Logo Dopravná akadémia Logo Žilinský samosprávny kraj
Facebook Twitter YouTube RSS feed
Dopravná akadémia
Rosinská cesta 2
010 08, Žilina
Banner 1Banner 4

Stredoškolská liga vo futsale žiakov SŠ

Počas celého školského roku 2016/2017 bola naša škola zapojená do stredoškolskej ligy vo futsale. Z našej školy sa uvedenej súťaže zúčastnili žiaci:
Čítať ďalej…

21.6.2017, 7:49 | Autor Mgr. Ferdinand Papaj | Súťaže

Otázky a odpovede z histórie a súčasnosti

História a súčasnosť sa stali dôvodom na stretnutie žiakov 1. a 2. ročníka, ktorí si overili svoje vedomosti  v dejepisnej súťaži. Súťaž Spoznaj svoj región, mesto, obec bola určená žiakom 1. ročníka, ktorí vo vedomostnom teste odpovedali na otázky z histórie a súčasnosti žilinského regiónu. Svoje vedomosti o regióne, v ktorom študujú, prezentovali v ďalšej časti súťaže.  K obrázkom historických pamiatok a stavieb priraďovali názvy miest. Svoj názor v spojení s informáciami z dejepisu formovali v poslednej zadaní: Popíšte jednu historickú pamiatku, prípadne udalosť, osobnosť žilinského regiónu. Žiaci využili túto zaujímavú formu na prezentáciu a upevnenie vedomostí o regióne.
Čítať ďalej…

21.6.2017, 7:44 | Autor Mgr. Zuzana Majchráková | Súťaže

Elektrotechnická súťaž

Dňa 14. júna 2017 sa uskutočnila v našej škole pod vedením Ing. Švekušovej a Ing. Pšaneckého elektrotechnická súťaž, ktorá obsahovala 56 testových otázok z teoretickej elektrotechniky a schématických značiek. Prihlásených bolo 36 žiakov prvých ročníkov (triedy I.AM a I.BM). Na prvom mieste sa umiestnil: Erik Kostelanský z I.BM, na druhom mieste: Andrej Akantis z I.AM a na treťom mieste: Rinald Imrich z I.BM a Lukáš Kmeť z I.AM triedy.
Čítať ďalej…

15.6.2017, 18:49 | Autor Ing. Roman Pšanecký | Súťaže

Krajské kolo vedomostnej súťaže Mladý Slovák 2017

Jakub Kováč z III.CP a Helena Bušková z II.BP reprezentovali našu školu 08.06.2017 v krajskom kole vedomostnej súťaže Mladý Slovák. V kongresovej sále Úradu Žilinského samosprávneho kraja súťažili žiaci  2. a 3. ročníkov stredných škôl, ktorí absolvovali písomný vedomostný test, zameraný na tradície, kultúru a históriu slovenského národa.
Čítať ďalej…

15.6.2017, 8:38 | Autor Mgr. Zuzana Majchráková | Súťaže

Mladý digitálny Európan 2017

Dňa 10. mája 2017 sa 25 našich žiakov druhých a tretích ročníkov zapojilo do celoslovenskej vedomostnej súťaže s názvom Mladý digitálny Európan, kde si testovali svoje všeobecné  vedomosti o histórii a súčasnosti Európskej únie. Súťaž sa realizovala formou školského online elektronického testovania prostredníctvom elektronického testovacieho systému e-Test.
Čítať ďalej…

5.6.2017, 19:54 | Autor Mgr. Ivana Kubalová | Súťaže