Výstava výrobkov stredných odborných škôl 2018

Odbor školstva a športu Úradu Žilinského samosprávneho kraja organizuje šiesty ročník Výstavy výrobkov stredných odborných škôl pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej, prebieha od 26. februára do 9. marca 2018 v priestoroch foyer Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48 v Žiline. Pokračovať v čítaní „Výstava výrobkov stredných odborných škôl 2018“

Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

V Dopravnej akadémii v Žiline sa dňa 13. februára 2018 uskutočnil 28. ročník krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku, ktorá sa uskutočňuje pod záštitou IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže, organizácie priamo riadenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Pokračovať v čítaní „Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku“

Fyzikálna súťaž

Dňa 7. decembra 2017 sa uskutočnilo v dopravnej akadémii školské kolo fyzikálnej súťaže, ktorej sa zúčastnil  výber žiakov z tried študijných odborov. V testových otázkach z viacerých tematických celkov si 18 súťažiacich preverilo svoje vedomosti z doterajšieho štúdia fyziky. Pokračovať v čítaní „Fyzikálna súťaž“