Voľné pracovné miesto: Účtovníčka

Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina dáva do pozornosti voľné pracovné miesto na pozíciu účtovníčky

Záujemcovia sa môžu hlásiť na dopravnej akadémii osobne, prípadne telefonicky na čísle 0918 661 459 alebo emailom na adresu sekretariat@doaza.edu.sk . Termín uzatvorenia predkladania prihlášok je 20.01.2018. Pokračovať v čítaní „Voľné pracovné miesto: Účtovníčka“

Ďalší termín prijímacieho konania 2017

Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2,  010 08  Žilina
v y h l a s u j e
ďalší termín  prijímacieho konania
dňa 20.  júna 2017

 

pre učebné odbory:
2487 H 01   autoopravár – mechanik
2487 H 03   autoopravár – karosár
2487 H 04   autoopravár – lakovník

 

pre študijný odbor:
2697 K       mechanik elektrotechnik

 

Zber prihlášok do ďalšieho termínu  na študijný odbor je do 12.06.2017 do 8.00 hod. a učebné odbory do 20.06.2017 do 8.00 hod. na sekretariáte Dopravnej akadémie, Rosinská cesta 2, Žilina.

Bližšie informácie na č. tel.:

  • 0918 661 459,
  • 041/5253614                                           

Ing. Mária Vítová, PhD.
poverená vedením DA Pokračovať v čítaní „Ďalší termín prijímacieho konania 2017“