Deň otvorených dverí – Žilinská univerzita v Žiline

Dňa 22.11.2017 sa konal Deň otvorených dverí na Žilinskej univerzite v Žiline, ktorého sa zúčastnili i naši žiaci z tried IV.BP, odbor technika a prevádzka dopravy a II.AN, odbor strojárstvo. Pokračovať v čítaní „Deň otvorených dverí – Žilinská univerzita v Žiline“

Exkurzie v závode KIA Motors Slovakia

kiaDňa 30. mája 2016 sa žiaci II.BP Dopravnej akadémie v Žiline pod vedením Ing. Ľ. Hrbáňovej, Ing. M. Chajdákovej zúčastnili exkurzie v závode KIA Motors Slovakia. Exkurzia sa začala priamo v závode KIA prezentáciou v zasadačke. Potom sme prešli do karosárne, kde exkurzia začínala. Pokračovať v čítaní „Exkurzie v závode KIA Motors Slovakia“