Logo Dopravná akadémia Logo Žilinský samosprávny kraj
Facebook Twitter YouTube RSS feed
Dopravná akadémia
Rosinská cesta 2
010 08, Žilina
Banner 4

Najjužnejšia nemecká metropola

Mníchov je najjužnejšia nemecká metropola, ktorou preteká rieka Isar. Mníchov je hlavné mesto spolkovej krajiny Bavorsko. Po Berlíne a Hamburgu je Mníchov tretie najväčšie mesto v Nemecku. Je to veľmi dôležité hospodárske, dopravné a kultúrne stredisko.
Čítať ďalej…

5.6.2017, 19:46 | Autor Mgr. Marcela Hubočanová | Projekty školy

Projekt Automotive Talents

Projekt Automotive Talents je projektom európskeho významu. Sústreďuje sa na mladé talenty a záujemcov, ktorí majú záujem absolvovať odbornú prax v Nemecku a následne poskytuje možnosť získať prácu v automobilovom priemysle.
Čítať ďalej…

3.5.2017, 12:20 | Autor Mgr. Marcela Hubočanová | Projekty školy

Tehlička pre deti Južného Sudánu

Dňa 5. 4. 2017 sa v našej škole uskutočnil už piaty ročník charitatívnej zbierky Tehlička pre deti ulice. Na Slovensku je to už dvanásty ročník. Za toto obdobie sa prostredníctvom zbierky podarilo nielen zachrániť životy mnohých ľudí a detí, ale skvalitniť život aj našim deťom na Slovensku.
Čítať ďalej…

10.4.2017, 11:17 | Autor Mgr. Soňa Paceková | Projekty školy

Študuj dopravu

V dňoch 24. a 25. marca 2017 sa naša škola, Dopravná akadémia  Žilina, zúčastnila v zastúpení Mgr. A. Medviďovej, Ing. P. Balata, žiakov z II. AP triedy T. Michalíka, B. Rybára, P. Tatarkovej, A. Kováčikovej, N. Mohidin, G. Kováčovej a žiaka III. AM triedy V. Šrameka na projekte Kam po skončení základnej školy? – Študuj dopravu, ktoré sa konalo pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR .
Čítať ďalej…

30.3.2017, 16:51 | Autor Mgr. Anna Medviďová | Projekty školy

Projekt „Rozhoduj o Európe“ a naši študenti

Timotej Pustaj z I.BP a Richard Kollárčik z II.BM sa zapojili do dialógu o politike a spoločenských otázkach, simulácie modelového zasadnutia inštitúcií Európskej únie a konferencie. 22. marca 2017 sa vo Zvolene uskutočnil seminár z  projektu „Rozhoduj o Európe“, ktorého sa títo dvaja študenti zúčastnili.
Čítať ďalej…

29.3.2017, 19:14 | Autor Mgr. Zuzana Majchráková | Projekty školy