Národná slávnosť na Devíne

V nedeľu 24. apríla 1836 sa na hrade Devín uskutočnilo stretnutie štúrovcov – mladej generácie slovenskej inteligencie, ktorá sa združovala okolo Ľudovíta Štúra. Štúr bol presvedčený, že „… história je pre národ tým, čím je svedomie pre človeka.“ Nie div, že prišiel na myšlienku uskutočniť vychádzku na „hroby dávnej slávy“, chcejúc tak „… padlé samostatnosti slovenské národní svátek zasvětiti…“, na Devín, kde chcel obnoviť pamiatku našej samostatnosti, vzdať hold slovanskej vzájomnosti.  Devín v blízkosti sútoku riek Dunaja a Moravy sa stal symbolom slovanskej spolupatričnosti, ako nositeľ kultúrno-historických tradícií Veľkej Moravy a cyrilo-metodskej misie. Pokračovať v čítaní „Národná slávnosť na Devíne“

Školské kolo súťaže SOŠ z predpisov BOZP

Dňa 26.03.2018 sa v našej škole už po štvrtýkrát uskutočnilo školské kolo súťaže SOŠ z predpisov BOZP. Tejto súťaže sa zúčastnili vybraní žiaci z prvých až tretích ročníkov študijných odborov. Pokračovať v čítaní „Školské kolo súťaže SOŠ z predpisov BOZP“

11. november – Medzinárodný deň vojnových veteránov

11.novembra 1918 o 11. hodine a 11. minúte bolo podpísané prímerie v Compiègne vo Francúzsku, ktoré ukončilo viac ako štyri roky trvajúcu 1. svetovú vojnu. Vojnové hrôzy zostali tak hlboko vryté do povedomia ľudí, že bezprostredne po jej skončení bol  11.november vyhlásený za Deň vojnových veteránov. Pokračovať v čítaní „11. november – Medzinárodný deň vojnových veteránov“

Aj takto zaujímavo sa dá prežiť jeden obyčajný víkend, čo myslíte? Startup Weekend Žilina

Počas víkendu, od 27.10. 2017 do  29.10. 2017,  sa Banka  Žilina  stala miestom  celosvetového podujatia Startup Weekend,  ktorého sa zúčastnili  aj dvaja žiaci z našej školy, Lukáš Višváder z  II.AP a Timotej Pustaj z  II.BP. Pokračovať v čítaní „Aj takto zaujímavo sa dá prežiť jeden obyčajný víkend, čo myslíte? Startup Weekend Žilina“

Informácie hýbu tovarom

GS1 SLOVAKIA je mimovládne neziskové združenie právnických osôb, ktoré vykonáva svoju činnosť na základe licenčnej zmluvy uzatvorenej s GS1 AISBL so sídlom v Bruseli. Úlohou združenia je o. i. podporovať rozvoj systému GS1 vo všetkých oblastiach výroby a obchodu, poskytovať poradenskú službu pre jeho efektívne využívanie, popularizovať výhody používania systému GS1 pre automatizovaný zber údajov pri predaji a následné využívanie získaných informácií pre riadenie výroby a obchodu, prideľovať registrovaným členom globálne identifikačné čísla, viesť číselník tovarov s premenlivou hmotnosťou, zabezpečovať prideľovanie a evidenciu globálnych lokalizačných čísel (GLN), robiť výskum a vývoj identifikačných technológií a získané výsledky poskytovať registrovaným a potenciálnym členom, podporovať rozvoj EDI, EDIFAT-u ako vyššej formy štandardizácie elektronickej výmeny dokumentov. Pokračovať v čítaní „Informácie hýbu tovarom“