Olympiáda v nemeckom jazyku

V tomto školskom roku, dňa 15. novembra 2017,  sa konal už 28. ročník olympiády v nemeckom jazyku. 13 žiakov, ktorí sa zúčastnili, prejavili záujem o nemecký jazyk a nemecky hovoriace krajiny. Súťažili v kategórii 2D a dvaja najlepší postupujú do ďalšieho súťažného kola – okresného. Pokračovať v čítaní „Olympiáda v nemeckom jazyku“

Iba 30 km od Bruselu a celých 6 týždňov pobytu

Dňa 10. marca 2017 sa Lukáš HarzekLukáš Brodňan z III. AM triedy rozhodli vycestovať do zahraničia. Cieľovou stanicou bolo Belgicko, ale krátka niekoľkodňová zastávka bola v nemeckom Frankfurte, kde chlapci úspešne absolvovali školenie a po testovaní získali vysokohodnotený certifikát nemeckého zväzu pneumatikárov.  Pokračovať v čítaní „Iba 30 km od Bruselu a celých 6 týždňov pobytu“

Olympiáda v nemeckom jazyku

dav

Dňa 7. novembra sa uskutočnilo školské kolo 27. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2D. Jazykové kompetencie v písomnej a ústnej časti si preverilo 10 žiakov. Čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, gramatický test, ale i opis obrázka a voľný rozhovor zvládli žiaci s úsmevom na tvári. Odborná skúšobná komisia hodnotila splnenie jednotlivých úloh na základe zadania, hodnotila sa komunikatívna zručnosť, plynulosť vyjadrovania, jazyková úroveň a rozsah slovnej zásoby a jej použitie. Pokračovať v čítaní „Olympiáda v nemeckom jazyku“