Prehliadka „katakomb“ pod Kostolom Obrátenia sv. Pavla Apoštola v Žiline

Dňa 17. 05. 2018 sa študenti III.BP triedy zúčastnili spolu s triednou učiteľkou Ing. Martinou Čelkovou prehliadky žilinských „katakomb“. Pokračovať v čítaní „Prehliadka „katakomb“ pod Kostolom Obrátenia sv. Pavla Apoštola v Žiline“

„Záleží nám na tom, aby každé dieťa malo nádej.“

Nádej na lepšie detstvo a budúcnosť, aby bolo milované, chránené, zdravé a vzdelávané. A to o to viac, ako sa blíži obdobie Vianoc.

                                                                                   UNICEF 2017 Pokračovať v čítaní „„Záleží nám na tom, aby každé dieťa malo nádej.““

Stredoškolský podnikateľský zámer – 4. ročník

Dňa 8. decembra 2017 sa uskutočnil 4. ročník súťaže o najlepší stredoškolský podnikateľský zámer. V tento deň žiaci 3. ročníkov študijných odborov prevádzka a ekonomika dopravy a dopravná akadémia obhajovali svoje podnikateľské zámery. Pokračovať v čítaní „Stredoškolský podnikateľský zámer – 4. ročník“

Piaty ročník súťaže „Zručnosti pre úspech“

Dňa 15. 11. 2017 sa v Školských dielňach, Košická 2, Žilina uskutočnil piaty ročník akcie „Zručnosti pre úspech“. Účastníkov přivítala v priestoroch školských dielní riaditeľka Dopravnej akadémie v Žiline Ing. Mária Vítová, PhD. Aj v tomto roku sme pozvali na súťaž základné školy z rôznych regiónov Žilinského kraja. Prišli si „zmerať“ svoje zručnosti, vedomosti a znalosti v trojčlenných družstvách v sprievode svojho pedagóga. Študeni našej školy robili tútorov súťažiacim tímom. Pokračovať v čítaní „Piaty ročník súťaže „Zručnosti pre úspech““