Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Helena Bušková z III.BP triedy postúpila do krajského kola OSJL, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch Gymnázia, Varšavská cesta 1, Žilina. V silnej konkurencii žiakov z  gymnázií a odborných škôl Žilinského kraja úspešne reprezentovala našu školu, riešila úlohy, v ktorých preukázala vedomosti zo slovenského jazyka. Pokračovať v čítaní „Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry“

Stredoškolský podnikateľský zámer – 4. ročník

Dňa 8. decembra 2017 sa uskutočnil 4. ročník súťaže o najlepší stredoškolský podnikateľský zámer. V tento deň žiaci 3. ročníkov študijných odborov prevádzka a ekonomika dopravy a dopravná akadémia obhajovali svoje podnikateľské zámery. Pokračovať v čítaní „Stredoškolský podnikateľský zámer – 4. ročník“

Technická olympiáda 2017

Dňa 30. 11. 2017sa v priestoroch školských dielní Dopravnej akadémie v Žiline konal 8. ročník okresného kola Technickej olympiády, ktorý bol určený pre žiakov základných škôl žilinského okresu. Svoje vedomosti a praktické zručnosti si navzájom „zmeralo“ 48 žiakov z 18 škôl. Pokračovať v čítaní „Technická olympiáda 2017“

Jazykový kvet

 

Dňa 28. 11. 2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v anglickom jazyku s názvom Christmas Language Flower – Vianočný jazykový kvet. Do súťaže bolo zapojených 23 študentov prvých, druhých, tretích a štvrtých ročníkov študijných odborov, ktorí si pripravili krátke ukážky na umelecký prednes. Pokračovať v čítaní „Jazykový kvet“

Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 21.11.2017 sa uskutočnilo školské kolo 28. ročníka Olympiády v anglickom jazyku, ktorého sa zúčastnilo 32 študentov študijných odborov. Žiaci preukázali znalosti z oblasti počúvania, čítania s porozumením a využitia jazyka v jednotlivých gramatických cvičeniach. Po písomnej časti nasledovala ústna časť, ktorej cieľom bolo preukázať komunikačné zručnosti v rámci simulačných rozhovorov a v neposlednom rade tvorivosť a predstavivosť pri opise obrázka. Pokračovať v čítaní „Olympiáda v anglickom jazyku“