Logo Dopravná akadémia Logo Žilinský samosprávny kraj
Facebook Twitter YouTube RSS feed
Dopravná akadémia
Rosinská cesta 2
010 08, Žilina
Banner 2Banner 3

Celoštátna prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti

V dňoch 26. až 28. apríla 2017 sa uskutočnila Celoštátna prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti. Prehliadka sa konala v dvoch školách, SPŠ Jozefa Murgaša a SOŠ Pod Bánošom v Banskej Bystrici. Súťažiacou bola i žiačka našej školy Helena Bušková, ktorá postúpila z krajského kola s prácou „Umenie citu a fantázie – ľudový kroj a tkáčstvo v Rabči.“ Reprezentovala našu školu v súťažnom odbore 16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba.
Čítať ďalej…

4.5.2017, 10:37 | Autor Ing. Iveta Drahnová | Ocenenia a úspechy

Majstrovstvá okresu vo veľkom futbale žiakov SŠ

Dňa 20. 04. 2017 sa uskutočnili Majstrovstvá okresu vo veľkom futbale chlapcov SŠ, vyhlásené MŠVVaŠ SR a z poverenia OÚ Žilina, na futbalovom štadióne MŠK Žilina – Strážov.
Čítať ďalej…

23.4.2017, 11:10 | Autor Mgr. Ferdinand Papaj | Ocenenia a úspechy

Krajská prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti

V utorok 4. apríla 2017  sa konala v Spojenej škole Kysucké Nové Mesto krajská prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti.  Do krajskej prehliadky z okresného kola postúpili dve súťažné práce z odboru:
Čítať ďalej…

12.4.2017, 15:49 | Autor Ing. Iveta Drahnová | Ocenenia a úspechy

Deň učiteľov 2017

Koniec marca sa už tradične spája s oslavami Dňa učiteľov. 28. marca si pripomíname 427. výročie narodenia Jána Amosa Komenského, ktorý hlásal, že dobrá škola robí človeka lepším. Poslanie pedagóga v sebe zahŕňa povinnosť a potrebu odovzdávať mladej generácii poznanie a životné skúsenosti, vychovať z detí skutočné osobnosti, učiť ich slušnosti a čestnosti. Vyžaduje si to veľkú mieru pedagogického citu, tvorivé myslenie, trpezlivosť, obetavosť, úprimný vzťah k práci i osobný príklad. Je dôležité vážiť si takých ľudí, ktorí svojou usilovnosťou, ale predovšetkým láskou dávajú tak veľa mladým ako práve učitelia.
Čítať ďalej…

3.4.2017, 9:53 | Autor Ing. Mária Vítová, PhD. | Ocenenia a úspechy

Majstrovstvá okresu v stolnom tenise žiakov a žiačok SŠ

Dňa 01. 02. 2017 sa z poverenia OÚ Žiline v Dopravnej akadémii v Žiline, Rosinská cesta 2 uskutočnili  Majstrovstvá okresu v stolnom tenise žiakov a žiačok stredných škôl.
Čítať ďalej…

16.2.2017, 19:18 | Autor Mgr. Ferdinand Papaj | Ocenenia a úspechy