Grémium žiakov

Žiacka rada je spolutvorcom života v ŠI. Vedie dialóg s vedením ŠI. Vzťah ŽR a vedenia ŠI je partnerský. Žiacka rada ŠI je orgán apolitický, ktorého poslaním je ochrana oprávnených záujmov všetkých žiakov ubytovaných v ŠI.

ČLENOVIA:

Predseda: Jakub Juriga
Podpredseda: Peter Palider
Pokladník: Jakub Romšák
Kultúrny referent: Dominika Čerešňová
Športový referent: Adam Miškovčík
Zapisovateľ: Pavol Pecka
Členovia: Nikola Čuboňová
Veronika Šinalová
Natália Miháliková