6.2021
1.3.2018 [ PDF ] Dodatok č. 2/2018 k zmluve o nájme nebytového priestoru- AUTOCVIĆISKA Ing. Ján Samek - Autoškola Samek 41081111 T. Vansovej 1600/2, Žilina 1. Prenajímateľ prenecháva a nájomca preberá do nájmu: Časť stavby- AUTO CVIČISKO Rosinská cesta Žilina o výmere 790m2, Predmet dodatku : Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa mení Zmluva č. 02/2017/DA 0.00 € 1.3.2018 1.3.2018 28.2.2019
5.3.2018 [ PDF ] Rámcová zmluva uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 Vajanského 80, 984 01 Lučenec Predmetom zmluvy je dodávka kancelárskych potrieb, podľa druhu a množstva uvedeného v prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, ako aj ďalšieho tovaru na základe objednávky kupujúceho podľa katalógovej ponuky predavajúceho. 0.00 € 5.3.2018 6.3.2018
12.3.2018 [ PDF ] Zmluva č. 5/2018/DV o duálnom vzdelávaní Volvo Group Slovakia, s.r.o. 35729066 Diaľničná cesta 9, 903 01 Senec Predmetom plnenia zmluvy je záväzok Zamestnávateľa poskytovať žiakom Školy praktické vyučovanie na svoje náklady a zodpovednosť a záväzok Školy poskytovať žiakom teoretické vyučovanie, organizovať a koordinovať odb.vzdelávanie a prípravu žiakov v DV. 0.00 € 12.3.2018 12.3.2018 30.6.2021
12.3.2018 [ PDF] Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená v zmysle §269 Obchodného zákonníka VALIN s.r.o. 36440884 Pri Celulózke 1376
010 01 Žilina
Poskytovateľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve bude zabezpečovať pre potreby objednávateľa poskytovanie služieb - pranie bielizne, v rozsahu podľa jednotlivých potvrdených výmenných lístkov pri odvoze a dovoze bielizne, ktoré budú potvrdené oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. 0,00 € 12.3.2018 12.3.2018
12.3.2018 [ PDF ] Rámcová kupná zmluva uzatvorená podľa §409 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonnik v znení neskorších predpisov VALIN s.r.o. 36440884 Pri Celulózke 1376
010 01 Žilina
Predmetom tejto rámcovej kúpnej zmluvy je určenie podmienok pre opakované dodanie predmetov osobnej starostlivosti ( ďalej len“ tovar“) uvedených s jednotkovými cenami v Prílohe č. 1 tejto kúpnej zmluvy 0,00 € 12.3.2018 12.3.2018
19.3.2018 [PDF] Rámcová kúpna zmluva č. 1/2018/ŠJ SHP a.s. 31585370 Červenej armády 1191
03901 Turčianské Teplice
Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar, bližšie špecifikovaný v Prílohe č.1 k tejto rámcovej kúpnej zmluve, ktorú tvorí "súpis - slepačie vajcia" 1 728,00 € 19.3.2018 19.3.2018 18.3.2019
22.3.2018 [ PDF ] Zmluva o prevode správy majetku Žilinského samosprávneho kraja Odovzdávajúci:
Spojená škola
17050499 Československej armády 24,
036 01 Martin
Prevod hnuteľného majetku, ktorého vlastníkom je ŽSK pod správu DA.
Motocykel JAWA 350, ev.č. TR333AA
0,00 € 14.3.2018 14.3.2018
5.4.2018 [PDF] Rámcová kúpna zmluva č. 3/2018/ŠJ Inmedia, spol. s.r.o. 36019208 Námestie SNP 11
960 01 Zvolen
Predmetom plnenia podľa tejto zmluvy je úprava základných podmienok prevodu vlastníckeho práva k tovaru, jeho dodávka , dovoz a vyloženie kupujúcemu do miesta plnenia na základe čiastkových objednávok na predmet zákazky - Rastlinné a živočíšne oleje a tuky 0,00 € 5.4.2018 5.4.2018 4.4.2019
5.4.2018 [PDF] Rámcová kúpna zmluva č. 4/2018/ŠJ Hamsal, s.r.o. 47201177 A. Hlinku 27,
022 01 Čadca
Predmetom plnenia podľa tejto zmluvy je úprava základných podmienok prevodu vlastníckeho práva k tovaru, jeho dodávka , dovoz a vyloženie kupujúcemu do miesta plnenia na základe čiastkových objednávok na predmet zákazky číslo „ Čerstvé mäso a mäsové výrobky" 0,00 € 5.4.2018 5.4.2018 4.4.2019
10.4.2018 [PDF] Rámcová kúpna zmluva č. 2/2018/ŠJ Demifood, s.r.o. 36324124 Piešťanská 2503/43,
915 01 Nové Mesto n/Váhom
Predmetom plnenia podľa tejto zmluvy je úprava základných podmienok prevodu vlastníckeho práva k tovaru, jeho dodávka , dovoz a vyloženie kupujúcemu do miesta plnenia na základe čiastkových objednávok na predmet zákazky číslo „ Múka, ryža a ostatné mlynské výrobky" 0,00 € 10.4.2018 10.4.2018 9.4.2019
11.4.2018 [PDF] Rámcová kúpna zmluva č. 8/2018/ŠJ Rudolf Masár - HODMAR 10952080 Lúčanská č.190/10
013 11Lietavská Lúčka
Predmetom plnenia podľa tejto zmluvy je úprava základných podmienok prevodu vlastníckeho práva k tovaru, jeho dodávka , dovoz a vyloženie kupujúcemu do miesta plnenia na základe čiastkových objednávok na predmet zákazky číslo „ Čerstvý chlieb a pečivo" 0,00 € 11.4.2018 11.4.2018 10.4.2019
12.4.2018 [PDF] Rámcová kúpna zmluva č. 5/2018/ŠJ PICADO, s.r.o. 36397164 Vysokoškolákov 6,
010 08 Žilina
Predmetom plnenia podľa tejto zmluvy je úprava základných podmienok prevodu vlastníckeho práva k tovaru, jeho dodávka , dovoz a vyloženie kupujúcemu do miesta plnenia na základe čiastkových objednávok na predmet zákazky číslo „Sterilizovaná zelenina ,kompóty, džemy, ovocné koncentráty, sirupy a ovocné šťavy" 0,00 € 12.4.2018 12.4.2018 11.4.2019
12.4.2018 [PDF] Rámcová kúpna zmluva č. 6/2018/ŠJ PICADO, s.r.o. 36397164 Vysokoškolákov 6,
010 08 Žilina
Predmetom plnenia podľa tejto zmluvy je úprava základných podmienok prevodu vlastníckeho práva k tovaru, jeho dodávka , dovoz a vyloženie kupujúcemu do miesta plnenia na základe čiastkových objednávok na predmet zákazky číslo „ Mrazené ryby, mrazená hydina a mrazená zelenina " 0,00 € 12.4.2018 12.4.2018 11.4.2019
13.4.2018 [PDF] Rámcová kúpna zmluva č. 9/2018/ŠJ Normal, s.r.o. 31593402 Sučianska cesta 31,
036 08 Martina
Predmetom plnenia podľa tejto zmluvy je úprava základných podmienok prevodu vlastníckeho práva k tovaru, jeho dodávka , dovoz a vyloženie kupujúcemu do miesta plnenia na základe čiastkových objednávok na predmet zákazky číslo „Zemiaky, čerstvá zelenina, čerstvé ovocie a strukoviny " 0,00 € 13.4.2018 13.4.2018 12.4.2019
18.4.2018 [PDF] Rámcová kúpna zmluva č. 7/2018/ŠJ Inmedia, spol. s r. o. 36019208 Námestie SNP 11
960 01 Zvolen
Predmetom plnenia podľa tejto zmluvy je úprava základných podmienok prevodu vlastníckeho práva k tovaru, jeho dodávka , dovoz a vyloženie kupujúcemu do miesta plnenia na základe čiastkových objednávok na predmet zákazky číslo „Cestoviny, cukor a ostatné potravinárske výrobky " 0,00 € 17.4.2018 17.4.2018 16.4.2019
24.4.2018 [PDF] Zmluva o nájme nebytového priestoru č.01/2018 TJ ŠSDST 37809130 ul Republiky 13,
01001 Žilina
Nájom nebytového priestoru - skladu v areáli DA, ŠI o výmere 15m2 0,00 € 20.4.2018 24.4.2018 23.4.2019
25.4.2018 [PDF] Rámcová zmluva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb 02/2018/DA KP, s.r.o. 36402516 Kragujevská 398,
01001 Žilina
Dodanie tovaru podľa požiadavky objednávateľa, či poskytnutie služieb špecifikované v prílohe č.1 tejto zmluvy. (Elektromateriál) 0.00 € 23.4.2018 23.4.2018 22.4.2019
27.4.2018 [PDF] Rámcová kúpna zmluva č.10/2018/ŠJ Inmedia, spol. s.r.o. 36019208 Námestie SNP 11
960 01 Zvolen
Predmetom plnenia podľa tejto zmluvy je úprava základných podmienok prevodu vlastníckeho práva k tovaru, jeho dodávka , dovoz a vyloženie kupujúcemu do miesta plnenia na základe čiastkových objednávok na predmet zákazky „Mlieko a mliečne výrobky " 0.00 € 27.4.2018 27.4.2018 26.4.2019
30.4.2018 [PDF] Dohoda o postúpení a prevzatí práv a povinností LAMRON s.r.o. 51636077 Jána Goliana 37,
036 01 Martin
Bezvýhradné a bezodplatné postúpenie všetkých práv, povinnosti a záväzkov z Postupcu na Postupníka 0.00 € 25.4.2018 25.4.2018
24.5.2018 [PDF] Zmluva o dielo č. 185/2018/OI STAVOSPOL s.r.o. 30223849 Jašíková 101,
023 54 Turzovka
Dopravná akadémia, Žilina - Nadstavba a stavebné úpravy internátu - I. etapa 933 332,77 € 24.5.2018 24.5.2018


príloha č.1 k zmluve o dielo č.185/2018/OI

príloha č.2 k zmluve o dielo č.185/2018/OI25.5.2018 [PDF] Zmluva o spracovávaní osobných údajov International Education Society Ltd., 26943948 Vídeňská 119,
Brno
Predmetom je úprava zvájomných práv a povinnosti pri spracovaní osobných údajov 0.00 25.5.2018 25.5.2018
28.5.2018 [PDF] Rámcová dohoda č. Z201822794_Z MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Nitrianská 18/7555
92101 Piešťany
Dodávka zemného plynu 1 712,78 € 25.5.2018 1.6.2018 31.5.2019
28.5.2018 [PDF] Zmluva o spracovaní osobných údajov Verejná informačná služba s.r.o.
