Logo Dopravná akadémia Logo Žilinský samosprávny kraj
Facebook Twitter YouTube RSS feed
Dopravná akadémia
Rosinská cesta 2
010 08, Žilina
Banner 1Banner 1

9. ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

re20161125_121558OSJL je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov základných a stredných škôl.

Jej cieľom je prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov, zvyšovať záujem o slovenský jazyk a literatúru.

O to sa snažili aj naši študenti 1.-4. ročníka študijných odborov – posledný novembrový týždeň.
Čítať ďalej…

7.12.2016, 19:58 | Autor RNDr. Pavel Grančič | Súťaže

Celoštátne finále – Festival vedy a techniky AMAVET v Bratislave

20161110_123255Podujatie sa uskutočnilo v rámci Týždňa vedy a techniky v priestoroch INCHEBA EXPO BRATISLAVA v dňoch 10.11.2016 – 12.11.2016. Tatiana Pagáčová a Mária Pirošová zo IV.BP, ktoré postúpili z krajského kola tejto súťaže prezentovali svoj projekt Kreatívne regionálnymi dejinami – súbor pracovných listov, v odbore Spoločenské vedy.
Čítať ďalej…

7.12.2016, 19:35 | Autor Mgr. Zuzana Majchráková | Súťaže

Jazykový kvet

sutazbluetooth-folder1Dňa 28. 11. 2016 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v anglickom jazyku s názvom Christmas Language Flower – Vianočný jazykový kvet. Do súťaže bolo zapojených takmer 30 študentov prvých, druhých, tretích a štvrtých ročníkov študijných odborov, ktorí si pripravili krátke ukážky na umelecký prednes.
Čítať ďalej…

7.12.2016, 19:32 | Autor Mgr. Katarína Lepišová | Súťaže

Vianočná Viedeň

img_1234Dňa 30. novembra 2016 sa 47 žiakov z tried II.AP, II.BP, III.AP, III.BP, III.CP, III.AM, II.AN a IV.DP zúčastnilo spolu s pedagogickým dozorom Ing. Janou Kostolnou a Mgr. Annou Medviďovou kultúrno-poznávacej  exkurzie vo Viedni.
Čítať ďalej…

7.12.2016, 19:25 | Autor Ing. Jana Kostolná | Akcie a exkurzie

Stretnutie výchovných poradcov

dsc_0315Dňa 29.11.2016 sa v Dopravnej akadémii v Žiline uskutočnilo stretnutie výchovných poradcov zo základných škôl: ZŠ s MŠ Divina, ZŠ Karpatská, ZŠ s MŠ Teplička n/Váhom, ZŠ s MŠ Ulica sv. Gorazda, ZŠ s MŠ VarínZŠ s MŠ Stráňavy, ZŠ SNP Strečno, ZŠ Martinská, ZŠ s MŠ Školská 49,Žilina, ZŠ Limbová, ZŠ Nám. mladosti1, Žilina, ZŠ Brodno.
Čítať ďalej…

7.12.2016, 19:16 | Autor Mgr. Anna Medviďová | Akcie a exkurzie