Školský internát

Školský internát (ŠI) je výchovno – vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom  stredných škôl výchovno – vzdelávaciu činnosť v čase mimo vyučovania. Kapacita lôžok je 85. Stravovacie zariadenie sa nachádza v priestoroch Dopravnej akadémie.

V dokumentoch je možné stiahnúť prihlášku do Školského internátu na rok 2017/2018, ktorú môžete vypísať a zaslať späť poštou alebo e-mailom, adresu a e-mail nájdete na stránke Dopravnej akadémie v sekcií kontakty.

ŠI v šk. roku 2017/2018 zabezpečuje ubytovanie 85 žiakom zo škôl Žilinského kraja.

Počet pedagogických zamestnancov DM – 4 vychovávateľky (1 vedúca vychovávateľka ŠI)
nočnú službu vykonáva pomocná vychovávateľka
Riaditeľ ŠI  – Ing. Mária Vítová, PhD.
Vedúca vychovávateľka  – Eva Pecková
Vychovávateľky  – Bc. Anita Horníková, RNDr. Mária Baníková, Mgr. Mariana Winklerová
Pomocná vychovávateľka  – Alena Gaňová
Vrátnik  – Chasník Miroslav

Ubytovanie v dvoj a troj posteľových izbách so sociálnym zariadením a samostatným WC. K dispozícii je kuchynka (chladnička, elektrický sporák, varná kanvica, mikrovlnka)

Mesačný poplatok za ubytovanie – 23 €

K dispozícii sú dve klubovne vybavené farebnými TV, telocvičňa. V ŠI pracujú študenti v rôznych záujmových útvaroch: Šikulka, Medovníky, Plávanie pre zdravie, Športový krúžok.

Do pozornosti dávame Školský poriadok ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU  v sekcií dokumentov školy. 

Stručná fotogaléria nášho internátu