36006912 Janka Alexyho 12,
031 01 Liptovský Mikuláš
Zmluva o spracovaní osobných údajov 0,00 € 25.5.2018 25.5.2018
1.6.2018 [PDF] Zmluva o spracovaní osobných údajov aSc Applied Software Consultants s.r.o. 31361161 Svoradova 7
811 03 Bratislava
Zmluva o spracovaní osobných údajov 0,00 € 25.5.2018 25.5.2018
11.6.2018 [PDF] Dodatok č.4 k zmluve o dielo zo dňa 01.09.2002 CERBEROS, s.r.o. 36008869 Rajecká cesta 17
010 01 Žilina
Doplnenie článku V. Cena za dielo, stanovený mesačný poplatok je 39.87€ bez DPH 0,00 € 1.5.2018 1.5.2018
12.6.2018 [PDF] Mandátna zmluva Intersnack Slovensko a.s. 31450211 Nozdrkovce 1798
911 04 Trenčín
Zabezpečenie reklamy na akcíí "nočný beh", dodanie: slovakia kotlikové lupienky, 200ks 0.00 € 29.5.2018 7.6.2018
12.6.2018 [PDF] Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č. Z201822794_Z MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Nitrianská 18/7555
92101 Piešťany
Zmena a doplnenie článku IV. Zmluvná cena, bod 4.4 0.00 6.6.2018 6.6.2018
22.6.2018 [PDF] Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi DA Žilinský samosprávny kraj 37808427 Komenského 48
011 09 Žilina
Zverenie majetku, nehnuteľnosti - stavba - Domov Mládeže a projektovej dokumentácie - rekonštrukcia výzbroje trafostanice správcovi. 0.00 22.6.2018 2.7.2018
2.7.2018 [PDF] Protokol o odovzdaní a prevzaní majetku... Žilinský samosprávny kraj 37808427 Komenského 48
011 09 Žilina
Protokol podľa zmlúvy zo dňa 22.06.2018. 0.00


18.7.2018 [PDF] Zmluva o dielo EUROS spol. s.r.o. 315670703 Bytčická 89,
01009 Žilina
Vykonanie diela - stavebné práce, opravu a rekonštrukciu výmenníkovej stanice v areáli objednávateľa 24 308,93 € 18.7.2018 18.7.201831.8.2018 [PDF] Kúpna zmluva COOP Jednota Žilina 169048 Predmestská 71,
010 83 Žilina
Dodávky tovaru z predajne predávajúceho 0.00 31.8.2018 1.9.2018 31.8.2019
1.9.2018 [PDF] Kúpna zmluva RAJO a.s. 31329519 Studená 35,
82355 Bratislava
Predaj a kúpa mlieka a mliečných výrobkov v rámci projektu "Školský program" 0.00 1.9.2018 1.9.2018 neurčito
3.9.2018 [PDF] Zmluva o dielo, preprava a zneškodnenie odpadu 4NAT s.r.o., 51751771 Gaštanová 1008/27,
01401 Bytča
Predmetom zmluvy je odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zo ŠJ a jeho likvidácia. 0,00 € 1.9.2018 1.9.2018
3.9.2018 [PDF] Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č. 201807127 Disig, a.s. 35975946 Záhradnická 151
821 08 Bratislava
Vydanie mandátneho certifikátu pre účely el. podpisovania dokumentov cez slovensko.sk 0,00 € 3.9.2018 3.9.2018 neurčito
3.9.2018 [PDF] Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične č. 1/šk.r.2018/2019 MBK Viktória 42054125 Internátna 18,
010 08 Žilina
Nájomca preberá do nájmu nebytové priestory (telocvične) a to - veľká hala a šatne a soc. Priestory, á 8,10€/hod. 0.00 3.9.2018 3.9.2018 30.6.2019
3.9.2018 [PDF] Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične č. 2/šk.r.2018/2019 Ing. Lukáš Chudoba
Slnečná 162/15,
029 01 Námestovo
Právo využívať nebytové priestory pre športovnú činnosť nájomcu v šk. roku 2018/2019, á 8,10€/hod 0.00 3.9.2018 3.9.2018 30.6.2019
3.9.2018 [PDF] Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične č.4/šk.r.2018/2019 Benet LTC - združenie 37906135 Štefánikova 219,
014 01 Bytča
Nájomca preberá do nájmu nebytové priestory (telocvične) a to - malá hala a šatne a soc. Priestory, á 4,10€/hod. 0.00 3.9.2018 9.10.2018 9.4.2019
3.9.2018 [PDF] Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične č.6/šk.r.2018/2019 BOX SPORT Žilina 42067278 Dubová 6, Žilina Nájomca preberá do nájmu nebytové priestory (telocvične) a to - malá hala a šatne a soc. Priestory, á 4,70€/hod. 0.00 3.9.2018 3.9.2018 30.6.2019
3.9.2018 [PDF] Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične č.7/šk.r.2018/2019 Mgr. Mário Šujanský
Mikovíniho1187/22
010 15 Žilina
Nájomca preberá do nájmu nebytové priestory (telocvične) a to - veľká hala a šatne a soc. Priestory, á 8,10€/hod. 0.00 3.9.2018 3.9.2018 30.6.2019
3.9.2018 [PDF] Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične č.5/šk.r.2018/2019 ACADEMIC ŽU v Žiline 42060036 Univerzitná 8215/1,
01026 Žilina
Nájomca preberá do nájmu nebytové priestory (telocvične) a to - malá hala a šatne a soc. Priestory, á 4,10€/hod. 0.00 3.9.2018 3.9.2018 30.6.2019
3.9.2018 [PDF] Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične č.3/šk.r.2018/2019 Adrián Marušák
Mojš 248,
010 15 Žilina
Nájomca preberá do nájmu nebytové priestory (telocvične) a to - veľká hala a šatne a soc. Priestory, á 8,10€/hod. 0.00 3.9.2018 3.9.2018 30.6.2019
18.9.2018 [PDF] Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl č. 345/2018 Centrum vedecko-technických informácií SR 0151882 Lamačská cesta 8/A
81104 Bratislava
Vyplácanie štipendií žiakom SŠ a ŠŠ. 0.00 18.9.2018 18.9.2018
20.9.2018 [PDF] Dodatok č.2/2018 k zmluve o nájme nebytového priestoru LIKA 35118644 Jaseňová 42,
01001 Žilina
zmena textu z do "30.10.2018" na do "31.10.2019" 0.00 20.9.2018 20.9.2018 31.10.2019
24.9.2018 [PDF] Dodatok č.6 a č.7 k zmluve č. 20120806/21450 z 06.09.2012 DSI DATA s.r.o. 36399493 Nám. A. Bernoláka 377
029 01 Námestovo
Obnovenie viazanosti na poskytovanie Internetového pripojenia na 24 mesiacov a zmena mesačného programu 0.00 20.9.2018 1.10.2018 30.9.2020
2.10.2018 [PDF] Kúpna zmluva č. Z201840667_Z HENRYSO, s.r.o. 50687115 Fraňa Mojtu 22
94901 Nitra
Kúpa chladničky s objemom 500l 379,00 € 1.10.2018 4.10.2018 12.10.2018
4.10.2018 [PDF] Kúpna zmluva č. Z201840672_Z Gastromarket Tatry s.r.o. 44733135 8. Mája 44/848
05971 Ľubica
Kúpa umývací stôl s dvomi drezmi a spodnou policou 619,00 € 2.10.2018 5.10.2018 15.10.2018
26.10.2018 [PDF] Dodatok č.1 k Zmluve o nájme pozemku č.03/2017/DA Akzent BigBoard a.s. 44540957 Ivanská cesta 2D,
82104 Bratislava
Predmetom dodatku je zmena doby nájmu 0,00 € 26.10.2018 26.10.2018 31.12.2019
5.11.2018 [PDF] Kúpna zmluva GST Consulting s.r.o. 36720984 Kalinčiakova 26,
90028 Ivanka pri Dunaji
Dodanie a zabezpečenie funkčnosti a chodu konvektomatu s prísluŠenstvom poďla špecifikácie vo výzve. 15 816,00 € 5.11.2018 5.11.2018priložená zápisnica z vyhodnotenia ponúk (klik sem)8.11.2018 [PDF] Zmluva č.OU-ZA-OS1-2018/007716-006 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaži žiakov v roku 2019 Ministerstvo vnútra SR 151866 Vysokoškolákov 8556/33B,
010 08 Žilina
Objednávka zabezpečenia a realizácie krajského kola Tech. Olympiády a kraj. kola Olympiády v nem. jazyku. 2 500,00 € 8.11.2018 8.11.2018
9.11.2018 [PDF] Zmluva o poskytnutí grantu č.18198 Nadácia KIA Motors Slovakia 42349826 Sv. Jána Nepomuckého 1282/1,
01301 Teplička nad Váhom
Poskytnutie peňažných prostriedkov, Nadáciou na uskutočnenie projektu Zručnosti pre úspech. 2 300,00 € 9.11.2018 8.11.2018 30.11.2020
30.11.2018 [PDF] Kúpna zmluva č. Z201851825_Z Stredoslovenská energetika, a.s. 36403008 Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina Dodávka elektrickej energie 38 465,90 € 28.11.2018 1.1.2019 31.12.2019

Sheet 4: Zmluvy za roky 2012-2017

Zoznam zmlúv za kalendárne roky 2012-2017
pre zobrazenie novších rokov v Exceli prepínajte "Hárok" (nižšie) (platí len pre Excel)
Číslo zmluvy Názov zmluvy Identifikácia zmluvnej strany IČO Sídlo a miesto podnikania Predmet zmluvy Celková hodnota predmetu zmluvy Dátum trvania zmluvy Dátum uzavretia zmluvy Dátum učinnosti Dátum zverejnenia
`1/2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične č. 8/šk.r.2015/2016 Siemens s.r.o. 31349307 Lamačská cesta 3/A, Bratislava Prenajímateľ prenecháva a nájomca preberá do nájmu nebytové priestory školského telovýchovného zariadenia(telocvične) v areáli Dopravnej akadémie a to: veľkú halu, šatne a sociálne priestory. Cena nájmu 8,10€/1h. Služby za nájom 9,20€/1h. 0.00 € 30.6.2016 3.9.2015 0000-00-00 0000-00-00
`2010 Zmluva o zabezpečovaní teoretického a praktického výcviku účastníkov kurzu autoškoly Dopravnej akadémie Mgr. Zuzana Mišíková 45407568 , Poskytovateľ, ako oprávn.inštruktor autoškoly, sa zaväzuje zabezpečiť úplný teoretický a praktický výcvik účastníkov autoškoly a doplnkový výcvik v zmysle platných predpisov.Prijímateľ uhradí poskytovateľovi 4,00€/1vyuč.hod. 0.00 €
1.4.2010 2.4.2010 1.4.2010
`1/ŠJ/2012 Zmluva o poskytovaní stravovania Spojená škola 695106 Rosinská cesta 4, Žilina Príprava a poskytovanie stravy pre zamestnancov 2.51 € 9.9.2016 9.9.2011 9.9.2011 9.9.2011
`1/ŠJ/2012-1 Dodatok k č.1 ku zmluve o poskytovaní stravovania Spojená škola 695106 Rosinská cesta 4, Žilina Príprava a poskytovanie stravy pre zamestnancov 2.64 € 2.11.2016 31.10.2011 2.11.2011 2.11.2011
`Dodatok č.1/2012 Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve na dodanie Tovaru zo dňa 1.2.2011 INMEDIA spol. s.r.o. 36019208 Námestie SNP č. 11, Zvolen Dodanie potravin. Tovaru 12.15 € 1.1.2017 20.12.2011 1.1.2012 20.12.2011
`2013 Zmluva o zabezpečovaní teoretického a praktického výcviku účastníkov kurzu autoškoly Dopravnej akadémie Mgr. Ferdinand Papaj 34499393 , Poskytovateľ, ako oprávn.inštruktor autoškoly, sa zaväzuje zabezpečiť úplný teoretický a praktický výcvik účastníkov autoškoly a doplnkový výcvik v zmysle platných predpisov.Prijímateľ uhradí poskytovateľovi 4,00€/1vyuč.hod. 0.00 €
30.12.2011 1.12.2012 30.12.2011
`2013 Zmluva o zabezpečovaní teoretického a praktického výcviku účastníkov kurzu autoškoly Dopravnej akadémie Ing. Ján Olszar 22635971 , Poskytovateľ, ako oprávn.inštruktor autoškoly, sa zaväzuje zabezpečiť úplný teoretický a praktický výcvik účastníkov autoškoly a doplnkový výcvik v zmysle platných predpisov.Prijímateľ uhradí poskytovateľovi 4,00€/1vyuč.hod. 0.00 €
30.12.2011 1.1.2012 30.12.2011
`ZoD/1/2012 Zmluva o dielo č.1 na prípravu a realizáciu prác, uzavretá podľa §536 a násl. Obchodného zákonníka.

