Stretnutie výchovných poradcov

Dňa 17.04.2018 sa v Dopravnej akadémii  Žilina uskutočnilo pracovné stretnutie výchovných poradcov z 28  základných škôl okresu Žilina pod záštitou Mgr. E. Moravcovej z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Žilina v spolupráci s riaditeľkou školy Ing. Máriou Vítovou, PhD. a Mgr. Annou Medviďovou z dopravnej akadémie. Pokračovať v čítaní „Stretnutie výchovných poradcov“

Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom

Dňa 26. marca 2018 sa žiaci z tried II.AM, II.BM, II.AP a I.AP spolu s Mgr. Annou Medviďovou a Ing. Romanom Pšaneckým zúčastnili exkurzie v Krajskej hvezdárni a planetáriu v Žiari nad Hronom. Pokračovať v čítaní „Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom“

Výstava výrobkov stredných odborných škôl 2018

Odbor školstva a športu Úradu Žilinského samosprávneho kraja organizuje šiesty ročník Výstavy výrobkov stredných odborných škôl pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej, prebieha od 26. februára do 9. marca 2018 v priestoroch foyer Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48 v Žiline. Pokračovať v čítaní „Výstava výrobkov stredných odborných škôl 2018“

Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

V Dopravnej akadémii v Žiline sa dňa 13. februára 2018 uskutočnil 28. ročník krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku, ktorá sa uskutočňuje pod záštitou IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže, organizácie priamo riadenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Pokračovať v čítaní „Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku“