Logo Dopravná akadémia Logo Žilinský samosprávny kraj
Facebook Twitter YouTube RSS feed
Dopravná akadémia
Rosinská cesta 2
010 08, Žilina
Banner 1 Banner 2

Verejné obstarávanie

Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina vykonáva verejné obstarávania elektronicky prostredníctvom nástroja elektronického verejného obstarávania EVOSERVIS.
Každý záujemca/uchádzač sa zaregistruje do systému elektronického verejného obstarávania Žilinského samosprávneho kraja EVOSERVIS na adrese www.evoservis.sk/zsk-doaza/. Po korektnom zaregistrovaní mu bude na jeho zadaný e-mail zaslaný prístupový kód (meno a heslo) pre ďalšiu komunikáciu so systémom EVOSERVIS. Tento prístup do systému elektronického verejného obstarávania ostáva trvalý. Po zaregistrovaní má záujemca/uchádzač prístup ku všetkým údajom a pokynom, vrátane súťažných podkladov a príslušných príloh v sekcii prebiehajúce akcie. V prípade otázok, resp. žiadosti o vysvetlenie môže záujemca komunikovať s verejným obstarávateľom priamo v systéme EVOSERVIS cez komunikačné rozhranie. Uchádzač svoju ponuku predkladá elektronicky vrátane všetkých príloh požadovaných verejným obstarávateľom tak ako je to uvedené v pokynoch a požiadavkách verejného obstarávateľa. Systém EVOSERVIS obsahuje informácie, ktoré v zmysle zákona o verejnom obstarávaní je povinný zverejňovať verejný obstarávateľ vo svojom profile.


IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Dopravná akadémia
Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina

IČO: 00651117
Kontaktná osoba: Emília Vrabcová
Telefón: +421 415252021 kl.17, / +421907845196
Email: vrabcova@doaza.edu.sk
Adresa webovej stránky verejného obstarávateľa: http://www.doaza.edu.sk
Dátum zverejneniaOznamy podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 01.07.2013
10.02.2014 Dopravná akadémia - verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na: Nákup skrutkového kompresora s predpokladanou cenou 3990 € vrátane DPH.

17.01.2014 Dopravná akadémia - verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na: Nákup repasovaných 13 ks osobných počítačov vrátane monitorov s predpokladanou cenou 2330 € bez DPH.

10.01.2014 Dopravná akadémia - verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na: Plynoinštalácia striekacej kabíny, úprava plynového potrubia s predpokladanou cenou 3 033,20 € bez DPH.

 

Zákazky presahujúce 1000 €:

pdf-ico v. 1.štvrťroku 2014 pdf-ico v. 2.štvrťroku 2014 pdf-ico v. 3.štvrťroku 2013 pdf-ico v. 4.štvrťroku 2013
pdf-ico v. 1.štvrťroku 2013 pdf-ico v. 2.štvrťroku 2013 pdf-ico v. 3.štvrťroku 2013 pdf-ico v. 4.štvrťroku 2013
pdf-icov 1.štvrťroku 2012 pdf-icov 2.štvrťroku 2012 pdf-icov 3.štvrťroku 2012 pdf-icov 4.štvrťroku 2012