, Verejné obstarávanie v rámci Operačného programu 1143.73 € 30.1.2012 10.1.2012 11.1.2012 10.1.2012
`KZ/1/2012 Kúpna zmluva uzatvorená medzi zmluvnými stranami podľa par. 409 a násl. Obchodného zákonníka. Homola spol. s.r.o. 31325921 Dlhé diely 1/18, Bratislava 4 Dodávka technologického zariadenia 4690.00 € 20.2.2012 1.2.2012 1.2.2012 1.2.2012
`KZ/2/2012 Kúpna zmluva uzatvorená medzi zmluvnými stranami podľa par. 409 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov. SK-Technik s.r.o. 123456789 Legionárska 5, Žilina Dodávka tovaru 8675.90 € 17.2.2012 1.2.2012 1.2.2012 1.2.2012
`1/2012/AU Zmluva o nájme č.1/2012/AU uzatvorená v zmysle Občianského zákonníka podľa paragrafu č. 663 a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení zákona č. 446/2001.. Peter SAKALA, AUTOŠKOLA 40131441 Sv. Floriána 100, Varín Prenajatie autocvičiska s plochou 1580m2. Cena za 1žiaka vo vodičskom kurze skupiny "B" 10,20€ za 5h praktickej výučby a 0,50€/1žiak za vykonanie záverečnej skúšky. 0.00 € 31.1.2013 30.1.2012 1.2.2012 1.2.2012
`2/2012/AU Zmluva o nájme č. 2/2012/AU uzatvorená v zmysle Občianského zákonníka podľa paragrafu č. 663 a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom žilinského samosprávneho kraja zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení zákona č. 446/2001.. Dušan Virdzek, Autoškola Viky 33745439 Dom odborov, Nám. Ľ. Štúra 1, Žilina Prenajatie autocvičiska s plochou 1580m2. Cena za 1žiaka vo vodičskom kurze skupiny "B" 10,20€ za 5h praktickej výučby a 0,50€/1žiak za vykonanie záverečnej skúšky. 0.00 € 31.1.2013 22.1.2012 1.2.2012 1.2.2012
`1003/2012 Rámcová kúpna zmluva č. 1003/2012 uzatvorená podľa § 409 a násl. Ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. PT GAS spol. s.r.o. 45626634 Karpatská 8388/14, Žilina Dodávka tovaru 108.03 € 1.2.2017 1.2.2012 1.2.2012 1.2.2012
`3/2012/AU Zmluva o nájme č. 3/2012/AU uzatvorená v zmysle Občianského zákonníka podľa paragrafu č. 663 a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom žilinského samosprávneho kraja zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení zákona č. 446/2001.. Ing. Miroslav Malec - Zelená sedma 3544355186 Štefániková štvrť 478, Kysucké Nové Mesto Prenajatie autocvičiska s plochou 1580m2. Cena za 1žiaka vo vodičskom kurze skupiny "B" 10,20€ za 5h praktickej výučby a 0,50€/1žiak za vykonanie záverečnej skúšky. 0.00 € 13.2.2013 13.2.2012 14.2.2012 14.2.2012
`4/2012/AU Zmluva o nájme č. 4/2012/AU uzatvorená v zmysle Občianského zákonníka podľa paragrafu č. 663 a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom žilinského samosprávneho kraja zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení zákona č. 446/2001 .. Marek Poláček - Autoškola ČEKO 43378781 Rajecká 17, Žilina Prenajatie autocvičiska s plochou 1580m2. Cena za 1žiaka vo vodičskom kurze skupiny "B" 17,10€ za 8h praktickej výučby a 0,50€/1žiak za vykonanie záverečnej skúšky. 0.00 € 18.3.2013 19.3.2012 19.3.2012 19.3.2012
`5/2012/AU Zmluva o nájme č. 5/2012/AU uzatvorená v zmysle Občianského zákonníka podľa paragrafu č. 663 a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom žilinského samosprávneho kraja zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení zákona č. 446/2001 .. QUALITTEAM, s.r.o. 36424480 A. Bernoláka 54, Žilina Prenajatie autocvičiska s plochou 1580m2. Cena za 1žiaka vo vodičskom kurze skupiny "B" 10,10€ a 0,50€/1žiak za vykonanie záverečnej skúšky 0.00 € 21.3.2013 21.3.2012 21.3.2012 21.3.2012
`15/šk.r.2011/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične č. 15/šk.r.2011/2012 uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme o podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákona č. 446/2011 Z.z. o majetku vyšších územných celkov.. ELVe šped.,s.r.o. 36390283 Bytčická 4, Žilina Prenajatie nebytových priestorov školského telovýchovného zariadenia (telocvične) v areáli Dopravnej akadémie a to: veľkú halu, šatne a sociálne priestory. 16€/1hodina 0.00 € 31.06.2013 31.3.2012 1.4.2012 31.3.2012
`14/šk.r.2011/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične č. 14/šk.r.2011/2012 uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme o podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákona č. 446/2011 Z.z. o majetku vyšších územných celkov.. Ing. Dušan Tisoň
, Prenájom nebytových priestorov školského telovýchodného zariadenia ( telocvične), cena nájmu: 7e/1hodina 0.00 € 31.06.2012 13.4.2012 13.4.2012 13.4.2012
`5a/AU/2012 Zmluva o nájme č. 5a/AU/2012 uzatvorená v zmysle Občianského zákonníka podľa paragrafu č. 663 a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom žilinského samosprávneho kraja zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení zákona č. 446/2001 .. AUTOŠKOLA LOKAJ 37428080 Lichardova 4, Žilina Prenajatie autocvičiska s plochou 1580m2. Cena za 1žiaka vo vodičskom kurze skupiny "B" 10,10€ za 8h praktickej výučby a 0,50€/1žiak za vykonanie záverečnej skúšky. 0.00 € 30.6.2013 30.4.2012 1.5.2012 1.5.2012
`6/2012/AU Zmluva o nájme č. 6/2012/AU uzatvorená v zmysle Občianského zákonníka podľa paragrafu č. 663 a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom žilinského samosprávneho kraja zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení zákona č. 446/2001 Jana Halabicová - Autoškola 33345453 Višňové 11, Žilina Prenajatie autocvičiska s plochou 1580m2. Cena za 1žiaka vo vodičskom kurze skupiny "B" 17,10€ za 8h praktickej výučby a 0,50€/1žiak za vykonanie záverečnej skúšky. 0.00 € 31.5.2013 30.5.2012 1.6.2012 1.6.2012
`č.7/2012/učeb. Zmluva o nájme nebytového priestoru č.7/2012/učebňa uzatvorená v zmysle ustanoví zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení, zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení zákona č. 446/2001 Z.z .. Jana Halabicová - Autoškola 33345453 Višňové 11, Žilina Nájomca preberá nebytové priestory - učebňu v administratívnej budove Stredisko odbornej praxe Dopravnej akadémie, za účelom teoretickej výučby účastníkov kurzov autoškoly.Cena 2€/1vyuč.hod. -45min. Služby spojené s nájmom 2,10€/1vyuč.hod.-45min. 0.00 € 31.5.2013 31.5.2012 1.6.2012 1.6.2012
`8/AU/2012 Zmluva o nájme č. 8/AU/2012 uzatvorená v zmysle Občianského zákonníka podľa paragrafu č. 663 a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom žilinského samosprávneho kraja zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení zákona č. 446/2001.. AUTOŠKOLA VIJA, s.r.o. 44823525 Bottova 5, Žilina Prenajatie autocvičiska s plochou 1580m2. Cena za 1žiaka vo vodičskom kurze skupiny "B" 17,10€ za 8h praktickej výučby a 0,50€/1žiak za vykonanie záverečnej skúšky. 0.00 € 30.6.2013 25.6.2012 1.7.2012 2.7.2012
`1/šk.r.2012/2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov telocvične č.1/šk.r.2012/2013 MBK Viktória 42054125 Internátna 18, Žilina Nájom nebytových priestorov - telocvične č. 1/2012-2013. Cena nájmu 8€/1h, služby spojené s nájmom 7€/1h 15.00 € 30.6.2013 5.9.2012 5.9.2012 5.9.2012
`1/šk.r.2012/2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/šk.r.2012/2013 - dielňa SOP Stredná zdravotnícka škola 607061 Hlboká 23, Žilina Nájomca preberá do nájmu dielňu nachádzajúcu sa v objekte. Nájomne 10 mesiacov x 36€/1deň a služby spojené s nájmom denne vo výške 16€. 0.00 € 30.6.2013 5.9.2012 5.9.2012 5.9.2012
`6/šk.r.2012/2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične č. 6/šk.r.2012/2012 uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov Dušan Tisoň
, Nájomca preberá do nájmu nebytové priestory školského telovýchovného zariadenia v areáli Dopravnej akadémie a to: veľkú halu - šatne a sociálne priestory.Cena nájmu- 8€/1h a služby s nájmom 9€ 0.00 € 30.6.2013 6.9.2012 7.9.2012 6.9.2012
`8/šk.r.2012/2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične č. 8/šk. r. 2012/2013 uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov .. Mgr. Ján Pecko
, Nájomca preberá do nájmu nebytové priestory školského telovýchovného zariadenia ( telocvične) v areáli Dopravnej akadémie a to: veľkú halu, šatne a sociálne priestory. Cena 8€/1h, služby 9€ 0.00 € 30.6.2013 6.9.2012 7.9.2012 6.9.2012
`7/šk.r.2012/2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične č. 7/šk. r. 2012/2013 uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov.. Adrián Marušák
, Nájomca preberá do nájmu nebytové priestory školského telovýchovného zariadenia ( telocvične ) v areáli Dopravnej akadémie a to: veľkú halu, šatne a sociálne priestory. Cena 8€/1h, služby 9€. 0.00 € 30. 06 2013 6.9.2012 7.9.2012 6.9.2012
`VS/2012 Zmluva o poskytovaní verejných služieb uzavretá v zmysle § 44 zák. č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách DSI DATA s.r.o. 36399493 Nám. A. Bernoláka 377, Námestovo Využívanie služieb Prevádzkovateľa za účelom prístupu do internetu, dátovej telefónnej službe VoIP, službe retransmisie, káblovej TV a iným špecifikovaným službám.Mesačný Optic 30 Mb 19,06€. Zavedenie služby Dsi NET 200,67€. 0.00 € 06 09. 2017 6.9.2012 6.9.2012 6.9.2012
`10/šk.r.2012/2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične č. 10/šk.r. 2012/2013 Tomáš KVAŠŠAY
, Nájomca preberá do nájmu nebytové priestory školského telovýchovného zariadenia v areáli Dopravnej akadémie: veľkú halu, šatne a sociálne priestory. Cena nájmu 8€/1h, služby spojené s nájmom 9€/1h. 17.00 € 30.6.2013 6.9.2012 6.9.2012 6.9.2012
`4/šk.r.2012/2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične č.4/šk.r.2012/2013 uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov.. Energotel, a.s. 35785217 Miletičova 7, Bratislava Nájomca preberá do nájmu nebytové priestory školského telovýchovného zariadenia v areáli Dopravnej akadémie a to: veľkú halu, šatne a sociálne priestory. Cena za nájom 8€/h a služby za nájom 9€ 17.00 € 30.6.2013 6.9.2012 12.9.2012 6.9.2012
`2/šk.r.2012/2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov telocvične č.2/šk.r.2012/2013 uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov.. Centrum voľného času 37903705 Horný val 24, Žilina Nájomca preberá do nájmu nebytové priestory školského telovýchovného zariadenia: veľkú halu, šatne a sociálne priestory.Užívanie nájmu v dňoch Po,Ut,Štv-v čase 16,00-17,30hod. Cena 8€/1h. Služby spojené s nájmom 7€ mesačne. 0.00 € 31.12.2012 6.9.2012 1.10.2012 6.9.2012
`KZ/4/2012 Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v plytnom znení, medzi týmito zmluvnými stranami CHRIEN, spo. s.r.o. 36008338 Lieskovská cesta č.13, Zvolen Touto kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu mrazené potraviny podľa predloženej cenovej ponuky. Cena- kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu za dodaný tovar úhradou faktúry do 14dní od dodávky tovaru. 0.00 € 25.9.2013 25.9.2012 25.9.2012 25.9.2012
`KZ/5/2012 Kúpna zmluva podľa obchodného zákonníka DEMIFOOD spol. s.r.o. 36324124 Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom Predaj potravinárskeho tovaru podľa aktuálneho ponukového cenníka a podľa prílohy č. 1 a č.2. Cena za predmet tejto kúpnej zmluvy je stanovená podľa aktuálneho ponukového cenníka a podľa prílohy č.1 a č.2. Cena je uvádzana vrátane DPH. 0.00 € 25.9.2012 25.9.2012 25.9.2012 25.9.2012
`KZ/3/2012 Kúpna zmluva v zmysle zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka Fatra TIP s.r.o. 36412741 Priemyselná zóna, Martin Dodávky ovocia a zeleniny a zemiakov podľa objednávok uplatnených kupujúcim, upravenie obchodných a dodacích podmienok, fakturačných a platobných podmienok, evidencia a obeh obalov. Cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách.. 0.00 € 26.9.2013 26.9.2013 27.9.2012 26.9.2012
`RKZ/9/2012 Rámcová kúpna zmluva č.9 uzatvorená podľa ustanovení § 269 ods. 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a § 11 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Igor Caletka 32243065 Lipová 12, Kysucké Nové Mesto Pravidelné zabezpečovanie dodávok hovädzieho mäsa a bravčového mäsa. Cena - kúpna cena je stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodou zmluvných strán a podľa Prílohy ako výsledok VO. 0.00 € 26.9.2012 26.9.2012 26.9.2012 26.9.2012
`KZ/8/2012 Kúpna zmluva č.8 Pekáreň J @ J 46277811 Jablonové 245, Súľov Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho dodať tovar, ktorý je vopred objednaný kupujúcim. Cena - kúpna cena bude stanovená na základe cenníka obchodných cien platného v čase uskutočnenia predaja tovaru kupujúcemu. 0.00 € 27.9.2012 27.9.2012 27.9.2012 27.9.2012
`KP/2012 Kúpno - predajná zmluva uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka INMEDIA spol. s.r.o. 36019208 Námestie SNP č. 11, Zvolen Predmetom zmluvy sú opakované dodávky potravinárskeho tovaru, prípadne ďalšieho tovaru podľa prílohy. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpnou cenou je cena podľa priloženej cenovej ponuky. 0.00 € 27.9.2012 27.9.2012 27.9.2012 27.9.2012
`1/2012/Re Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2012/Re uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov.. AKZENT MEDIA, spol. s.r.o. 895628 Ivanská cesta 2D, Bratislava Prenajatie pozemku uvedeného v čl. I, bod 2 nachádzajúci a v Stredisku odbornej praxe na Košickej ulici č. 2, Žilina pre umiestnenie 1ks reklamného zariadenia typu bilbordu s 3 reklamnými plochami o rozmeroch 9,8x3,8m/1ks. Cena nájomné ročne 3105€. 3105.00 € 30.9.2013 1.10.2012 1.10.2012 1.10.2012
