Ďalší termín prijímacieho konania 2017

Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2,  010 08  Žilina
v y h l a s u j e
ďalší termín  prijímacieho konania
dňa 20.  júna 2017

 

pre učebné odbory:
2487 H 01   autoopravár – mechanik
2487 H 03   autoopravár – karosár
2487 H 04   autoopravár – lakovník

 

pre študijný odbor:
2697 K       mechanik elektrotechnik

 

Zber prihlášok do ďalšieho termínu  na študijný odbor je do 12.06.2017 do 8.00 hod. a učebné odbory do 20.06.2017 do 8.00 hod. na sekretariáte Dopravnej akadémie, Rosinská cesta 2, Žilina.

Bližšie informácie na č. tel.:

  • 0918 661 459,
  • 041/5253614                                           

Ing. Mária Vítová, PhD.
poverená vedením DA Pokračovať v čítaní „Ďalší termín prijímacieho konania 2017“

Výsledky prijímacích skúšok pre šk.rok 2017/18

Po kliknutí sa Vám zobrazí zoznam odborov s výslednou tabuľkou. Na otvorenie tabuliek potrebujete prehliadač PDF súborov. Tabuľka obsahuje Váš kód (kód žiaka, ktorý dostal v pozvánke na PS), kód odboru, na ktorý sa uchádzač hlásil, body za prijímacie skúšky spolu, body za základnú školu, súčet monitoru, súčet bodov za PS+ZŠ a nakoniec rozhodnutie ktoré hovorí o prijatí alebo neprijatí uchádzača. Legenda rozhodnutí je uvedená na konci dokumentu.

Žiadame uchádzačov, ktorí boli prijatí aby prišli svoj záujem o štúdium potvrdiť zápisom (osobne v škole) v dňoch od 12.05.2017 do 17.05.2017 v čase od 10:00-16:00. Je nutné si priniesť zápisný lístok, ktorý vydáva ZŠ. Pokračovať v čítaní „Výsledky prijímacích skúšok pre šk.rok 2017/18“

Organizačné pokyny pre prijímacie skúšky 2017

Termín  09. a 11. 05. 2017

Prijímacia skúška pre prijatie na štúdium v školskom roku 2017/2018

Organizačné pokyny pre prijímaciu skúšku

Slovenský jazyk a literatúra

od            8:00 h                     do 9:00 h
prestávka
od            9:00 h                     do 9:20 h

Matematika
od            9:20 h                     do 10:20 h

Zoznam prijatých a neprijatých uchádzačov bude na stránke (www.doaza.edu.sk) a výveske školy dňa 11.05.2017 vo večerných hodinách. Pokračovať v čítaní „Organizačné pokyny pre prijímacie skúšky 2017“

Zasadnutie výboru Rady rodičovského združenia (RRZ) a triedne schôdze rodičovského združenia

Dňa 5. októbra 2016 sa bude konať o 15:00 hod. v konferenčnej miestnosti č.114 – 1. poschodie v hlavnej budove  zasadnutie výboru RRZ pri Dopravnej akadémii v Žiline.

 

V ten istý deň o 16:00 hod. sa budú konať aj triedne schôdze rodičovského združenia podľa osobitného rozpisu: Pokračovať v čítaní „Zasadnutie výboru Rady rodičovského združenia (RRZ) a triedne schôdze rodičovského združenia“