Krajská súťaž žiakov stredných škôl v SIP

Dňa 15. 02. 2018 sa v budove Obchodnej akadémie v Ružomberku konal 52. ročník  súťaže žiakov v  spracovaní informácií na počítač.  Súťaž má tri kategórie: korektúra textu,  odpis textu  a wordprocessing.  Žiačky z triedy  III.AP Barbara Baloghová a Katarína Boldiová súťažili  v kategórii wordprocessing – profesionálne spracovanie textu. Pokračovať v čítaní „Krajská súťaž žiakov stredných škôl v SIP“

Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

V Dopravnej akadémii v Žiline sa dňa 13. februára 2018 uskutočnil 28. ročník krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku, ktorá sa uskutočňuje pod záštitou IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže, organizácie priamo riadenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Pokračovať v čítaní „Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku“

Odborná exkurzia v COOP Jednote – Logistickom centre, a. s.

Dňa 13. 02. 2018 sa žiaci III.AP a II.BP triedy dopravnej akadémie pod vedením     Ing. Duháčkovej a Ing. Antalovej zúčastnili odbornej exkurzie v COOP Jednote – Logistickom centre, a. s. v Hornom Hričove. Pokračovať v čítaní „Odborná exkurzia v COOP Jednote – Logistickom centre, a. s.“

Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Helena Bušková z III.BP triedy postúpila do krajského kola OSJL, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch Gymnázia, Varšavská cesta 1, Žilina. V silnej konkurencii žiakov z  gymnázií a odborných škôl Žilinského kraja úspešne reprezentovala našu školu, riešila úlohy, v ktorých preukázala vedomosti zo slovenského jazyka. Pokračovať v čítaní „Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry“