ÚHRADA STRAVNÉHO NA ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

Úhrada stravného sa vykonáva len bankovým prevodom formou paušálneho preddavku – trvalý príkaz na úhradu obmedzený na čas od augusta do mája, internetbankingom.

Poštové poukážky nevydávame.

Údaje pre zadanie trvalého príkazu:

Číslo účtu/ IBAN  ( školskej jedálne)SK39 8180 0000 0070 0048 3753

Variabilný symbol:      evidenčné číslo stravníka

  • žiaci prvých ročníkov dostanú toto číslo u vedúcej školskej jedálne
  • žiakom, ktorí sa stravovali v predchádzajúcom období sa nemení –zostáva nezmenené – jedná sa o 4 ciferný údaj, ak si nebudete istý správnosťou kontaktujte vedúcu školskej jedálne

Tento údaj je veľmi dôležitý nakoľko sa jedná o údaj, ktorý zabezpečí správne priradenie platby stravníkovi.

 Správa pre prijímateľa – účel platby alebo  poznámka – uviesť priezvisko a meno žiaka a triedu žiaka ( Prosím neuvádzajte meno rodiča alebo iné poznámky)

 Suma: výška mesačného poplatku je stanovená na sumu zodpovedajúcu 20 stravným dňom.

Študijné odbory končiace MS (maturitnou skúškou):       24,80 €

Učebné odbory končiace ZS (záverečnou skúškou):          12,40 €

Termín realizácie platby – najneskôr do 20. dňa v mesiaci (bez júna a júla)

– t.j. prvá platba do 30.8.2017 (na september) a posledná 20.05.2018 (na jún).

Žiadam žiakov, ktorí sa stravovali v predchádzajúcom školskom roku aby si prekontrolovali správnosť údajov zadaných v banke a výšku mesačnej úhrady.

Stravovanie v septembri začína 5.9.2017.

Na stravovanie budú prihlásení len žiaci, ktorí majú zrealizovanú úhradu na september –  platba bude pripísaná na účet školskej jedálne alebo po odovzdaní potvrdenia o úhrade.

Záujemca o stravovanie si vyzdvihne prihlášku na stravovanie u vedúcej školskej jedálne alebo vytlači z internetovej stránky školy v časti jedáleň – vyplnenú a podpísanú odovzdá vedúcej ŠJ. Na stravovanie môže byť prihlásený až po odovzdaní uvedenej prihlášky. Prihlášky je potrebné odovzdať do 15.9.2017.

Žiak, ktorý má záujem o stravovanie si musí zakúpiť čipovú kartu – 1,50 € (v kancelárii vedúcej ŠJ), nakoľko odber stravy, odhlasovanie sa zo stravy a prihlasovanie II. hlavného jedla je možné len prostredníctvom tejto karty

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

CAPTCHA Antiboot
Odpovedajte číslom, nie slovom *
Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.