Ocenenie pri príležitosti Dňa učiteľov

Deň učiteľov je vždy príležitosť oceniť prácu pedagógov, ktorí v duchu myšlienok Jána Amosa Komenského venujú svoju prácu a pozornosť výchove a vzdelávaniu žiakov, aby ich tak pripravili pre budúcnosť. Svoju úctu k takýmto ľuďom prejavila dňa 06. 04. 2018 predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Ing. Erika Jurinová a riaditeľka odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja Mgr. Eva Rovňanová. Počas slávnostného programu v priestoroch Sobášneho Paláca v Bytči si z  ich rúk prebralo ocenenie 33 pedagógov, medzi ktorých patrila aj naša kolegyňa Mgr. Anna Medviďová.

Pokračovať v čítaní „Ocenenie pri príležitosti Dňa učiteľov“

Exkurzia: Súdne pojednávanie na Okresnom súde v Žiline

Vo štvrtok 8. marca sa študenti I.BP so svojou triednou učiteľkou Mgr. A. Pikorovou zúčastnili súdneho pojednávania v troch trestných veciach na Okresnom súde v Žiline. Väčšine študentov sa naskytla takáto možnosť prvýkrát. Pani sudkyňa nás oboznámila s každým súdnym prípadom i s dôvodmi konečného rozhodnutia. Pokračovať v čítaní „Exkurzia: Súdne pojednávanie na Okresnom súde v Žiline“

Zoznam zamestnávateľov s platným osvedčením pre systém duálneho vzdelávania v školskom roku 2018/2019

Podľa § 17 zákona č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dopravná akadémia v Žiline uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní so zamestnávateľmi uvedenými v tomto oznámení: Pokračovať v čítaní „Zoznam zamestnávateľov s platným osvedčením pre systém duálneho vzdelávania v školskom roku 2018/2019“