`13/2012/2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov telocvične č.13/šk.r.2012/2013 uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákona č.446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov.. Oto Hudec
, Nájomca preberá do nájmu nebytové priestory školského telovýchovného zariadenia: veľkú halu-šatne a sociálne priestory.Cena nájmu 8€/1h. Služby spojené s nájmom 9€. 0.00 € 30.6.2013 25.10.2012 30.10.2012 25.10.2012
Žiaden scan
`RKZ/2012 Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci pri nákupe a predaji uzatvorená v súlade s § 269 odst.2 zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení ASTERA, s.r.o. 36238091 Stromova č.5, Trenčín Je rámcová úprava vzťahov vznikajúcich z nepísaných kúpno-predajných zmlúv, ktorých uzatváranie formou objednávok kupujúceho potvrdených predávajúcim predpokladá táto zmluva. Cena tovaru je stanovenáb podľa ponukového cenníka platného v deň objed. 0.00 € 26.10.2017 26.10.2012 26.10.2012 26.10.2012
`13/šk.r.2012/2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične č.13/šk.r.2012/13 uzatvorená podľa zákona č.116/1990 Zb.o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákona č.446/2001 Z.z. o majetku vyšších uzemných celkov.. Ivan Bugáň
, Nájomca preberá do nájmu nebytové priestory školského telovýchovného zariadenia(telocvične) v areáli Dopravnej akadémie a to: veľkú halu, šatne a sociálne priestory. Cena nájmu 8€/1h a služby spojené s nájmom mesačne 9€ 0.00 € 31.3.2013 25.10.2012 29.10.2012 29.10.2012
`ZoN/2012 Zmluva o nájme nebytového priestoru uzatvorená v zmysle zákona č.116/1990 Zb.o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení, zákona č.18/1996 Z.z.o cenách v platnom znení, zákona č. 446/2001 Z.z.o majetku vyšších územných celkov.. LIKA, Ľubica Bellanová 35118644 Jaseňová 42, Žilina Nájomca preberá do nájmu nebytové priestory vo vstupnej časti školy postavenej na parcele č.5589, zapísané v katastri nehnuteľností KÚ v Žiline, Správa katastra Žilina 511 na liste vlastníctva č.1954 vo výmere 1m2. Cena za mes.5€.Služby spojené 2,30€ 0.00 € 30.6.2013 30.10.2012 1.11.2012 1.11.2012
`2/2012/RE Zmluva o nájme č.2/2012/RE uzatvorená v zmysle ustanovení §663 a nás.Obč.zák. 509/91 Zb., zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení, zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, a ďalších právnych predpisov GRYF Media s.r.o. 36382884 Pažite 56, Žilina Nájomca preberá nehnuteľnosť - časť vonkajšej steny budovy dielni Strediska praktického vyučovania, pre umiestenie 2ks jednostranných billboardov o rozmere reklamnej plochy 5,1x2,4m.Cena nájmu 960€ za predmet nájmu spolu na 1rok. 960.00 € 1.12.2012 13.11.2012 1.12.2012 13.11.2012
`ZoN/2/2012 Zmluva o nájme uzatvorená v zmysle ustanovení § 663 a nás. Obč. zák. 509/91 Zb., zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení, zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení. Kamil Mahút Stavomat a spol. 109507511 , Belá Nájomca preberá nehnuteľnosť - časť vonkajšej steny budovy dielní Dopravnej akadémie,nachádzajúcich sa v odlúčenom pracovisku na Košickej ulici:1ks jednostranného billboardu o ploche 9,6m2.Cena 33€/mesiac, 396€/1rok, t.j.41,25€/1m2. 0.00 € 30.11.2013 14.11.2012 1.12.2012 14.11.2012
`8/AU/2012 Zmluva o nájme č. 8/AU/2012 uzatvorená v zmysle Občianskeho zákonníka podľa paragrafu č.663 a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samospravného kraja, zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znenín, zákona č. 446/2001 Z.z. . Alexander Majtán AUTOŠKOLA ALEX 41408829 Horný Val 9, Žilina Nájomca preberá Autocvičisko s plochou 1580m2. Cena nájmu predstavuje za 1 žiaka vo vodičskom kurze skupiny "B" 17,70€ za praktickú výučbu. 0.00 € 30.11.2013 20.11.2012 1.12.2012 20.11.2012
`KP zmluva Kúpno - predajná zmluva uzatvretá podľa §409 a nasl. Obchodného zákonníka INMEDIA spol. s.r.o. 36019208 Námestie SNP č. 11, Zvolen Predmetom sú opakované dodávky mlieka a mliečných výrobkov, prípadne ďalšieho tovaru podľa prílohy. Dodávky budú uskutočňované na základe uplatnených objednávok. Kúpna cena je cena podľa priloženej cenovej ponuky. 0.00 € 27.11.2013 27.11.2012 27.11.2012 27.11.2012
`9/AU/2012 Zmluva o nájme č. 9/AU/2012 uzatvorená v zmysle Občianskeho zákonníka podľa paragrafu č.663 a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja, zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení, zákona č.446/2001 Z.z.. AUTOŠKOLA NOVA František Lukáč, s.r.o. 46877037 Mojmírová 1295/14, Bánovce nad Bebravou Nájomca preberá AUTOCVIČISKO s plochou 1580m2. Cena nájmu je stanovená dohodou zmluvných strán a predstavuje za 1žiaka vo vodičskom kurze skupiny "B" 17,10€. 0.00 € 27.12.2013 27.11.2012 28.11.2012 28.11.2012
`ŽSK/1/2012 Zmluva o zverení zhodnotenia nehnuteľností Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi uzatvorená podľa § 6a zákona NR SR č.446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a Čl. 7ods. 2 a ods. 5písm. B) Žilinský samosprávny kraj 37808427 Komenského 48, Žilina Predmetom je zverejnenie finančného zhodnotenia nehnuteľností vo výške 1289 010,33€ špecifikovanej v Čl.1 v odseku 1 a 3 tejto zmluvy jeho vlastníkom - Žilinským samosprávnym krajom do správy spávcovi - Doprávna akadémia, Žilina. 0.00 € 13.12.2017 30.11.2012 13.12.2012 12.12.2012
`10/AU/2012 Zmluva o nájme č.10/AU/2012 uzatvorená v zmysle Občianskeho zákonníka podľa paragrafu č.663 a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja, zákona č.18/1996 Z.z.o cenách v platnom znení, zákona č.446/2001 Z.z. o majetku.. AUTOŠKOLA SAMEK, Ing. Samek Ján 41081111 Rajecká cesta 17, Žilina Nájomca preberá AUTOCVIČISKO s plochou 1580m2. Cena nájmu je stanovená dohodou zmluvých strán a predstavuje za 1žiaka vo vodičskom kurze "B" 17,10€. 0.00 € 30.12.2013 28.12.2012 31.12.2012 28.12.2012
`ZŠ/83/2013 Zmluva o poskytovaní odbornej pomoci PRVÁ ZVÁRAČSKÁ a.s. 35805609 Kopčianska 14, Bratislava 5 Vykonávanie skúšobnej a kontrolnej činnosti, poskytovanie odbornej technickej pomoci pri prevádzke zváračskej školy 0.00 € 01/2013-12/2013 9.1.2013 9.1.2013 9.1.2013
`ZoN/šk.r.2012/2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov -telocvične č.13/šk.r.2012/13 uzatvorená podľa zákona č. 116/19990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov,zákona č.446/2001 Z.z. o majetku vyššcíh územných celkov.. Lukáš Balvan
, Nájomca preberá do nájmu nebytové priestory školského telovýchovného zariadenia (telocvične) v areáli Dopravnej akadémie a to: veľkú halu-šatne a sociálne priestory.Predmet nájmu 8€/1hod.Služby spojené s nájmom 9€/1hod. 0.00 € 30.6.2013 11.1.2013 16.1.2013 11.1.2013
`ZoN č. 1/AU/2013 Zmluva o nájme č.1/AU/2012 uzatvorená v zmysle Občianskeho zákonníka podľa paragrafu č.663 a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja, zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení, zákona č.446/2001 Z.z. .. Dušan Virdzek, Autoškola Viky 33745439 Dom odborov, Nám. Ľ. Štúra 1, Žilina Prenajímateľ ako správca nehnuteľnosti prenajíma nájomcovi za nižšie uvedených podmienok AUTOCVIČISKO s plochou 1580m2.Cena za 1žiaka kurze skupiny "B" 10,20€ 0.00 € 31.1.2014 30.1.2013 1.2.2013 31.1.2013
`ZoN č. 2/AU/2013 Zmluva o nájme č.2/AU/2013 uzatvorená v zms Peter SAKALA, AUTOŠKOLA 40131441 Sv. Floriána 100, Varín Prenajímateľ ako správca nehnuteľnosti prenajíma nájomcovi AUTOCVIČISKO s plochou 1580m2Cena nájmu za 1žiaka vo vodičskom kurze skupiny "B" 10,20€ 0.00 € 31.1.2014 30.1.2013 1.2.2013 31.1.2013
`ZoN č. 3/2013/Poz. Zmluva o nájme č.3/2013/Poz. uzatvorená v zmysle Občianskeho zákonníka podľa paragrafu č.663 a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávnmeho kraja, zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení, zákona č.446/2001 Z.z.. Ing. Dalibor Krupa
, Prenajímateľ ako správca nehnuteľnosti prenajíma za nižšie uvedených podmienok pozemok o výmere 18m2 nachádzajúci sa v areáli Dopravnej akadémie, označený ako parcela 5589/98,zastavené plochy a nádvoria.Cena nájmu 13€/1mesiac, 156€/1rok. 0.00 € 31.1.2014 2.2.2013 2.2.2013 2.2.2013
`ZoNP č.15/šk.r.2013/13 Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične č.15/šk.r.2012/13 uzatvorená podľa zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších uzemných celkov.. Andrej Viselka
, Nájomca je oprávnený užívať nebytové priestory uvedené v čl. II. bod 1 tejto zmluvy pre športovú činnosť nájomcu v šk.r. 2012/2013 v dňoch: štvrtok 18,30 - 20,00h.Cena nájomného 8€/1h a služby spojené s nájmom 9€/1h. 0.00 € 30.6.2013 3.2.2013 7.2.2013 4.2.2013
`RM/KP zmluva Rámcová kúpna zmluva uzatvorená v zmysle ust. § 409 a nasl. Obchodného zákonníka číslo 150753/01/2013 MESSER Tatragas, spol. s.r.o. 685852 Chalupkova 9, Bratislava Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar v množstve, kvalite, druhu a cene podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy. Zmluvne strany sa dohodli na kúpnej cene v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení. Platné ceny, množstvo Príloha č. 1 0.00 € 4.2.2015 4.2.2013 4.2.2013 4.2.2013
`KP/2013 Kúpna zmluva uzatvorená podľa ustanovení § 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Optimal servis Ivan Chladný 10983686 Gaštanová 5, Žilina Dodávka tonerov vyplývajúcich z verejného obstarávania-prieskum trhu s názvom ,,Nákup tonerov do tlačiarní a kopíriek "v súlade so zákonom č.25/2006 Z.z.o verejnom obstarávaní, ktorý prebiehal v dňoch od 18.12.2012.Rozpis cien v prílohe č.1. 0.00 € 9.2.2014 7.2.2013 10.2.2013 8.2.2013
`ZoN č.16/šk.r.2012/13 Zmluva o nájme nebytovcýh priestorov - telocvične č.16/šk.r.2012/13 uzatvorená podľa zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákona č.446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov ... Lukáš Kuchár
, Nájomca preberá do nájmu nebytové priestory školského telovýchovného zariadenia (telocvične) v areáli Dopravnej akadémie: veľkú halu-šatňu a sociálne priestory.Cena nájomného 8€/1hod. a služby spojené s nájmom 9€/1hod. 0.00 € 22.3.2013 11.2.2013 15.2.2013 12.2.2013
`KP/2/2013 Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi Kia Motors Slovakia a Dopravná akadémia KIA Motors Slovakia s.r.o. 35876832 Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, Teplička nad Váhom KMS je vlastníkom automobilu KIA cee´d Wagon, VIN,pričom vozidlo nie je určené pre prevádzku na pozemných komunikáciach a KMS ho určila na zošrotovanie. Škola ma záujme vozidlo kúpiť a používať ako učebnú pomôcku.Cena 1€ + DPH 0.00 € 11.2.2018 11.2.2013 12.2.2013 12.2.2013
`DOH/2013 Dohoda o spolupráci, o organizovaní a riadení predmetových olympiád a postupových súťaží obvodných kôl žiakov stredných škôl a krajských kôl všetkých žiakov Obvodný úrad v Žiline
Komenského 35, Žilina Predmetom dohody je činnosť organizátora pri riadení a organizovaní predmetových olympiád a postupových súťaží : zabezpečiť realizáciu súťaže, zabezpečiť uzatvorenie dohôd o vykonaní práce.Cena: objem finanč.prostr. na plnenie úloh stanovuje MŠVVaŠ 0.00 € 31.12.2013 31.1.2013 13.2.2013 13.2.2013
`CER/01/DoD Dodatek č. 1 uzavřene smlouvě o spolupráci mezi International Education Society Ltd., a Dopravnou akadémiou,Pravidla spolupráce mezi IES a vzdělavcím subjektem International Education Society 26943948 Horní 729, Brno Smlouva o spolupráci: certifikácia vzdělavácieho subjektu a udělenie certif.stupně, vydávanie mezinárodních certifikátu IES svým absolventum. K Dodatku se doplňujú pravidlá spolupráce mezi IES a vzdělavacím subjektem a přehled poplatku. 0.00 € 12.2.2018 12.2.2013 13.2.2013 13.2.2013
`ZoNP/2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov -telocvične č.17/šk.r.2012/13 uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov... Ing. Daniel Barbušin
, Nájomca preberá do nájmu nebytové priestory školského telovýchovného zariadenia (telocvične) areáli Dopravnej akadémie a to: malú halu,šatňu a sociálne priestory.Cena nájmu 4€/1hod., služby spojené s nájmom mesačne 4,5€ 0.00 € 30.4.2013 18.2.2013 19.2.2013 19.2.2013
`ZoN č.6/AU/2013 Zmluva o nájme č.6/AU/2013 uzatvorená v zmysle Občianského zákonníka podľa paragrafu č.663 a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja, zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení, zákona č.446/2001 Z.z.. Marek Poláček - Autoškola ČEKO 43378781 Rajecká 17, Žilina Prenajímateľa prenajíma nájomcovi AUTOCVIČISKO s plochou 1580m2.Cena nájmu predstavuje za 1 žiaka vo vodičskom kurze skupiny "B" 17,20€ 0.00 € 18.3.2014 19.3.2013 19.3.2013 19.3.2013
`5/AU/2013 Zmluva o nájme č. 5/AU/2013 uzatvorená v zmysle Občianskeho zákonníka podľa paragrafu č. 663 a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja, zákona č.18/1996 Z.Z. o cenách v platnom znení, zákona č.446/2001 Z.z. . QUALITTEAM, s.r.o. 36424480 A. Bernoláka 54, Žilina Prenajímateľ prenajíma nájomcovi za nižšie uvedených podmienok AUTOCVIČISKO s plochou 1580m2.Cena nájmu za 1 žiaka vo vodičskom kurze skupiny "B" 10,20€. 0.00 € 21.3.2014 19.3.2013 22.3.2013 22.3.2013
`ZoD/1/2013 Zmluva o dielo uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Podľa obchodného zákonníka GASTRO-HAAL s.r.o. 31435076 Považská 16, Nové Známky Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať zhotovenie, dodávku a montáž novej technológie -2ks elektrických varných kotlov, a demontáž starej technológie - 2ks elektrických varných kotlov do školskej jedálne. 4884.00 € 19.4.2014 19.4.2013 19.4.2013 19.4.2013
