Celoštátna prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti

V dňoch 26. až 28. apríla 2017 sa uskutočnila Celoštátna prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti. Prehliadka sa konala v dvoch školách, SPŠ Jozefa Murgaša a SOŠ Pod Bánošom v Banskej Bystrici. Súťažiacou bola i žiačka našej školy Helena Bušková, ktorá postúpila z krajského kola s prácou „Umenie citu a fantázie – ľudový kroj a tkáčstvo v Rabči.“ Reprezentovala našu školu v súťažnom odbore 16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba. Pokračovať v čítaní „Celoštátna prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti“

Okresné kolo Stredoškolskej odbornej činnosti

V pondelok 21. marca 2017  sa konala v Gymnáziu, Hlinská 29, Žilina okresná prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ).  Do okresného kola postúpili 4 práce zo súťažných odborov 01 – Problematika voľného času /3 práce/, 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie /2 práce/ a 16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba /1 práca/ Pokračovať v čítaní „Okresné kolo Stredoškolskej odbornej činnosti“

Súťaž o najlepší „Tím karosárov a lakovníkov dopravnej akadémie“

Dňa 17. marca 2017 sa v priestoroch školských dielní uskutočnil prvý ročník súťaže o najlepší  „Tím karosárov a lakovníkov dopravnej akadémie“. Žiaci druhého a tretieho ročníka učebného odboru karosár a lakovník si mali možnosť overiť svoje teoretické a praktické vedomosti. Súťažili vo dvojiciach,druhák s tretiakom, pričom dvojice si losovali. Z karosárov sa súťaže zúčastnili štyria žiaci druhého ročníka a šiesti žiaci tretieho ročníka, piaty tím bol  vytvorený zo žiakov tretieho ročníka. Súťaž pozostávala z testovej, poznávacej a praktickej časti. Pokračovať v čítaní „Súťaž o najlepší „Tím karosárov a lakovníkov dopravnej akadémie““

ŽILINSKÝ KRAJSKÝ FESTIVAL VEDY A TECHNIKY 2016

imgpiatok 21. októbra 2016  sa konal ŽILINSKÝ KRAJSKÝ FESTIVAL VEDY A TECHNIKY 2016, ktorý sa uskutočnil v priestoroch rektorátu Žilinskej univerzity. Tohto festivalu sa zúčastnili aj žiačky našej školy, Tatiana Pagáčová a Mária Pirošová zo IV. BP triedy, ktoré pod vedením Mgr. Zuzany Majchrákovej spracovali projekt pod názvom: „Kreatívne regionálnymi dejinami – súbor pracovných listov“. Svoj projekt prezentovali pred odbornou hodnotiacou komisiou, ale aj pred širokou verejnosťou. Pokračovať v čítaní „ŽILINSKÝ KRAJSKÝ FESTIVAL VEDY A TECHNIKY 2016“