Plavecký výcvik

Opäť sa stretol rok s rokom a žiaci našej školy sa zúčastnili plaveckého výcviku v  Mestskej krytej plavárni v Žiline. Výcviku sa zúčastnili žiaci druhého ročníka z tried II.AP, II.BP, II.AM a II.BP. Plavecký výcvik sa uskutočnil v dvoch turnusoch, v termínoch od  17.04. – 19.04.2018 a od 23.04. – 25.04.2018. Pokračovať v čítaní „Plavecký výcvik“

BEH DO STREČNIANSKYCH HRADNÝCH SCHODOV

Dňa 31.05.2017 sa uskutočnil už jubilejný 20. ročník behu do Strečnianskych hradných schodov. Hlavnými organizátormi tohto bežeckého podujatia sú Ústav telesnej výchovy Žilinskej univerzity, Academic Žilinská univerzita a Olympijský klub Žilina. Do tohto náročného, ale populárneho bežeckého podujatia, na ktorom mali súťažiaci vybehnúť po 151 schodoch a zdolať prevýšenie 144 metrov sa zúčastnila aj dopravná akadémia. Pokračovať v čítaní „BEH DO STREČNIANSKYCH HRADNÝCH SCHODOV“

Plavecký výcvik

V apríli tohto školského roku sme zorganizovali plavecký výcvik pre žiakov II. ročníka, ktorý je súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov stredných škôl ako kurz pohybových aktivít v prírode. Plavecký výcvik prispieva k stmeleniu kolektívu, zvyšuje pohybovú zdatnosť, disciplinovanosť, samostatnosť a upevňuje hygienické návyky. Plávanie je jednou z najvhodnejších pohybových aktivít, ktorá má pre mládež význam nielen v procese rastu a vývinu, ale taktiež pri stimulácii telesného, psychického a sociálneho rozvoja. Pokračovať v čítaní „Plavecký výcvik“