Adam František Kollár – „slovenský Sokrates“ rodák z Terchovej

Knihovník, historik. Neznámy na Slovensku, známy vo Viedni.

V Krajskej knižnici v Žiline je sprístupnená výstava jeho celoživotnej činnosti, pôsobenia na viedenskom dvore. Pokračovať v čítaní „Adam František Kollár – „slovenský Sokrates“ rodák z Terchovej“

Stretnutie výchovných poradcov

Dňa 17.04.2018 sa v Dopravnej akadémii  Žilina uskutočnilo pracovné stretnutie výchovných poradcov z 28  základných škôl okresu Žilina pod záštitou Mgr. E. Moravcovej z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Žilina v spolupráci s riaditeľkou školy Ing. Máriou Vítovou, PhD. a Mgr. Annou Medviďovou z dopravnej akadémie. Pokračovať v čítaní „Stretnutie výchovných poradcov“

Odborná exkurzia – Schaeffler Slovensko

Dňa 11. apríla 2018 sa žiaci z tried  II.AP študijného odboru prevádzka a ekonomika dopravy a IV.BP študijného odboru technika a prevádzka dopravy zúčastnili odbornej exkurzie v podniku Schaeffler Slovensko, spol. s r.o. Pokračovať v čítaní „Odborná exkurzia – Schaeffler Slovensko“

Výtvarné spektrum 2018

Krajské kultúrne stredisko uskutočnilo dňa 4. apríla 2018 slávnostné otvorenie výstavy a odovzdávanie ocenení víťazom regionálneho kola 55. ročníka celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2018. Vyhlasovateľom súťaže je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR. Pokračovať v čítaní „Výtvarné spektrum 2018“

Školské kolo súťaže SOŠ z predpisov BOZP

Dňa 26.03.2018 sa v našej škole už po štvrtýkrát uskutočnilo školské kolo súťaže SOŠ z predpisov BOZP. Tejto súťaže sa zúčastnili vybraní žiaci z prvých až tretích ročníkov študijných odborov. Pokračovať v čítaní „Školské kolo súťaže SOŠ z predpisov BOZP“