`ZoN/2013 Zmluva o nájme č. 7/AU/2013 uzatvorená v zmysle Občianskeho zákonníka podľa paragrafu č.663a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja, zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení, zákona č.446/2001 Z.z.. AUTOŠKOLA LOKAJ 37428080 Lichardova 4, Žilina Prenajímateľ prenajíma nehnuteľnosť nájomcovi Autocvičisko s plochou 1580m2. Cena nájmu je stanovená dohodou zmluvných strán a predstavuje za 1žiaka vo vodičskom kurze skupiny "B" 10,20€ 0.00 € 30.4.2014 30.4.2013 1.5.2013 1.5.2013
`ZoN/8/2013 Zmluva o nájme č.8/2013/AU uzatvorená podľa zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a Zásadami hospodárenia... Jana Halabicová - Autoškola 33345453 Višňové 11, Žilina Prenajímateľ ako správca nehnuteľnosti prenajíma nájomcovi za nižšie uvedených podmienok AUTOCVIČISKO s plochou 1580m2.Nájomca uhradí dohodnuté nájomné za 1žiaka vo vodičskom kurze skupiny "B" 17,20€ 0.00 € 31.5.2014 31.5.2013 1.6.2013 31.5.2013
`ZoNP/2013 Zmluva o nájme nebytového priestoru č.9/2013/učebňa uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov. Jana Halabicová - Autoškola 33345453 Višňové 11, Žilina Nájomca preberá nebytové priestory - uačebňu na účely teoretickej výučby účastníkov kurzov autoškoly nájomcu. Nájomca úhradí nájomné 2,05€/1 vyučovacia hodina. 0.00 € 31.5.2014 31.5.2013 1.6.2013 31.5.2013
`ZoD/2013 Zmluva o dielo uzatvorená na základe § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Július RAPČAN 35430672 Kysucký Lieskovec 485, Kysucký Lieskovec Dodávka nábytku vrátane dopravy.Cena za dielo podľa čl.II zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996. Cena bez DPH 8262€ a cena s DPH 9914,40€. 9914.40 € 11.6.2015 11.6.2013 11.6.2013 11.6.2013
`Zm.D/2013 Zmluva o dielo uzatvorená podľa ust. §536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení medzi FINES a Dopravnou akadémiou FINES, a.s. 36405965 Dolné Rudiny 1, Žilina Záväzok zhotoviteľa dodať jedálenskú stoličku v počte kusov 160 a jedálensky stôl v počte kusov 40 9496.00 € 18.6.2016 18.6.2013 18.6.2013 18.6.2013
`ZoD 11/2013 Zmluva o dielo 11/2013 uzavretá podľa §536 a nasl. Ustanovení zák.č.513/91 Zb. v platnom znení Stavomat a spol. s.r.o. 36395749 Budovateľov 65, Belá pri Varíne Zhotoviteľ za zaväzuje,že pre objednávateľa zhotoví a dodá dielo: ,,Zámková dlažba pred školským internátom"Cena je platná do termínu ukončenia diela a činí: 9845,46€ bez DPH, DPH 20% 1969,09€, 11 814,55€ s DPH 0.00 € 30.7.2013 27.6.2013 27.6.2013 27.6.2013
`ZoN 10/2013/AU Zmluva o nájme č.10/2013AU uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákona č.446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.. AUTOŠKOLA VIJA, s.r.o. 44823525 Bottova 5, Žilina Prenajímateľa ako správca nehnuteľnosti prenajíma nájomcovi za nižšie uvedených podmienok AUTOCVIČISKO s plochou 1580m2. Nájomné za 1žiaka vo vodičskom kurze skupiny "B" 17,20€ 0.00 € 30.6.2014 30.6.2013 1.7.2013 30.6.2013
`NZ/592/2013 Nájomná zmluva uzatvorená podľa ust. § 663 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 3 a nasl. Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení Žilinský samosprávny kraj 37808427 Komenského 48, Žilina Prenajímateľ prenecháva a nájomca preberá do nájmu: pozemok v dĺžke 12,5m a šírke 1,5m a nebytový priestor -technická miestnosť o výmere 7,9m2.Všetko za účelom zriadenia a prevádzkovania parnej prípojky ako aj odovzdávajúcej stanice tepla. 112.50 € 17.7.2018 17.7.2013 18.7.2013 17.7.2013
`ZoD č. 548/2013/EU Zmluva o dielo č. 548/2013/EU uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení zmien a doplnkov EUROS spol. s.r.o. 31567703 Bytčická 89, Žilina Zhotovenie diela podľa realizačnej projektovej dokumentácie zo dňa 6/2012 a rozpočtu z cenovej ponuky č.674-2012. Názov stavby: Vybudovanie rozvodov vykurovania. Za predmet plnenia je cena stanovená dohodou zákona č.18/96 Zb., 32 866,26€ s 20% DPH. 32866.26 € 15.9.2013 6.8.2013 6.8.2013 6.8.2013
`ZoN 1/2013/14 Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične č.1/šk.r.2013/14 uzatvorená podľa zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákona č.446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov.. BOX SPORT Žilina 42067278 Dubová 6, Žilina Nájomca preberá do nájmu nebytové priestory školského telovýchovného zariadenia ( telocvične ) v areáli Dopravnej akadémie: malú halu, šatne a sociálne priestory. Cena nájmu 4,05€/1hodina a cena za služby 4,55€/1mesiac 0.00 € 30.6.2014 2.9.2013 2.9.2013 2.9.2013
`ZoN NB 5/2013/14 Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične č.5/šk.r.2013/14 uzatvorená podľa zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákona č.446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov.. MBK Viktória 42054125 Internátna 18, Žilina Nájomca preberá do nájmu nebytové priestory školského telovýchovného zariadenia (telocvične): veľkú halu, šatne a sociálne priestory. Cena nájmu 8€/1hodina. Úhrada za služby spojené s nájmom 7,10€/1hodina. 0.00 € 31.12.2014 2.9.2013 2.9.2013 2.9.2013
`ZoN 3/2013/14 Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične č.3/šk.r.2013/14 uzatvorená podľa zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších uzemných celkov.. Andrej Viselka
, Nájomca preberá do nájmu nebytové priestory školského telovýchovného zariadenia ( telocvične) v areáli Dopravnej akadémie a to: veľkú halu, -šatňu a sociálne priestory.Cena nájmu 8€/1hodina a cena za služby 9,10€/1hodina 0.00 € 30.6.2014 4.9.2013 4.9.2013 4.9.2013
`ZoN č.4/2013/14 Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične č.4/šk.r.2013/14 uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákona č.446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov... Adrián Marušák
, Nájomca preberá do nájmu nebytové priestory školského telovýchovného zariadenia ( telocvične) v areáli Dopravnej akadémie a to: veľkú halu, šatne a sociálne priestory. Cena nájmu 8€/1hodina a cena za služby 9,10€/1hodina. 0.00 € 30.6.2014 4.9.2013 4.9.2013 4.9.2013
`ZoN č. 2/2013/14 Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične č.2/šk.r.2013/14 uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov ... MUDr. Moravčík, s.r.o. 36438804 Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina Nájomca preberá do nájmu nebytové priestory školského telovýchovného zariadenia ( telocvične ) v areáli Dopravnej akadémie: veľkú halu-šatňu a sociálne priestory. Cena nájmu 8€/1hodina a cena za služby 9,10€/1hodina 0.00 € 30.6.2014 4.9.2013 4.9.2013 4.9.2013
`ZoN č.12/2013/14 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.12/šk.r.2013/14 uzatvorená podľa zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpis. Stredná zdravotnícka škola 607061 Hlboká 23, Žilina Nájomca preberá do nájmu dielňu nachádzajúcu sa v objekte evedenom v článku I pre praktickú výučbu žiakov 1.ročníka o výmere 130m2 vrátane jej zariadenia a materiálneho vybavenia.Cena nájmu 10mesiacov x36€/1deň.Služby 16€/1deň 0.00 € 30.6.2014 5.9.2013 5.9.2013 5.9.2013
`ZoN NB 6/2013/14 Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične č.6/šk.r.2013/14 uzatvorená podľa zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákona č.446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov.. Mgr. Ján Pecko
, Nájomca preberá do nájmu nebytové priestory školského telovýchovného zariadenia(telocvične):veľkú halu, šatne a sociálne priestory.Cena nájmu 8€/1hodina. Úhrada za služby spojené s nájmom 9,10€/1hodina. 0.00 € 30.6.2014 6.9.2013 6.9.2013 6.9.2013
`ZoN NB 7/2013/14 Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične č.7/šk.r.2013/14 uzatvorená podľa zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákona č.446/2001 Z.z. o majteku vyšších územných celkov.. Tvrdý Peter
, Nájomca preberá do nájmu nebytové priestory školského telovýchovného zariadenia (telocvične): veľkú halu, šatne a sociálne priestory. Cena za nájom 8€/1hodina. Úhrada za služby spojené s nájmom mesačne vo výške 9,10€ za 1hodinu. 0.00 € 30.6.2014 10.9.2013 10.9.2013 10.9.2013
`ZoN NB 6/2013/14 Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične č.6/šk.r.2013/14 uzatvorená podľa zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákona č.446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov.. ELEKTROVOD ŽILINA, a.s. 31 615 317 Bytčická 4, Žilina Nájomca preberá do nájmu nebytové priestory školského telovýchodného zariadenia (telocvične): veľkú halu, šatne a sociálne priestory. Cena nájmu 8€/1hodina. Úhrada za služby spojené s nájmom mesačne 9,10€/1hodina. 0.00 € 30.6.2014 10.9.2013 10.9.2013 10.9.2013
`KP 2/2013 Kúpnopredajná zmluva č.2/2013 uzatvorená podľa ustanovení § 269 ods. 2, § 409 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a § 11 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Renáta Zacharová - EZaL 22634452 Dolné Rudiny 1, Žilina Dodávka a dovoz kupujúcemu do miesta plnenia na základe čiastkových objednávok kupujúceho obsahujúcich informáciu o množstve a druhu požadovaného tovaru a mieste plnenia.Kúpna cena za tovar dohodnutá v tejto zmluve ako jednotková cena. 0.00 € 30.6.2014 13.9.2013 13.9.2013 13.9.2013
`Zmluva o prevode/2013 Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu uzatvorená podľa § 9zákona č.278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Štátny inštitút odborného vzdelávania
Bellova 54/A, Bratislava Predmetom zmluvy je prevod správy hnuteľného majetku štátu podľa § 9 zákona č.278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. 23936.19 € 13.9.2018 13.9.2013 14.9.2013 13.9.2013
`OBZoNč.470383 Obchodná zmluva o nákupe a predaji č.470383 uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka Žilinská teplárenská 36403032 Košická 11, Žilina Úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti s dodávkou a odberom tepla z príslušnej časti sústavy tepelných zariadení prevádzkovanej predávajúcim.Predávajúci bude platiť preddavkové platby na cenu za predávajúcim dodané teplo. 0.00 €
17.9.2013 18.9.2013 17.9.2013
`ZoNP č.9/šk.r.2013/14 Zmluva o nájme nebytových priestorov -telocvične č.9/šk.r.2013/14 uzatvorená podľa zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákona č.446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení.. Ing. Stanislav Žilinčík
, Nájomca preberá do nájmu nebytové priestory školského telovýchodného zariadenia (telocvične): veľkú halu, šatňu a sociálne priestory. Cena nájmu 8€/1hod. a služby spojené s nájmom 9,10€/1hod. 0.00 € 30.4.2014 23.9.2013 23.9.2013 23.9.2013
`ZoN NP č.8/šk.r.2013/14 Zmluva o nájme nebytových priestorov -telocvične č.8/šk.r.2013/14 uzatvorená podľa zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení.. Filip Tarabáš
, Nájomca preberá do nájmu nebytové priestory školského telovýchodného zariadenia (telocvične)-veľkú halu, šatne a sociálne priestory. Cena nájmu 8€/1hod. a úhrada za služby spojené s nájmom 9,10€/1hod. 0.00 € 30.6.2014 23.9.2013 23.9.2013 23.9.2013
`2013 Zmluva o zabezpečovaní teoretického a praktického výcviku účastníkov kurzu autoškoly Dopravnej akadémie Ing. Ján Lukáč 45254966 T. Vansová 1600/4, Žilina Poskytovateľ, ako oprávn.inštruktor autoškoly, sa zaväzuje zabezpečiť úplný teoretický a praktický výcvik účastníkov autoškoly a doplnkový výcvik v zmysle platných predpisov.Prijímateľ uhradí poskytovateľovi 4,00€/1vyuč.hod. 0.00 €
23.9.2013 25.9.2013 23.9.2013
`ŠIOV/2013 Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu ,,Rozvoj stredného odborného vzdelávania" Štátny inštitút odborného vzdelávania
Bellova 54/A, Bratislava Účelom tejto zmluvy je vymedziť práva a povinnosti Realizátora a Školy tak, aby sa Škole umožnilo využívať úžitky z aktivít Projektu. Škola sa zaväzuje,že sa aktívne zapojí do Projektu a bude plniť všetky povinnosti porebné na realizáciu. 1720.00 € 31.10.2015 25.9.2013 26.9.2013 25.9.2013
`Dod.č.1/2013 Dodatok č.1/2013 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.1/2012/Re AKZENT MEDIA, spol. s.r.o. 895628 Ivanská cesta 2D, Bratislava Zmluvné strany sa dohodli,že určité ustanovenia v tejto zmluve sa zmenia a to: Články IV. Doba nájmu - 30.09.2013 zmení na do 30.09.2014 a VI.Nájomné a platobné podmienky menia sa ods.1,2 a dopĺňa ods.6,7. Ostatné ustanovenia nezmenené. 0.00 €
27.9.2013 1.10.2013 30.9.2013
`ZoZ DE 1/2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a príslušných ustanovení Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre odberné miesto:9790307 Stredoslovenská energetika, a.s. 36403008 Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina Dodávateľ sa zaväzuje dodávať elektrinu odberateľovi vymedzenú množstvom a časovým priebehom výkonu, zabezpečiť distribúciu elektriny do odberného miesta.Cena dohodnutá zmluvnými stranami dohodou podľa zákona č. 18/1996 Z.z. 0.00 € 31.12.2014 1.10.2013 1.10.2013 1.10.2013
`ZoD/200108/2013 Zmluva o dielo preprava a zneškodnenie odpadu 200108 a 200125 Eduard Mittelham 109494402 Do parku 8, Žilina Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zo školskej jedálne Dopravnej akadémie a jeho likvidácia v súladu s ustanoveniami zákona č.343/2012 Z.z. Cena za výkon služieb je stanovený dohodou v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. 0.00 € 1.10.2018 1.10.2013 1.10.2013 1.10.2013
`TPO/2013 Zmluva o komplexnom poskytovaní prác technika požiarnej ochrany /TPO/ a bezpečnosti práce /BP/ podľa §536 a násl. Z8k. Č.513/91 Zb. Obchodný zákonník PYROSTOP Huliak s.r.o.
