Darujte 2% zo zaplatenej dane na verejnoprospešné aktivity

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2017 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2017 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

  • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  • Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  • Najneskôr do 30. apríla 2017 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska, prípadne škola a ona to doručí na daňový úrad za Vás..

K stiahnutiu:

Ak nám chcete darovať viac ako 2%:

 

 


Občianske združenie

Občianske združenie Prekonať bariéru – škola pre Európu
Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina
IČO: 37911791
Zapísaná v registri nadácií Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod číslom
VVS/1-900/90-24920
Bankové spojenie: Dexia Banka Slovensko a.s.
Číslo účtu IBAN:   SK81 5600 0000 0003 5634 2001
BIC: KOMASK2X