Literárny večer

Mesiac marec je už tradične venovaný knihám. Žiaci ŠI si ho tento rok pripomenuli literárnym večerom, ktorý sa uskutočnil dňa 7. marca v klubovni ŠI, kde im v príjemnom prostredí, ktoré umocňovala večerná atmosféra nočných lámp, pani vychovávateľky Pecková a Winklerová čítali zaujímavé príbehy na zamyslenie. Pokračovať v čítaní „Literárny večer“

Prevencia požívania alkoholu, omamných a psychotropných látok u mladistvých

Dňa 30. januára 2018 sa žiaci ŠI v priestoroch klubovne zúčastnili besedy,  ktorú viedla  p. vychovávateľka Winklerová. Pokračovať v čítaní „Prevencia požívania alkoholu, omamných a psychotropných látok u mladistvých“

Jeseň v ŠI

Keďže príroda okolo nás hýri prekrásnymi jesennými farbami, tak  sme si  aj my v školskom internáte skrášlili naše životné prostredie, náš vchod, jesenným aranžmánom so svietiacou tekvicou, ktorý nám spríjemňuje návrat z večere, telocvične či vychádzky.

Na výzdobe sa podieľali dievčatá Alexandra Steinigerová, Vanesa Kubušová a Aneta Matysová spolu s p. vychovávateľkou Baníkovou.

Rozlúčka so školským internátom

Vo štvrtok 15. júna 2017 sa žiaci ubytovaní v ŠI  stretli  na spoločnej guláške v areáli školy. Guláš a špekačky im pomáhali pripraviť pán a pani Chovanovci.  Koláče spolu so žiakmi pripravili p. Schmidtová a p. Chovanová. V družnej zábave pri  speve s hudobným doprovodom  heligónkárky Mariky Malikovej  spoločne s vychovávateľkami  strávili príjemné popoludnie. Pokračovať v čítaní „Rozlúčka so školským internátom“