Exkurzia v Schaeffler Kysuce, spol. s r. o. v Kysuckom Novom Meste

Dňa 14. 05. 2018 sa žiaci I. AN a I.BM s vyučujúcimi In. Chajdákovoua Ing. Hrbáňovou zúčastnili exkurzie v podniku Schaeffler Kysuce, spol. s r. o. v  Kysuckom Novom Meste. Pokračovať v čítaní „Exkurzia v Schaeffler Kysuce, spol. s r. o. v Kysuckom Novom Meste“

Národná slávnosť na Devíne

V nedeľu 24. apríla 1836 sa na hrade Devín uskutočnilo stretnutie štúrovcov – mladej generácie slovenskej inteligencie, ktorá sa združovala okolo Ľudovíta Štúra. Štúr bol presvedčený, že „… história je pre národ tým, čím je svedomie pre človeka.“ Nie div, že prišiel na myšlienku uskutočniť vychádzku na „hroby dávnej slávy“, chcejúc tak „… padlé samostatnosti slovenské národní svátek zasvětiti…“, na Devín, kde chcel obnoviť pamiatku našej samostatnosti, vzdať hold slovanskej vzájomnosti.  Devín v blízkosti sútoku riek Dunaja a Moravy sa stal symbolom slovanskej spolupatričnosti, ako nositeľ kultúrno-historických tradícií Veľkej Moravy a cyrilo-metodskej misie. Pokračovať v čítaní „Národná slávnosť na Devíne“

Školské kolo súťaže SOŠ z predpisov BOZP

Dňa 26.03.2018 sa v našej škole už po štvrtýkrát uskutočnilo školské kolo súťaže SOŠ z predpisov BOZP. Tejto súťaže sa zúčastnili vybraní žiaci z prvých až tretích ročníkov študijných odborov. Pokračovať v čítaní „Školské kolo súťaže SOŠ z predpisov BOZP“