Logo Dopravná akadémia Logo Žilinský samosprávny kraj
Facebook Twitter YouTube RSS feed
Dopravná akadémia
Rosinská cesta 2
010 08, Žilina
Banner 1 Banner 2

Maturita

Dôležité odkazy


2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17


Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

Život nie je o počte nadýchnutí, ale o chvíľach, ktoré berú dych. O okamihoch, z ktorých sa v mysli utkáva pavučina spomienok. Jemné vlákna pádov i výhier, sklamaní a úsmevov, spoznávania i lúčenia. Takéto chvíle sme prežívali 29. mája 2017 v slávnostnej atmosfére v jedálni Dopravnej akadémie v Žiline. Zišli sa tam naši tohtoroční maturanti, ich triedni učitelia a ctení hostia, aby spoločne odprevadili 80 absolventov na cestu dospelosti.
Čítať ďalej…

1.6.2017, 10:43 | Autor Mgr. Ivana Kubalová | 2016/17, Maturita

Maturanti sa lúčili

Roky prežité v školských laviciach patria k najkrajším v živote človeka. Tradičná slávnostná rozlúčka, ktorá sa konala 12. mája 2017, nám opäť pripomenula, že sa ukončil ďalší školský rok a z našej školy odchádzajú maturanti. Niektorí v tento deň do jedálne prišli s úsmevom na tvári, iní so sklonenou hlavou.
Čítať ďalej…

15.5.2017, 20:16 | Autor Mgr. Ivana Kubalová | 2016/17, Maturita

Oznam č. 8/2017, Pokyny k ústnej forme internej časti MS

Všetkým maturantom prajeme šťastnú ruku

pri ťahaní maturitných zadaní a tém!

Vedenie školy

1. Oznam č. 8 – Pokyny k ÚFIČ MS

2. Časový harmonogram – SJL, CUJ

3. Časový harmonogram – TČOZ

10.5.2017, 8:30 | Autor Mgr. Ivana Kubalová | 2016/17, Maturita

Maturanti preukázali svoje odborné vedomosti a praktické zručnosti

Keď sa povie maturita, každý z nás si predstaví skúšky, ktoré pre mladého človeka znamenajú odrazový mostík do reálneho života. Okrem teoretických vedomostí sa žiaci každoročne testujú aj z praktických skúseností vo svojom odbore. Výnimkou nebol ani tento školský rok.
Čítať ďalej…

3.5.2017, 15:56 | Autor Mgr. Ivana Kubalová | 2016/17, Maturita

Oznam č. 6/2017, Pokyny k praktickej časti odbornej zložky MS

Milí maturanti,

pokyny pre vykonanie praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky nájdete

v prílohe.

Oznam č. 6 – Pokyny k PČOZ MS

30.3.2017, 12:09 | Autor Mgr. Ivana Kubalová | 2016/17

Pokyny k externej časti a písomnej forme internej časti MS 2017

Milí maturanti,

 všetkým Vám želáme veľa síl a zdravia do nasledujúceho náročného obdobia, aby ste pri písomnej, praktickej a ústnej forme internej časti maturitnej skúšky podali čo najlepší výkon.
Čítať ďalej…

10.2.2017, 13:19 | Autor Mgr. Ivana Kubalová | 2016/17

MATURITA 2017 – základné informácie

titulkaOrganizáciu maturitnej skúšky v školskom roku 2016/2017 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.
Čítať ďalej…

15.9.2016, 18:28 | Autor Mgr. Ivana Kubalová | Maturita

Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

titulkaŽivot nie je o počte nadýchnutí, ale o chvíľach, ktoré berú dych. O okamihoch, z ktorých sa v mysli utkáva pavučina spomienok. Jemné vlákna pádov i výhier, sklamaní a úsmevov, spoznávania i lúčenia. Takéto chvíle sme prežívali 30. mája 2016 v slávnostnej atmosfére v jedálni Dopravnej akadémie v Žiline. Zišli sa tam naši tohtoroční maturanti, ich triedni učitelia a ctení hostia, aby spoločne odprevadili 124 absolventov na cestu dospelosti.
Čítať ďalej…

31.5.2016, 21:52 | Autor Mgr. Ivana Kubalová | 2015/16

Maturanti sa lúčili

titulkaRoky prežité v školských laviciach patria k najkrajším v živote človeka. Tradičná slávnostná rozlúčka, ktorá sa konala 13. mája 2016, nám opäť pripomenula, že sa ukončil ďalší školský rok a z našej školy odchádzajú maturanti. Niektorí v tento deň do jedálne prišli s úsmevom na tvári, iní so sklonenou hlavou.
Čítať ďalej…

13.5.2016, 15:28 | Autor Mgr. Ivana Kubalová | 2015/16

Oznam č.12/2016, Pokyny k ústnej forme internej časti MS

tiulka2Všetkým maturantom prajeme šťastnú ruku

pri ťahaní maturitných zadaní a tém!

Vedenie školy

 

1. Oznam č. 12 – Pokyny k ÚFIČ MS

2. Časový harmonogram – SJL, CUJ

3. Časový harmonogram – TČOZ

10.5.2016, 17:58 | Autor Mgr. Ivana Kubalová | 2015/16