BEH DO STREČNIANSKYCH HRADNÝCH SCHODOV

Dňa 31.05.2017 sa uskutočnil už jubilejný 20. ročník behu do Strečnianskych hradných schodov. Hlavnými organizátormi tohto bežeckého podujatia sú Ústav telesnej výchovy Žilinskej univerzity, Academic Žilinská univerzita a Olympijský klub Žilina. Do tohto náročného, ale populárneho bežeckého podujatia, na ktorom mali súťažiaci vybehnúť po 151 schodoch a zdolať prevýšenie 144 metrov sa zúčastnila aj dopravná akadémia. Pokračovať v čítaní „BEH DO STREČNIANSKYCH HRADNÝCH SCHODOV“

Plavecký výcvik

V apríli tohto školského roku sme zorganizovali plavecký výcvik pre žiakov II. ročníka, ktorý je súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov stredných škôl ako kurz pohybových aktivít v prírode. Plavecký výcvik prispieva k stmeleniu kolektívu, zvyšuje pohybovú zdatnosť, disciplinovanosť, samostatnosť a upevňuje hygienické návyky. Plávanie je jednou z najvhodnejších pohybových aktivít, ktorá má pre mládež význam nielen v procese rastu a vývinu, ale taktiež pri stimulácii telesného, psychického a sociálneho rozvoja. Pokračovať v čítaní „Plavecký výcvik“

Lyžiarsky kurz v SKI Centrum Brezovica

Aj v tomto školskom roku 2016/2017 sa žiaci I. ročníka zúčastnili lyžiarskeho kurzu, ktorý je súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov stredných škôl ako kurz pohybových aktivít v prírode. Za miesto konania sme si tento rok zvolili SKI Centrum Brezovica pri neďalekej Trstenej. Kurzu sa zúčastnilo 76 žiakov. Lyžiarsky kurz sa uskutočnil v dvoch turnusoch, v termínoch od 06.02.-10.02.201713.02.-17.02.2017. Pokračovať v čítaní „Lyžiarsky kurz v SKI Centrum Brezovica“