Ipeľská 615/20, Žilina Zhotoviteľ vykonáva objednávateľovi práce a služby PO a BP. Cena výkonov čo do obsahu a rozsahu, ktoré v zmysle predmetu tejto zmluvy čl.I príloha 1 a 2 je povinný zabezpečovať Zhotoviteľ, sa stanovuje dohodou paušálom vo výške 90€/mesiac+DPH. 0.00 € 1.10.2018 1.10.2013 1.10.2013 1.10.2013
`ZoN NP Zmluva o nájme nebytového priestoru uzatvorená v zmysle ustanovení č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení, zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení, zákona č.446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov.. LIKA, Ľubica Bellanová 35118644 Jaseňová 42, Žilina Nájomca preberá do nájmu nebytové priestory v areáli Dopravnej akadémie. Cena nájmu 4€/1mesiac. Úhrada za služby spojené s nájmom mesačne 3€ a to 2krát ročne a to v decembri od 08.10-31.12.2013 a v júni 2014 od januára do júna 2014. 0.00 € 30.6.2014 7.10.2013 8.10.2013 7.10.2013
`ZoBP č.01/2013 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č.40332/26110130084 uzatvorená podľa ustanovení §18i zákona č.278/1993 Z.z. o správe majetku štátu Ústav informácií a prognóz školstva 39691 Staré grunty 52, Bratislava Predmetom tejto Zmluvy je bezodplatný prevod Didaktickej techniky v správe poskytovateľa 11122.33 € 30.11.2018 9.10.2013 10.10.2013 9.10.2013
`13/AU/2013 Zmluva o nájme č.13/AU/2013 uzatvorená v zmysle Občianského zákonníka podľa paragrafu č.663 a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja, zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení, zákon č.446/2001 Z.z. Janka Malecová 41787056 Štefániková štvrť 478, Kysucké Nové Mesto Prenajímateľ ako správca nehnuteľnosti prenajíma nájomcovi AUTOCVIČISKO s plochou 1580m2. Cena nájmu vo vodičskom kurze "B" 10,20€. 0.00 € 3.11.2014 31.10.2013 31.10.2013 31.10.2013
`14/AU/2013 Zmluva o nájme č.14/AU/2013 uzatvorená v zmysle Občianskeho zákonníka podľa paragrafu č.663 a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja, zákona č.18/1996 Z.z.o cenách v platnom znení, zákona č.446/2001 Z.z. AUTOŠKOLA NOVA František Lukáč, s.r.o. 46877037 Mojmírová 1295/14, Bánovce nad Bebravou Prenajímateľ ako správca nehnuteľnosti prenajíma nájomcovi za nižšie uvedených podmienok AUTOCVIČISKO s plochou 1580m2.Cena nájmu vo vodičskom kurze skupiny "B" 10,20€. 0.00 € 27.11.2014 6.11.2013 6.11.2013 6.11.2013
`ZmoZvM/2013 Zmluva o zverení majetku žilinského samosprávneho kraja do správy uzatvorená v súalde s ust.§6 zákona NR SR č.446/2001 Z.z. o majetku vyšších äzem,ných celkkov v znení neskorších predpisov a Čl.6ods.5,bod 5.1písm.b) a Čl.7 Zásad hospodárenia.. Žilinský samosprávny kraj 37808427 Komenského 48, Žilina Predmetom tejto zmluvy je zverenie majetku do správy preberajúceho.Účelom zverenia majetku do správy preberajúceho správcu je využitie majetku pre potreby správcu v súlade s predmtom jeho činnosti. 3496.00 € 8.11.2018 8.11.2013 9.11.2013 8.11.2013
`DarZm/2013 Darovacia zmluva uzavretá podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka KIA Motors Slovakia s.r.o. 35876832 Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, Teplička nad Váhom Darca sa zaväzuje poskytnúť obdarovanému peňažnú sumu vo výške 1000€, ktorá tvorí 7.cenu na základe vyhodnotenia výsledkov súťaže vyhlásenia organizátorom pod názvom KIA Innovation Award 12.08.2013.Dar poskytnutí do 30 dní od uzatvorenia zmluvy. 0.00 € 19.11.2018 19.11.2013 19.11.2013 19.11.2013
`15/AU/2013 Zmluva o nájme č. 15/AU/2013 Alexander Majtán AUTOŠKOLA ALEX 41408829 Horný Val 9, Žilina Prenajatie nájomcovi AUTOCVIČISKO s plochou 1580m2 za uvedených podmienok v zmluve. 0.00 € 30.11.2014 20.11.2013 21.11.2013 20.11.2013
`15/AU/2013 Zmluva o nájme č. 15/AU/2013 AUTOŠKOLA SAMEK, Ing. Samek Ján 41081111 Rajecká cesta 17, Žilina Prenajíma sa nájomcovi AUTOCVIČISKO s plochou 1580m2 za uvedených podmienok v zmluve. 0.00 € 30.12.2014 21.11.2013 22.11.2013 21.11.2013
`ZmPred.aut/2013 Zmluva o predaji motorového vozidla uzatvorená v zmysle §409 a nasl Obchodného zákonníka v plnom znení medzi týmito zmluvnými stranami GALIMEX spol. s.r.o. 31559093 Sučianska cesta 49, Martin - Priekopa Predmetom tejto zmluvy je predaj nasledovného motorového vozidla: FABIA Combi Ambition 1.2 HTTP 51 kW 5-stup.mech. 10307.00 € 28.11.2018 28.11.2013 28.11.2013 28.11.2013
`ZMoSP 1/2014 Zmluva o spolupráci uzatvorená v súlade s ust. § 51 zákona č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ust. § 37 odsek 2 zák. č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 397768 Šrobárová 2, Košice Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvnych strán pri zabezpečení priebežných a súvislých pedagogických praxí študentov Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Finančný príspveok vo výške 0,66€ na 1hodiu rozboru. 0.00 € 5.12.2018 5.12.2013 6.12.2013 5.12.2013
`ZmoNB/2013 Zmuva o nájme nebytových priestorov -telocvične č.15/šk.r.2013/14 uzatvorená podľa zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákona č.446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov .. Anton Kučerik
, Nájomca preberá do nájmu nebytové priestory školského telovýchovného zariadenia ( telocvične) v areáli Dopravnej akadémie:veľkú halu, šatňu a sociálne priestory.Cena 8€/1hod.Služby spojené s nájmom 9,10€/1hod. 0.00 € 28.2.2014 10.12.2013 11.12.2013 10.12.2013
`ZM/107/2014 Zmluva o poskytovaní odbornej pomoci PRVÁ ZVÁRAČSKÁ a.s. 35805609 Kopčianska 14, Bratislava 5 Vykonávanie skúšobnej a kontrolnej činnosti, poskytovanie odbornej technickej pomoci pri prevádzke zváračskej školy. Cena činností, ktoré sú spojené s predmetom plnenia zmluvy, je špecifikovaná v cenníku. 0.00 € XII.14 17.12.2013 1.1.2014 17.12.2013
`TBP 1/2014 Zmluva o komplexnom poskytovaní prác technika bezpečnosti práce /BP/ podľa § 536 a násl. Zák. č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník PYROSTOP Huliak s.r.o.
