Odborná exkurzia – Schaeffler Slovensko

Dňa 11. apríla 2018 sa žiaci z tried  II.AP študijného odboru prevádzka a ekonomika dopravy a IV.BP študijného odboru technika a prevádzka dopravy zúčastnili odbornej exkurzie v podniku Schaeffler Slovensko, spol. s r.o. Pokračovať v čítaní „Odborná exkurzia – Schaeffler Slovensko“

Krajská prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti

V utorok 5. apríla 2018  sa konala v Spojenej škole Kysucké Nové Mesto krajská prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti.  Do krajskej prehliadky z okresného kola postúpila jedna súťažná práca z odboru 01 – Problematika voľného času. Pokračovať v čítaní „Krajská prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti“

Okresné kolo Stredoškolskej odbornej činnosti

V pondelok 22. marca 2018  sa konala v Gymnáziu, Hlinská 29, Žilina okresná prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ).  Do okresného kola postúpili 2 práce zo súťažných odborov 01 – Problematika voľného času /1 práca/ a 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie /1 práca/. Pokračovať v čítaní „Okresné kolo Stredoškolskej odbornej činnosti“

Celoštátna prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti

V dňoch 26. až 28. apríla 2017 sa uskutočnila Celoštátna prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti. Prehliadka sa konala v dvoch školách, SPŠ Jozefa Murgaša a SOŠ Pod Bánošom v Banskej Bystrici. Súťažiacou bola i žiačka našej školy Helena Bušková, ktorá postúpila z krajského kola s prácou „Umenie citu a fantázie – ľudový kroj a tkáčstvo v Rabči.“ Reprezentovala našu školu v súťažnom odbore 16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba. Pokračovať v čítaní „Celoštátna prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti“