Logo Dopravná akadémia Logo Žilinský samosprávny kraj
Facebook Twitter YouTube RSS feed
Dopravná akadémia
Rosinská cesta 2
010 08, Žilina
Banner 2Banner 2

Rozlúčka so školským internátom

Vo štvrtok 15. júna 2017 sa žiaci ubytovaní v ŠI  stretli  na spoločnej guláške v areáli školy. Guláš a špekačky im pomáhali pripraviť pán a pani Chovanovci.  Koláče spolu so žiakmi pripravili p. Schmidtová a p. Chovanová. V družnej zábave pri  speve s hudobným doprovodom  heligónkárky Mariky Malikovej  spoločne s vychovávateľkami  strávili príjemné popoludnie.
Čítať ďalej…

19.6.2017, 19:56 | Autor Eva Pecková | Internár

Kysucký jarmok hier v ŠZŠ s MŠ Kysucké Nové Mesto

V stredu 24. mája 2017 sa konal v našej Špeciálnej základnej škole s materskou školou v Kysuckom Novom Meste jubilejný 10. ročník Kysuckého jarmoku hier. Stretli sme sa s našimi priateľmi a zároveň súpermi zo špeciálnych základných škôl žilinského regiónu na jarmoku plnom súťaží a zábavy, v ktorom sa úspechy vymieňajú za vecné odmeny.
Čítať ďalej…

19.6.2017, 15:41 | Autor Mgr. Katarína Lepišová | Škola

Exkurzia v Považskej galérii umenia v Žiline

Žiaci I.BP a II.AP triedy s vyučujúcimi Mgr. M. Ujháziovou a Mgr. J. Zaťkom navštívili Považskú galériu umenia v Žiline a prezreli si tri výstavy. Na prízemí si pozreli diela zo zbierky PGU v Žiline s názvom MEDZI INFORMÁCIOU A PAMÄŤOU od autorov:  Juraj Bartusz, Anton Čierny, Stano Masár, Ilona Németh, Roman Ondák, Peter Rónai. Je to prvé múzeum intermédií (PMI) je expozíciou dlhodobého charakteru, ktorá ako jediná na Slovensku predstavuje diela intermediálneho a mediálneho umenia.
Čítať ďalej…

19.6.2017, 9:20 | Autor Mgr. Marta Ujháziová | Akcie a exkurzie

Prezentácia študijného programu na Žilinskej univerzite

Dňa 16.06.2017 sa žiaci III.BP triedy dopravnej akadémie, pod vedením Ing. Nogovej, zúčastnili prezentácie vybraného študijného programu na Žilinskej univerzite v Žiline. 
Čítať ďalej…

19.6.2017, 9:16 | Autor Ing. Monika Nogová | Akcie a exkurzie

Odborná exkurzia v DPMŽ

16. júna 2017 sa žiaci nadstavbového štúdia triedy I. AN triedy zúčastnili odbornej exkurzie v DPMŽ.
Čítať ďalej…

19.6.2017, 9:14 | Autor RNDr. Mária Baníková | Akcie a exkurzie