Výsledky prijímacích skúšok pre šk.rok 2017/18

Po kliknutí sa Vám zobrazí zoznam odborov s výslednou tabuľkou. Na otvorenie tabuliek potrebujete prehliadač PDF súborov. Tabuľka obsahuje Váš kód (kód žiaka, ktorý dostal v pozvánke na PS), kód odboru, na ktorý sa uchádzač hlásil, body za prijímacie skúšky spolu, body za základnú školu, súčet monitoru, súčet bodov za PS+ZŠ a nakoniec rozhodnutie ktoré hovorí o prijatí alebo neprijatí uchádzača. Legenda rozhodnutí je uvedená na konci dokumentu.

Žiadame uchádzačov, ktorí boli prijatí aby prišli svoj záujem o štúdium potvrdiť zápisom (osobne v škole) v dňoch od 12.05.2017 do 17.05.2017 v čase od 10:00-16:00. Je nutné si priniesť zápisný lístok, ktorý vydáva ZŠ.

POZOR (pred tým ako budete čítať ďalej):  Pri nezapísaných uchádzačoch alebo po zrušení zápisu zákonným zástupcom je možné pokračovať v prijímaní na uvoľnené miesta. T.z., že uchádzači s kódom NM budú telefonicky kontaktovaní ako náhle sa uvoľní miesto v poradí. Pre bližšie informácie kontaktujte tel. číslo 0918 661 459

 

 

LEGENDA ROZHODNUTÍ:

P1  – Prijatý bez skúšok  :-)
PP  – Prijatý, prijímacie skúšky  :-) 
N1 Neprítomný
N5  – Neprijatý, neprospel
NM Neprijatý na základe kritérií
NX Neprijatý, nebol na zápis
NZ  – Neprijatý, zrušil zápis