Logo Dopravná akadémia Logo Žilinský samosprávny kraj
Facebook Twitter YouTube RSS feed
Dopravná akadémia
Rosinská cesta 2
010 08, Žilina
Banner 1Banner 3

Školský výlet II.BU – Lietavský hrad

Dňa 20.6.2017 sa žiaci II.BU  spolu s triednou učiteľku Ing. Korčekovou zúčastnili školského výletu na hrade Lietava.
Čítať ďalej…

21.6.2017, 20:32 | Autor Mgr. Katarína Lepišová | Akcie a exkurzie

Exkurzia v spoločnosti Galimex s.r.o.

Dňa 20.6.2017 sa žiaci z tried II.AM a III.AM spolu s MOV Ing. Martinom Remišom zúčastnili exkurzie v spoločnosti Galimex s.r.o. Počas exkurzie mali žiaci možnosť prezrieť si predajné salóny nových vozidiel značky Audi, Volkswagen a Škoda. Taktiež mali možnosť vidieť aj dielne pre servis týchto značiek a práve prebiehajúce práce na vozidlách Škoda Octavia RS a Audi S8.
Čítať ďalej…

21.6.2017, 8:34 | Autor Ing. Ján Olszar | Akcie a exkurzie

Školský výlet – hrad Strečno

Dňa 20. júna 2017 sa žiaci II.AU triedy spolu s triednou učiteľkou Mgr. Lepišovou zúčastnili školského výletu na hrade Strečno. Hrad sa nachádza 11 km od mesta Žilina na vysokom brale nad riekou Váh. V súčasnosti je hrad zapísaný na zozname národných kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky.
Čítať ďalej…

21.6.2017, 7:56 | Autor Mgr. Katarína Lepišová | Akcie a exkurzie

Stredoškolská liga vo futsale žiakov SŠ

Počas celého školského roku 2016/2017 bola naša škola zapojená do stredoškolskej ligy vo futsale. Z našej školy sa uvedenej súťaže zúčastnili žiaci:
Čítať ďalej…

21.6.2017, 7:49 | Autor Mgr. Ferdinand Papaj | Súťaže

Otázky a odpovede z histórie a súčasnosti

História a súčasnosť sa stali dôvodom na stretnutie žiakov 1. a 2. ročníka, ktorí si overili svoje vedomosti  v dejepisnej súťaži. Súťaž Spoznaj svoj región, mesto, obec bola určená žiakom 1. ročníka, ktorí vo vedomostnom teste odpovedali na otázky z histórie a súčasnosti žilinského regiónu. Svoje vedomosti o regióne, v ktorom študujú, prezentovali v ďalšej časti súťaže.  K obrázkom historických pamiatok a stavieb priraďovali názvy miest. Svoj názor v spojení s informáciami z dejepisu formovali v poslednej zadaní: Popíšte jednu historickú pamiatku, prípadne udalosť, osobnosť žilinského regiónu. Žiaci využili túto zaujímavú formu na prezentáciu a upevnenie vedomostí o regióne.
Čítať ďalej…

21.6.2017, 7:44 | Autor Mgr. Zuzana Majchráková | Súťaže