Logo Dopravná akadémia Logo Žilinský samosprávny kraj
Facebook Twitter YouTube RSS feed
Dopravná akadémia
Rosinská cesta 2
010 08, Žilina
Banner 1 Banner 2

Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre automobilový priemysel

Vyplňte v elektronickej podobe alebo paličkovým písmom a zašlite na adresu príslušnej školy.

Polytechnická výchova žiakov zo ZŠ Lietavská Lúčka

V rámci COVaP a projektu Rozvoja stredného odborného vzdelávania (RSOV) sme dňa 09. 02. 2017 v Školských dielňach, Košická 2, zabezpečili časť vyučovacieho predmetu „Polytechnická výchova“ pre 22 žiakov Základnej školy Lietavská Lúčka.
Čítať ďalej…

11.2.2017, 10:19 | Autor Ing. Ján Olszar | COVaP

„Sériová diagnostika“ – tretíkrát v COVaP

DSCF4297COVaP zahájilo dňa 03.06.2016 už tretíkrát akreditovaný aktualizačný vzdelávací program „Sériová diagnostika motorových vozidiel“, ktorý bol ukončený záverečnou   prezentáciou   a   pohovorom   pred   skúšobnou   komisiou  dňa 12. 06. 2016.
Čítať ďalej…

22.6.2016, 14:07 | Autor Ing. Ján Olszar | COVaP

Technická výchova žiakov ZŠ Rosina

DSCF5251V rámci COVaP a projektu Rozvoja stredného odborného vzdelávania (RSOV) sme zabezpečili 18.04.2016 v Školských dielňach, Košická 2 časť vyučovacieho predmetu Technická výchova pre 17 žiakov Základnej školy Rosina. Je to určitá forma spolupráce medzi ZŠ a DA v zmysle uvedeného projektu.
Čítať ďalej…

25.4.2016, 17:04 | Autor Ing. Ján Olszar | COVaP

Technická výchova žiakov ZŠ Turie

DSCF5248V rámci COVaP a projektu Rozvoja stredného odborného vzdelávania (RSOV) sme v dňoch 01.04.2016 a 08.04.2016 v Školských dielňach, Košická 2, zabezpečili časť vyučovacieho predmetu Technická výchova pre 27 (13 a 14) žiakov Základnej školy Turie.
Čítať ďalej…

12.4.2016, 19:29 | Autor Ing. Ján Olszar | COVaP

Polytechnická výchova žiakov zo ZŠ Lietavská Lúčka

DSCF5115V rámci COVaP a projektu Rozvoja stredného odborného vzdelávania (RSOV) sme dňa 09.02.2016 v Školských dielňach, Košická 2, zabezpečili časť vyučovacieho predmetu technická výchova pre 10 žiakov Základnej školy Lietavská Lúčka. Je to určitá forma spolupráce medzi ZŠ a DA v zmysle uvedeného projektu.
Čítať ďalej…

16.2.2016, 7:06 | Autor Ing. Ján Olszar | COVaP

Komfortná elektronika – druhýkrát v COVaP

IMG_20151228_112750Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre automobilový priemysel pri Dopravnej akadémii, Rosinská cesta 2, Žilina dňa 28.12.2015 zahájilo už druhýkrát akreditovaný aktualizačný vzdelávací program „Komfortná elektronika motorových vozidiel – modul I“, ktorý bol ukončený záverečnou prezentáciou a pohovorom pred skúšobnou komisiou dňa  07.01.2016.
Čítať ďalej…

12.1.2016, 9:48 | Autor Ing. Ján Olszar | COVaP

Polytechnická výchova žiakov ZŠ Karpatská

DSCF5115V rámci COVaP a projektu Rozvoja stredného odborného vzdelávania (RSOV) sme dňa 17.12.2015 v Školských dielňach, Košická 2, zabezpečili časť vyučovacieho predmetu Technická výchova pre 17 žiakov Základnej školy Karpatská v Žiline. Je to určitá forma spolupráce medzi ZŠ a DA v zmysle uvedeného projektu.
Čítať ďalej…

22.12.2015, 14:49 | Autor Ing. Ján Olszar | COVaP

Polytechnická výchova žiakov zo ZŠ Divina

DSCF5027V rámci COVaP a projektu Rozvoja stredného odborného vzdelávania (RSOV) sme v dňoch 10.-11.11.2015 v Školských dielňach, Košická 2, zabezpečili časť vyučovacieho predmetu Technická výchova pre 24 žiakov Základnej školy Divina. Je to určitá forma spolupráce medzi ZŠ a DA v zmysle uvedeného projektu.
Čítať ďalej…

19.11.2015, 11:45 | Autor Ing. Ján Olszar | COVaP

Už štvrtý akreditovaný program

Komfortná elektronika motorových vozidiel – modul I.

DSCF4965Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre automobilový priemysel pri Dopravnej akadémii, Rosinská cesta 2, Žilina dňa 06.07.2015 zahájilo už v poradí štvrtý akreditovaný aktualizačný vzdelávací program „Komfortná elektronika motorových vozidiel – modul I“, ktorý bol ukončený záverečnou prezentáciou a pohovorom pred skúšobnou komisiou dňa  12.07. 2015.
Čítať ďalej…

17.7.2015, 7:35 | Autor Ing. Ján Olszar | COVaP

Technická výchova žiakov ZŠ Rosina

DSCF4906V rámci COVaP a projektu Rozvoja stredného odborného vzdelávania (RSOV) sme dňa 13.04.2015 v Školských dielňach, Košická 2, zabezpečili časť vyučovacieho predmetu Technická výchova pre 13 žiakov Základnej školy Rosina. Je to určitá forma spolupráce medzi ZŠ a DA v zmysle uvedeného projektu.
Čítať ďalej…

14.4.2015, 18:52 | Autor Ing. Ján Olszar | COVaP