OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

Žilinský samosprávny kraj so sídlom v Žiline, ulica Komenského č. 48, na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie

na obsadenie pracovného miesta:     

  • riaditeľ Dopravnej akadémie, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina.

Pokračovať v čítaní „OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA“

Voľné pracovné miesto: Učiteľ ekonomických predmetov

Dopravná akadémia príjme na zástup počas PN (minimálne 1 mesiac) učiteľa ekonomických predmetov.

Podmienkou je vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.

Záujemcovia sa môžu hlásiť na Dopravnej akadémii osobne, prípadne telefonicky na čísle 0918 661 459.
Nástup možný od 06.02.2017. Pokračovať v čítaní „Voľné pracovné miesto: Učiteľ ekonomických predmetov“