Všetkými desiatimi

Písanie 10 – prstovou hmatovou metódou sa dnes považuje za ďalšiu štandardnú gramotnosť. Táto metóda má široké využitie v praxi, napr. pri odpise rôznych textov, pri písaní záverečných, ročníkových a iných prác, tiež pri tvorbe a štylizovaní obchodných listov. Niektoré zo spomenutých činností boli obsahom Súťaže v písaní na EPS a tvorbe obchodných listov. Na koordinovaní  súťaže sa podieľali  vyučujúce odborných predmetov: Ing. M. Gálffyová, RNDr. M. Baníková a Ing. M. Fabiniová. Pokračovať v čítaní „Všetkými desiatimi“

Otázky a odpovede z histórie a súčasnosti

História a súčasnosť sa stali dôvodom na stretnutie žiakov 1. a 2. ročníka, ktorí si overili svoje vedomosti  v dejepisnej súťaži. Súťaž Spoznaj svoj región, mesto, obec bola určená žiakom 1. ročníka, ktorí vo vedomostnom teste odpovedali na otázky z histórie a súčasnosti žilinského regiónu. Svoje vedomosti o regióne, v ktorom študujú, prezentovali v ďalšej časti súťaže.  K obrázkom historických pamiatok a stavieb priraďovali názvy miest. Svoj názor v spojení s informáciami z dejepisu formovali v poslednej zadaní: Popíšte jednu historickú pamiatku, prípadne udalosť, osobnosť žilinského regiónu. Žiaci využili túto zaujímavú formu na prezentáciu a upevnenie vedomostí o regióne. Pokračovať v čítaní „Otázky a odpovede z histórie a súčasnosti“

Elektrotechnická súťaž

Dňa 14. júna 2017 sa uskutočnila v našej škole pod vedením Ing. Švekušovej a Ing. Pšaneckého elektrotechnická súťaž, ktorá obsahovala 56 testových otázok z teoretickej elektrotechniky a schématických značiek. Prihlásených bolo 36 žiakov prvých ročníkov (triedy I.AM a I.BM). Na prvom mieste sa umiestnil: Erik Kostelanský z I.BM, na druhom mieste: Andrej Akantis z I.AM a na treťom mieste: Rinald Imrich z I.BM a Lukáš Kmeť z I.AM triedy. Pokračovať v čítaní „Elektrotechnická súťaž“

Krajské kolo vedomostnej súťaže Mladý Slovák 2017

Jakub Kováč z III.CP a Helena Bušková z II.BP reprezentovali našu školu 08.06.2017 v krajskom kole vedomostnej súťaže Mladý Slovák. V kongresovej sále Úradu Žilinského samosprávneho kraja súťažili žiaci  2. a 3. ročníkov stredných škôl, ktorí absolvovali písomný vedomostný test, zameraný na tradície, kultúru a históriu slovenského národa. Pokračovať v čítaní „Krajské kolo vedomostnej súťaže Mladý Slovák 2017“