Ipeľská 615/20, Žilina Zhotoviteľ vykoná objednávateľovi práce a služby BP v rozsahu tejto zmluvy. Zhotoviteľ, sa stanovuje dohodou paušálom vo výške 60€ - EUR / mesiac + DPH 0.00 € 1.1.2019 1.1.2014 1.1.2014 1.1.2014
`ZM/108/2014 Zmluva o komplexnom poskytovaní prác technika požiarnej ochrany /TPO/ podľa §536 a násl. Zák. č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník PYROSTOP, s.r.o. 36373664 Ipeľská 615, Žilina - Trnové Zhotoviteľ vykonáva objednávateľovi práce a služby PO v rozsahu tejto zmluvy. Cena výkonov sa stanovuje dohodu paušálom vo výške 40€/mesiac +DPH 0.00 € 1.1.2019 1.1.2014 1.1.2014 1.1.2014
`Bezod.prevod majetku 374/2014 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č.374/2014 uzavretá podľa § 18i zákona č. 278/1993 Z.z. o správe štátu Národný ústav certifikovaných meraní vzdelania 42134943 Žehrianska 9, Bratislava Poskytovateľ prevádza na prijímateľa majetok, ktorý je podrobne definovaný v preberacom protokole.Prijímateľ ma s poskytovateľom uzavretú Zmluvu o rámcových podmienkach spolupráce č.350 zo dňa 26.06.2013 0.00 € 8.1.2019 8.1.2014 9.1.2014 8.1.2014
`ZM/110/2014 Zmluva č.S/2014/00055-29 na organizačné a materiálno-technické zabezpečenie súťaží v územnej pôsobnosti Okresného úradu Žilina RNDr. Dana Čuláková, PhD
Komeského 35, Žilina Zadávateľ poveruje realizátora organizovaním krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku a krajského kola Technickej olympiády v územnej pôsobnosti Okresného úradu Žilina 2014.Zádavateľ zabezpečuje financovanie predmetu činnosti. 2350.00 € 31.12.201 4 10.1.2014 11.1.2014 10.1.2014
`Obč.1/2014 Zmluva uzatvorená v zmysle § 51 a nasl. Občianskeho zákonníka Štefan Kanovský
, Predmetom zmluvy je záväzok dodávateľa realizovať lektorskú činnosť pre pedagogických zamestnancov Dopravnej akdémie v rozsahu 16hodín ( jedna hodina 60 minút ) na tému sériová a paralélna diagnostika. V dňoch 21.01.2014-22.01.2014 450.00 € 22.1.2014 20.1.2014 21.1.2014 20.1.2014
`ZM/109/2014 Dodatok č.1/2014 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.3/2013/Poz. Ing. Dalibor Krupa
, Dodatkom sa mení zmluva o nájme nebytových priestorov č.3/2013/Poz.Doba nájmu sa mení z 31.01.2014 na 01.02.2015. Platobné podmienky celkové ročné nájomné spolu 180€. Ročné zaväzuje platiť v dvoch splátkach vo výške 90€ 0.00 € 1.2.2015 30.1.2014 31.1.2014 30.1.2014
`KZ 2014006 Kúpma zmluva uzavretá v zmyslke § 409 a nasl. Obchodného zákonníka Organika s.r.o. 44555156 Slnečná 3467/8, Piešťany Predmetom tejto zmluvy je realizácia predaja mlieka a mliečných výrobkov.Množstvo tovaru, ktorý je predmetom tejto zmluvy bude presne určený v písomných objednávkach kupujúceho. 0.00 € 1.2.2015 1.2.2014 2.2.2014 1.2.2014
`1/2014/AU Zmluva o nájme 1/2014/AU Dušan Virdzek, Autoškola Viky 33745439 Dom odborov, Nám. Ľ. Štúra 1, Žilina Prenajímateľ prenajíma nájomcovi AUTOCVIČISKO s plochou 1580m2. Cena nájmu 10,30€/1 žiak kurzu skupina B. 0.00 € 7.2.2015 6.2.2014 7.2.2014 6.2.2014
`1/2014 Dodatok č.1/2014 k zmluve o nájme č. 5/AU/2013 QUALITTEAM, s.r.o. 36424480 A. Bernoláka 54, Žilina Zmeny v zmluve: v Článku V. Doba nájmu sa meni z 21.03.2014 na 21.03.2015. Menia sa aj platobné podmienky 10,30€/1žiak kurzu skupina B 0.00 € 21.3.2015 12.2.2014 13.2.2014 12.2.2014
`2/2014 Dodatok č.1/2014 k zmluve o nájme č. 6/AU/2013 Marek Poláček - Autoškola ČEKO 43378781 Rajecká 17, Žilina Zmeny v zmluve. V Článku V. Doba nájmu sa meni z 18.03.2014 na 18.03.2015. Menia sa aj platobné podmienky v Článku VI- nájomné vo výške 17,30€/1žiak kurzu skupina B 0.00 € 18.3.2015 14.2.2014 15.2.2014 14.2.2014
`1/2014/RE Zmluva o nájme č. 1/2014/RE uzatvorená v zmysle ustanovení § 663 a nás. Obč. zák. 509/91 Zb., zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení, zákona č.446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení , ďaľších právnych predpisov GRYF Media s.r.o. 36382884 Pažite 56, Žilina Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu časť pozemku evedenom v článku I. odsek 1 tejto zmluvy a to vo výmere 2m2. Nájomca je oprávnený predmet nájmu využívať za účelom umiestnenie 2ks bilbordov.Nájomné ročné 700€. 0.00 € 31.3.2015 31.3.2014 1.4.2014 31.3.2014
`Rámc.KZ č.1/2014 Rámcová kúpma zmluva č. 1/2014 uzatvorená podľa ustanovení §269 ods. 2 § 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.Obchodného zákonníka a § 11 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstáravní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov NORMAL s.r.o. 31593402 Sučianska cesta 31, Martin Predmeto je úprava základných podmienok prevodu vlastníckeho práva k tovaru, jeho dodávka a dovoz kupujúcemu do miesta plnenia na základa čiastkových objednávok. Kúpna cena tovaru je stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách 0.00 € 7.4.2015 7.4.2014 7.4.2014 7.4.2014
`Rámcová KZ č. 2/2014 Rámcová kúpna zmluva č. 2/2014 uzatvorená podľa ustanovení § 269 ods. 2, § 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a § 11 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstáravaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred. LIBEX, s.r.o. 31620795 Bytčianska 114, Žilina Predmetom je úprava základných podmienok prevodu vlastníckeho práva k tovaru, jeho dodávka a dovoz kupujúcemu do miesta plnenia na základe čiastkových objednávok. Kúpna cena je stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách 0.00 € 8.4.2015 8.4.2014 8.4.2014 8.4.2014
`R.KZ 8/2014 Rámcová kúpna zmluva uzatvorená podľa ustanovení §269 ods. 2, §409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obcodného zákonníka a §11 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov INMEDIA spol. s.r.o. 36019208 Námestie SNP č. 11, Zvolen Predmetom plenenia je úprava základných podmienok prevodu vlastníckeho práva k tovaru, jeho dodávka a dovoz kupujúcemu do mesta plnenia.Kúpna cena je stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách. 0.00 € 25.4.2014 25.4.2014 26.4.2014 25.4.2014
`3/2014 Rámcová kúpna zmluva č. 3/2014 uzatvorená podľa ustanovení §269 ods. 2, §409 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a §11 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstáravaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorsí Igor Caletka 32243065 Lipová 12, Kysucké Nové Mesto Predmetom je úprava základných podmienok prevodu vlastníckeho práva k tovaru, jeho dodávka a dovoz kupujúcemu do miesta plnenia podmienok. Kúpna cena je stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách. 0.00 € 25.4.2014 25.4.2014 26.4.2014 25.4.2014
`7/2014 Rámcová kpna zmluva č. 7/20144 uzatvorená podľa ustanovení §269 ods. 2 §409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a § 11 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstáravaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov PICADO, s.r.o. 36397164 Vysokoškolákov 6, Žilina Predmetom je úprava základných podmienok prevodu vlastníckeho práva k tovaru, jeho dodávka a dovoz kupujúcemu do miesta plnenia podmienok. Kúpna cena je stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z o cenách 0.00 € 25.4.2014 25.4.2014 26.4.2014 25.4.2014
`RKZ č. 6/2014 Rámcová kúpna zmluva č. 6/2014 uzatvorená podľa ustanovení § 269 ods. 2, § 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a § 11 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Ryba Žilina, spo. S.r.o. 31563490 Hviezdoslavova 5, Žilina Predmetom plenenia podľa tejto zmluvy je úprava základných podmienok prevodu vlastníckeho práva k tovaru, jeho dodávka a dovoz kupujúcemu do miesta plnenia na základe čiastkových objednávok. Kúpna cena podľa zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách. 578.00 € 28.4.2015 28.4.2014 29.4.2014 28.4.2014
`Dod č.1/2014 Dodatok 1/2014 k zmluve o nájme č. 7/AU/2013 Ľubica Lokajová
, Mení Zmluva nasledovne: V Článku V. do nájmá - od 01.05.2014 do 30.04.2015. V Článku VI. Platobné podmienky - nájomné vo výške 10,30,€/1žiak kurzu skupina B. V Článku XI. Záverečné ustanovenia - odseku 2 vypúšťa text ,,zákona č.116/1990 Zb. 0.00 € 30.4.2015 29.4.2014 30.4.2014 29.4.2014
`RKZ č.4/2014 Rámcová kúpna zmluva č. 4/2014 uzatvorená podľa ustanovení § 269 ods. 2 § 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a § 11 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Pekáreň J @ J 46277811 Jablonové 245, Súľov Predmetom plenenia podľa tejto zmluvy je úprava základných podmienok prevodu vlastníckeho práva k tovaru, jeho dodávka a dovoz kupujúcemu do miesta plnenia na základe čiastkových objednávok. Kúpna cena podľa zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách. 0.00 € 14.5.2015 14.5.2014 15.5.2014 14.5.2014
`RKZ č. 5/2014 Rámcová kúpna zmluva č. 5/2014 uzatvorená podľa ustanovení § 269 ods. 2, § 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a § 11 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov CHRIEN, spo. s.r.o. 36008338 Lieskovská cesta č.13, Zvolen Predmetom plenenia podľa tejto zmluvy je úprava základných podmienok prevodu vlastníckeho práva k tovaru, jeho dodávka a dovoz kupujúcemu do miesta plnenia na základe čiastkových objednávok. Kúpna cena podľa zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách. 0.00 € 14.5.2015 14.5.2014 15.5.2014 14.5.2014
`č.1/2014 Kúpna zmluva Optimal servis Ivan Chladný 10983686 Gaštanová 5, Žilina Predmetom zmlúvy je dodávka tonerov do tlačiarní a kopíriek. 0.00 € do 22.05.2015 22.5.2014 23.5.2014 22.5.2014
`č.2 Dodatok k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 19.08.2005 Slovenský plynárensky priemysel a.s. 35815256 Mlynské Nivy 44/a, Osobitné dojednianie k zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie 0.00 € do 31.05.2016 26.5.2014 1.6.2014 26.5.2014
`č.2/2014/učebňa Zmlúva o nájme Jana Halabicová - Autoškola 33345453 Višňové 11, Žilina Nájom nebytového priestoru 0.00 € od 01.06.2014 do 31.05.2015 30.5.2014 1.6.2014 30.5.2014
`ZM MD 1/2014 Zmluva o predaji motorového vozidla uzatvorená v zmysle § 409 a nasl Obchodného zákonníka v plnom zneni Galimex s.r.o. 31559093 Rosinská cesta 17, Žilina Predmetom tejto zmluvy je predaj nasledovného motorového vozidla 11270.00 € 26.6.2019 26.6.2014 27.6.2014 26.6.2014
`Dod. 1/2014 Dodatok č. 1/2014 k zmluve o nájme č. 10/2013/AU AUTOŠKOLA VIJA, s.r.o. 44823525 Bottova 5, Žilina Dodatkom sa menia Články IV., V., VII., VIII., IX.,X.,zmluvy. 0.00 € 30.6.2015 30.6.2014 1.7.2014 30.6.2014
`ZM VZ/2014 Zmluva o autokredite č. 840814, uzavretá v zmysle ustanovení § 269 ods. 2 s primeraným použitím §§ 497 -507 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ( ďalej ako " Zmluva") Galimex s.r.o. 31559093 Rosinská cesta 17, Žilina Poskytnutie úveru.Mesačné poistné - ŠKODA - 45,06€ 0.00 € 30.6.2015 30.6.2014 1.7.2014 30.6.2014
`Zmluva o Dielo Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka SETEC s.r.o. 36032123 Partizánska cesta 89, Banská Bystrica Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet diela za podmienok uvedených v tejto zmluve a v zmysle úspešnej súťažnej ponuky. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo určené v tejto zmluve a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho zhotovenie. 21225.00 €
7.7.2014 8.7.2014 7.7.2014
`ZM o Dielo/2014 Zmluva o dielo SETEC s.r.o. 36032123 Partizánska cesta 89, Banská Bystrica Prípravné pracovisko s recirkuláciou do autolakovníckej dielne 21225.00 € do 30dní 7.7.2014 7.7.2014 8.7.2014
`ZM o spolupráci 1/2014 Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu ,,Rozvoj stredného odborného vzdelávania" Štátny inštitút odborného vzdelávania
Bellova 54/A, Bratislava Účelom tejto zmluvy je vymedziť práva a povinnosti Realizátora, Školy a Zriaďovateľa tak aby sa Škole umožnilo využívať úžitky z Projektuv rámci jeho aktivity 2.1. Zapojenie zástupcov zamestnávateľov prostredníctvom profesijných a stavovských organ. 0.00 € 31.10.2015 16.7.2014 17.7.2014 16.7.2014
`Zmluva o dielo Zmluva o dielo uzatvorená na základe § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov SINAKO SK, s.r.o. 44791712 Na Graniari 6019/17, Zhotoviteľ sa zaväzuje pre predmet zákazky: Zhotovenie, dodávka a montáž nábytku, dodať a vykonať dielo uvedené v čl. II. Tejto zmluvy do 29.08.2014 3724.00 € 29.8.2014 1.8.2014 2.8.2014 1.8.2014
`Dod č.1/2014 Dodatok č. 1/2014 k zmluve o nájme nebytového priestoru Zdenka Klecová 41727339 Dobšinského 1599/17, Žilina Týmto dodatkom sú zmeny : V Článku IV.Doba nájmu, v Článku V. Platobné podmienky, v Článku V . Nájomné a platobné podmienky, v Článku VI. Úhrada za služby spojené s nájmom a platové podmienky, v Článku X. Záverečné ustanovenia 0.00 € 30.6.2016 26.8.2014 27.8.2014 26.8.2014
`ZmN1šk.r.2014/2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične č.1/šk.r.2014/2015 uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákona č. 446/2001 Z.z o majetku vyšších územných celkov.. MBK Viktória 42054125 Internátna 18, Žilina Prenajímateľ prenecháva a nájomca preberá do nájmu nebytové priestory školského telovýchovného zariadenia (telocvične) v areáli Dopravnej akadémie a to: veľkú halu, šatne a sociálne priestory.Úhrada za služby s nájmom 7,10€. 0.00 € 30.6.2015 27.8.2014 28.8.2014 27.8.2014
