Smelo na cesty

Štatistiky dopravnej nehodovosti sú z roka na rok alarmujúce. Medzi účastníkmi nehôd bývajú často vodiči vo veku našich študentov. Práve tieto skutočnosti boli podnetom k iniciatíve našej školy pokračovať v akcii pod názvom „Smelo na cesty“, ktorá bola určená žiakom stredných škôl z Čiech a zo Slovenska. Workshop bol realizovaný pod záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára. Niekoľkomesačná príprava a práca hlavných organizátoriek akcie Ing. Vítovej, PhD., Mgr. Sikorovej a Ing. Čelkovej vyvrcholila dňa 09. 10. 2017 vo Vzdelávacom stredisku spoločnosti Kia Motors Slovakia v Gbeľanoch.

Pokračovať v čítaní „Smelo na cesty“

Všetkými desiatimi

Písanie 10 – prstovou hmatovou metódou sa dnes považuje za ďalšiu štandardnú gramotnosť. Táto metóda má široké využitie v praxi, napr. pri odpise rôznych textov, pri písaní záverečných, ročníkových a iných prác, tiež pri tvorbe a štylizovaní obchodných listov. Niektoré zo spomenutých činností boli obsahom Súťaže v písaní na EPS a tvorbe obchodných listov. Na koordinovaní  súťaže sa podieľali  vyučujúce odborných predmetov: Ing. M. Gálffyová, RNDr. M. Baníková a Ing. M. Fabiniová. Pokračovať v čítaní „Všetkými desiatimi“

Otázky a odpovede z histórie a súčasnosti

História a súčasnosť sa stali dôvodom na stretnutie žiakov 1. a 2. ročníka, ktorí si overili svoje vedomosti  v dejepisnej súťaži. Súťaž Spoznaj svoj región, mesto, obec bola určená žiakom 1. ročníka, ktorí vo vedomostnom teste odpovedali na otázky z histórie a súčasnosti žilinského regiónu. Svoje vedomosti o regióne, v ktorom študujú, prezentovali v ďalšej časti súťaže.  K obrázkom historických pamiatok a stavieb priraďovali názvy miest. Svoj názor v spojení s informáciami z dejepisu formovali v poslednej zadaní: Popíšte jednu historickú pamiatku, prípadne udalosť, osobnosť žilinského regiónu. Žiaci využili túto zaujímavú formu na prezentáciu a upevnenie vedomostí o regióne. Pokračovať v čítaní „Otázky a odpovede z histórie a súčasnosti“