Školské dielne, Košická

Školské dielne, Košická 2, Žilina je miestom, kde žiaci Dopravnej akadémie v Žiline získavajú odborné vedomosti a zručnosti pri práci s modernými prístrojmi a diagnostickými zariadeniami.

Na tomto pracovisku pôsobí aj školská AUTOŠKOLA, ktorá svoje služby ponúka žiakom Dopravnej akadémie. Záujemcovia o ZVÁRAČSKÝ KURZ ho môžu získať na tomto mieste za výhodných podmienok.

Okrem uvedeného ŠD – Košická ponúka práce, služby a výkony na všetkých typoch motorových vozidiel našej, ale i zahraničnej výroby. Naše cvičné dielne pre opravu motorových vozidiel sú vybavené modernou technológiou. Komplexné služby pre bezpečný a plynulý chod Vášho motorového vozidla zabezpečia naši majstri odborného výcviku s dlhoročnou praxou.

op_kosicka

Kontakty

Hlavný majster ŠD Košická: Ing. Ondrej Mrmus
zodpovedný MOV: Milan Hruška
Tel. čislo: 5 651 997
Email: mrmus@doaza.edu.sk, hruska@doaza.edu.sk

Fotogaléria

no images were found