`ZmNB č.2/šk.r.2014/2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične č. 2/šk.r.2014/2015 uzatvorená podľa zákona č.116/1990 Zb.o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákona č.446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov.. ELEKTROVOD ŽILINA, a.s. 31 615 317 Bytčická 4, Žilina Prenajímateľ prenecháva a nájomca preberá do nájmu nebytové priestory školského telovýchovného zariadenia(telocvične)v areáli Dopravnej akadémie a to: veľkú halu, šatne a sociálne priestory. Úhrada nájomné 8,10, služby spojené s nájmom 9,20€ 0.00 € 30.6.2015 27.8.2014 28.8.2014 27.8.2014
`ZmNB č. 3/šk.r.2014/2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov -telocvične č. 3/šk.r.2014/2015 uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov.. Siemens s.r.o. 31349307 Lamačská cesta 3/A, Bratislava Prenajímateľ prenecháva a nájomca preberá do nájmu nebytové priestory školského telovýchovného zariadenia (telocvične) v areáli Dopravnej akadémie a to: veľkú halu, šatne a sociálne priestory. Cena nájmu 8,10/1hod.Úhrada za služby 9,20€/1hod. 0.00 € 30.6.2015 28.8.2014 29.8.2014 28.8.2014
`ZmNB č.5/šk.r.2014/15 Zmluva o nájme nebytových priestorov-telocvične č.5/šk.r.2014/15 uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyššcíh územných celkov.. Adrián Marušák
, Prenajímateľ prenecháva a nájomca preberá do nájmu nebytové priestory školského telovýchovného zariadenia (telocvične)v areáli Dopravnej akadémie a to:veľkú halu, šatne a sociálne priestory.Cena nájmu 8,10€/1hod.Služby nájmu 9,20€/1hod. 0.00 € 30.6.2015 2.9.2014 3.9.2014 2.9.2014
`ZmNB č.4/šk.r.2014/15 Zmluva o nájme nebytových priestorov-telocvične č.4/šk.r.2014/15 uzatvorená podľa zákona č.116/1990 Zb.o nájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku územných celkov.. BOX SPORT Žilina 42067278 Dubová 6, Žilina Prenajímateľ prenecháva a nájomca preberá do nájmu nebytové priestory školského telovýchovného zariadenia (telocvične) v areáli Dopravnej akadémie a to: malú halu, šatne a sociálne priestory. Cena nájmu 4,10€/1hod. Služby nájmu 4,60€/1hod. 0.00 € 30.6.2015 2.9.2014 3.9.2014 2.9.2014
`ZmNB č.8/šk.r.2014/15 Zmluva o nájme nebytových priestorov-telocvične č.8/šk.r.2014/15 uzatvorená podľa zákona č.116/1990 Zb.o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákona č.446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov.. MUDr. Moravčík, s.r.o. 36438804 Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina Prenajímateľ prenecháva a nájomca preberá do nájmu nebytové priestory školského telovýchovného zariadenia (telocvične) v areáli Dopravnej akadémie a to: veľkú halu, šatne a sociálne priestory.Cena nájmu 8,10€/1hod. Služby nájmu 9,20€/1hod. 0.00 € 30.6.2015 4.9.2014 5.9.2014 4.9.2014
`ZmNB č.7/šk.r.2014/15 Zmluva o nájme nebytových priestorov -telocvične č.7/šk.r.2014/15 uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákona č.446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov.. Andrej Viselka
, Prenajímateľ prenecháva a nájomca preberá do nájmu nebytové priestory školského telovýchovného zariadenia (telocvične) v areáli Dopravnej akadémie a to: veľkú halu, šatne a sociálne priestory.Cena nájmu 8,10€/1hod. Služby nájmu 9,20€/1hod. 0.00 € 30.6.2015 4.9.2014 5.9.2014 4.9.2014
`ZmNB č.6/šk.r.2014/15 Zmluva o nájme nebytových priestorov -telocvične č.6/šk.r.2014/15 uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov.. Anton Kučerik
, Prenajímateľ prenecháva a nájomca preberá do nájmu nebytové priestory školského telovýchovného zariadenia (telocvične) v areáli Dopravnej akadémie a to: veľkú halu, šatne a sociálne priestory.Cena nájmu 8,10€/1hod. Služby nájmu 9,20€/1hod. 0.00 € 30.6.2015 4.9.2014 5.9.2014 4.9.2014
`ZmNB č.9/šk.r.2014/15 Zmluva o nájme nebytových priestorov -telocvične č.9/šk.r.2014/15 uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku územných celkov.. Mgr. Ján Pecko
, Prenajímateľ prenecháva a nájomca preberá do nájmu nebytové priestory školského telovýchovného zariadenia (telocvične) v areáli Dopravnej akadémie a to: veľkú halu, šatne a sociálne priestor.Cena nájmu 8,10€/1hod.Úhrada za služby nájmu 9,20€/1hod. 0.00 € 30.6.2015 4.9.2014 5.9.2014 4.9.2014
`ZmNB č. 10/šk.r.2014/2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 10/šk.r.2014/2015 uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov.. Stredná zdravotnícka škola 607061 Hlboká 23, Žilina Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu dielňu nachádzajúcu sa v objekte uvednom v článku I pre praktickú vyúčbu žiakov 1.ročníka o výmere 130m2 vrátane jej zariadenia a materiálneho vybavenia. Cena nájmu 36,70€/1deň. Úhrada za služby 16€ 0.00 € 30.4.2015 9.9.2014 10.9.2014 9.9.2014
`Dodatok č. 2/2014 Dodatok č. 2/2014 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1/2012/Re Akzent BigBoard, a.s. 44540957 Ivanská cesta 2D, Bratislava Zmluva sa mení nasledovne: Názov zmluvy sa mení: Zmluva o nájme pozemku č. 1/2012/Re uzatvorená podľa § 663 a nasl.Obč.zákon. v znení nesk.pred.,zák.č.446/2001 Z.z,..Mení sa v článkoch IV., Článok VI., Článok XI. Ostatné ustanovenia sú nezmenené. 0.00 € 30.9.2015 9.9.2014 10.9.2014 9.9.2014
`Kúpna zmluva Kúpma zmluva RAJO a.s. 31329519 Studená 35, Bratislava Predmetom tejto zmluvy je úprava vzťahov pre predaj a kúpu mlieka a mliečnych výrobkov v rámci projektu "Školský mliečny program.Cena tovaru v cenníku predávajúceho je stanovená v súlade s príslušnými normami stanovenými Ministerstvom pôdohospodár. 0.00 € 10.9.2019 10.9.2014 11.9.2014 10.9.2014
`Dodatok č. 2 Dodatok č. 2 k zmluve č. 20120806/21450 Úprava viazanosti služby DSI NET DSI DATA s.r.o. 36399493 Nám. A. Bernoláka 377, Námestovo Užívateľ sa zvaäzuje, že po dobu 24 mesiacov odo dňa uvedeného v bode 6 tohto dodatku zotrvá v zmluvnom vzťahu s pravádzkovateľom podľa zmluvy v znení tohto dodatku ako účastník služieb poskytovaných poskytovateľom. 0.00 € 1.10.2016 11.9.2014 1.10.2014 11.9.2014
`Dodatok č. 3 Dodatok č. 3 k zmluve č. 20120806/21450 Zmena programu prístupu do internetu DSI DATA s.r.o. 36399493 Nám. A. Bernoláka 377, Námestovo Užívateľ a prevádzkovateľ sa dohodli na zmene mesačného programu prístupu do internetu, prevádzkovaného na adrese Košická 2, od 01.10.2014 z programu Optic 30Mb na program Optic 50Mb. Cena viazanosti 11,90€/24 mesiacov s DPH 0.00 € 1.10.2016 11.9.2014 1.10.2014 11.9.2014
`ZmNB č.11/šk.r.2014/15 Zmluva o nájme nebytových priestorov-telocvične č.11/šl.r.2014/15 uzatvorená podľa zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákona č.446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov.. Tomáš Ciesarik
, Prenajímateľ prenecháva a nájomca preberá do nájmu nebytové priestory školského telovýchovného zariadenia (telocvične) v areáli Dopravnej akadémie: veľkú halu, šatne a sociálne priestory. Cena nájmu 8,10€/1hod.Služby za nájom 9,20€/1hod 0.00 € 30.6.2015 23.9.2014 24.9.2014 23.9.2014
`ZmNB č.10/šk.r.2014/15 Zmluva o nájme nebytových priestorov-telocvične č.10/šk.r.2014/15 uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákona č.446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov.. Daniel Hrnko
, Prenajímateľ prenecháva a nájomca preberá do nájmu nebytové priestory školského telovýchovného zariadenia(telocvične) v areáli Dopravnej akadémie:veľkú halu, šatne a sociálne priestory. Cena nájmu 8,10€/1hod.Služby nájmu 9,20€/1hod. 0.00 € 30.6.2015 23.9.2014 24.9.2014 23.9.2014
`ZmNB Zmluva o nájme nebytového priestoru uzatvorená v zmysle ustanovení zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení, zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení,zákona č.446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných cel. LIKA, Ľubica Bellanová 35118644 Jaseňová 42, Žilina Prenajímateľ prenecháva a nájomca preberá do nájmu nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte uvedenom v článku II odsek 1 tejto zmluvy a to v škole, blok B na prízemí vo vstupnej časti o výmere 1m2.Cena nájmu 4,10€/1mes. Služby nájmu 3,10€/2kr.roč 0.00 € 31.10.2015 27.10.2014 27.10.2014 27.10.2014
`Dod.č.1/2014 Dodatok č. 1/2014 k zmluve o nájme č. 13/AU/2013 Janka Malecová 41787056 Štefániková štvrť 478, Kysucké Nové Mesto Dodatkom sa mení Zmluva následovne: V Článku V. Doba nájmu - sa mení do 03.11.2014 na 03.11.2015. V Článku V. Platobné podmienky - sa menia odsek 1, odsek 2, odsek 3. V Článku X. Záverečné ustanovenia - v odseku 2 vypúšťa : zákona 116/1990 Zb. 0.00 € 3.11.2015 31.10.2014 1.11.2014 31.10.2014
`Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka ( zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 Vysoká 32, Bratislava Spolupráca zmluv. Str.pri vydavaní PŽ vo vizuále ISIC/EURO 0.00 € 5.11.2015 22.10.2014 5.11.2014 4.11.2014
`Dodatok č.1 Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci zo dňa 22.10.2014 CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 Vysoká 32, Bratislava Zmluvné strany sa dohodli, že Článok 3 Zmluvy o spolupráci označený ,,Predmet Zmluvy" sa dopĺňa o nové body 3.4. až 3.7 0.00 € 5.11.2015 22.10.2014 5.11.2014 4.11.2014
`Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka po dohode zmluvných strán podľa § 262 ods.1 Obchodného zákonníka TransData s.r.o. 35741236 Jašíková 2, Bratislava Spolupráca zmluv. str. pri vydávaní, prolongovaní a reálnom využívaní Preukazu žiaka. Spolupráca zmluv.str. pri informovaní Držiteľov Preukazu žiaka o novinkách v Aplikáciach čipu. Spolupr. pri výbere poplatkov pre TransData za čipovú kartu a Aplik.č 0.00 € 5.11.2015 22.10.2014 5.11.2014 4.11.2014
`Dodatok k zmluve Dodatok k zmluve o spolupráci uzavretej dňa 22.10.2014 TransData s.r.o. 35741236 Jašíková 2, Bratislava Zmluvné strany sa dohodli na doplnení čl. III. 0.00 € 5.11.2015 22.10.2014 5.11.2014 4.11.2014
`RZ č.14M510115 Rámcová zmluva č. 14M510115 DOXX MINERAL, s.r.o. 36395668 Kálov 356, Žilina Predmetom zmluvy je záväzok Dodávateľa dodávať Objednávateľovi tovar a poskytovať služby podľa Čl.1. Cena, nájomné a platobné podmienky sú uvedené v ČL.5 0.00 € 14.11.2019 14.11.2014 15.11.2014 14.11.2014
`Dod.č.1/2014 Dodatok č.1/2014 k zmluve o nájme č.14/AU/2013 AUTOŠKOLA NOVA František Lukáč, s.r.o. 46877037 Mojmírová 1295/14, Bánovce nad Bebravou Týmto dodatkom s mení zmluva nasledovne: 1. V Článku IV. Doba nájmu-mení "do 27.11.2014" na " do 27.11.2015". 2. V Článku V. Platobné podmienky - mení odsek 1,2,3. V Článku X. Záverečné ustanovenia - sa v odseku 2 výpúšťa text:"zákona č.116/1990 Zb. 0.00 € 27.11.2015 24.11.2014 25.11.2014 24.11.2014
`Dod.č.1/2014 Dodatok č.1/2014 k zmluve o nájme č. 15/AU/2013 Alexander Majtán AUTOŠKOLA ALEX 41408829 Horný Val 9, Žilina Týmto dodatkom sa zmluva meni v nasledovných článkoch: 1. V Článku I. Úvodné ustanovenia- vypúšťa odsek 4. 2. V Článku IV.Doba nájmu - mení "do 30.11.2014 na do 30.11.2015". 3. V Článku V.Platobné podmienky-mení odsek 1,2,3. V Článku X záverečné ust. 0.00 € 30.11.2015 28.11.2014 29.11.2014 28.11.2014
`Zmluva o dielo Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami Peter Plančík - PUNUK 43744371 Dolný Lopašov 156, Predmetom je zhotovenie diela - realizácia stavebných prác a oprava cestnej komunikácie v areáli objednávateľa. Zhotoviteľ vykoná dielo za podmienok dojednaných v tejto zmluve v termíne do 31.12.2014.Objednávateľ zaplatí za vykonané dielo 16 200 e. 16200.00 € 31.12.2014 11.12.2014 12.12.2014 11.12.2014
`Zmluva Zmluva č. OU - ZA - OSI - 2014/034301 - 24 Okresný úrad Žilina, odbor školstva 151866 Komenského 35, Žilina Zadávateľ v zmysle § 11 ods. 7, 8 zákona č. 596/2003 Z.z. o štát. správe v školstve a školskej samospráve, si objednáva u realizátora v kalend.roku 2015 organizačné zabezpečenie a realizáciu krajského kola Olympiády v nem.jazyku. Celková suma 2300€ 2300.00 € 31.12.2015 15.12.2014 16.12.2014 15.12.2014
`Dodatok č. 1/2014 Dodatok č. 1/2014 k zmluve o nájme č. 13/AU/2013 AUTOŠKOLA SAMEK, Ing. Samek Ján 41081111 Rajecká cesta 17, Žilina Týmto dodatkom sa mení Zmluva nasledovne: V Článku I. Úvodné ustanovenia - sa vypúšťa odsek 4. V Článku V. Doba nájmu - sa mení doterajší text ,,do 30.12.2014" na "do 30.12.2015."V Článku V. Platobné podmienky. V Článku X. Záverečné ustanovenia 0.00 € 30.12.2015 17.12.2014 18.12.2014 17.12.2014
`Zmluva 2/2015 Zmluva o komplexnom poskytovaní prác pracovnej zdravotnej služy podľa § 536 a násl. Zák. č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník Darina Žipaj - Mišková 47979747 Ipeľská 615/20, Žilina Dodávateľ bude zabezpečovať a vykonávať činnosť pracovnej a zdravotnej služby v zmysle § 30b ods. 13 zákona č. 355/2007 Z.z.,cena výkonov je povinný zabezpečovať dodávateľ sa stanovuje dohodou vo výške 55€/mesiac 0.00 € 2.1.2