Výsledky prijímacieho konania pre šk.rok 2018/19

Po kliknutí sa Vám zobrazí zoznam odborov s výslednou tabuľkou. Na otvorenie tabuliek potrebujete prehliadač PDF súborov. Tabuľka obsahuje kód žiaka (Kód ST), ktorý ste dostali v pozvánke na prijímacie konanie, kód odboru (Odbor), na ktorý sa uchádzač hlásil, body za prijímacie skúšky spolu (Bod PS), body za základnú školu (Bod ZŠ), súčet monitoru (T9), súčet bodov za PS+ZŠ (SPOLU) a nakoniec rozhodnutie ktoré hovorí o prijatí alebo neprijatí uchádzača (KÓD). Legenda rozhodnutí je uvedená nad výsledkovými listinami.

Žiadame uchádzačov, ktorí boli prijatí, aby prišli svoj záujem o štúdium potvrdiť zápisom (osobne v škole) v dňoch od 23.05.2018 do 28.05.2018 v čase od 08:00-15:00h.

Je nutné si priniesť zápisný lístok, ktorý vydáva ZŠ. Pokračovať v čítaní „Výsledky prijímacieho konania pre šk.rok 2018/19“

Pozvánka na prijímacie skúšky pre šk.rok 2018/2019

Dňa 14. a 17. mája 2018 budú v priestoroch DA prebiehať prijímacie skúšky pre štúdium žiakov na našej škole v šk. roku 2018/2019. Dovoľte, aby sme vám touto cestou poskytli organizačné pokyny, ktoré budú taktiež súčasťou vývesky v priestoroch DA.

Pokračovať v čítaní „Pozvánka na prijímacie skúšky pre šk.rok 2018/2019“

Ďalší termín prijímacieho konania 2017

Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2,  010 08  Žilina
v y h l a s u j e
ďalší termín  prijímacieho konania
dňa 20.  júna 2017

 

pre učebné odbory:
2487 H 01   autoopravár – mechanik
2487 H 03   autoopravár – karosár
2487 H 04   autoopravár – lakovník

 

pre študijný odbor:
2697 K       mechanik elektrotechnik

 

Zber prihlášok do ďalšieho termínu  na študijný odbor je do 12.06.2017 do 8.00 hod. a učebné odbory do 20.06.2017 do 8.00 hod. na sekretariáte Dopravnej akadémie, Rosinská cesta 2, Žilina.

Bližšie informácie na č. tel.:

  • 0918 661 459,
  • 041/5253614                                           

Ing. Mária Vítová, PhD.
poverená vedením DA Pokračovať v čítaní „Ďalší termín prijímacieho konania 2017“

Organizačné pokyny pre prijímacie skúšky 2017

Termín  09. a 11. 05. 2017

Prijímacia skúška pre prijatie na štúdium v školskom roku 2017/2018

Organizačné pokyny pre prijímaciu skúšku

Slovenský jazyk a literatúra

od            8:00 h                     do 9:00 h
prestávka
od            9:00 h                     do 9:20 h

Matematika
od            9:20 h                     do 10:20 h

Zoznam prijatých a neprijatých uchádzačov bude na stránke (www.doaza.edu.sk) a výveske školy dňa 11.05.2017 vo večerných hodinách. Pokračovať v čítaní „Organizačné pokyny pre prijímacie skúšky 2017“