Logo Dopravná akadémia Logo Žilinský samosprávny kraj
Facebook Twitter YouTube RSS feed
Dopravná akadémia
Rosinská cesta 2
010 08, Žilina
Banner 3Banner 2

Výsledky prijímacích skúšok pre šk.rok 2017/18

Po kliknutí sa Vám zobrazí zoznam odborov s výslednou tabuľkou. Na otvorenie tabuliek potrebujete prehliadač PDF súborov. Tabuľka obsahuje Váš kód (kód žiaka, ktorý dostal v pozvánke na PS), kód odboru, na ktorý sa uchádzač hlásil, body za prijímacie skúšky spolu, body za základnú školu, súčet monitoru, súčet bodov za PS+ZŠ a nakoniec rozhodnutie ktoré hovorí o prijatí alebo neprijatí uchádzača. Legenda rozhodnutí je uvedená na konci dokumentu.

Žiadame uchádzačov, ktorí boli prijatí aby prišli svoj záujem o štúdium potvrdiť zápisom (osobne v škole) v dňoch od 12.05.2017 do 17.05.2017 v čase od 10:00-16:00. Je nutné si priniesť zápisný lístok, ktorý vydáva ZŠ.
Čítať ďalej…

11.5.2017, 14:42 | Autor Juraj Remenec | Oznamy

Oznam č. 8/2017, Pokyny k ústnej forme internej časti MS

Všetkým maturantom prajeme šťastnú ruku

pri ťahaní maturitných zadaní a tém!

Vedenie školy

1. Oznam č. 8 – Pokyny k ÚFIČ MS

2. Časový harmonogram – SJL, CUJ

3. Časový harmonogram – TČOZ

10.5.2017, 8:30 | Autor Mgr. Ivana Kubalová | 2016/17, Maturita

FUTURIKON

Dňa 17. 05. 2017 sme sa na chvíľu stali súčasťou našej modernej technologickej budúcnosti, ktorá nie je vôbec taká vzdialená, ako by sme si mohli myslieť. Navštívili sme Novú synagógu v Žiline, kde sa konal druhý ročník futurologickej konferencie Futurikon a ocitli sme sa na okamih v budúcnosti. Žiaci II. BM, III. AU a  III. CU sa mohli vlastnými rukami dotknúť technológií, ktoré zmenia náš svet.
Čítať ďalej…

29.5.2017, 18:30 | Autor Mgr. Zuzana Mišíková | Akcie a exkurzie

Schaeffler Kysuce, spol. s r. o.

Dňa 24. 05. 2017 sa žiaci I. AN a II. AU s vyučujúcimi Mgr. Dutkovou a Ing. Hrbáňovou zúčastnili exkurzie v podniku Schaeffler Kysuce, spol. s r. o. v  Kysuckom Novom Meste.
Čítať ďalej…

28.5.2017, 15:15 | Autor Mgr. Jana Dutková | Akcie a exkurzie

DANUBIUS HEALTH SPA RESORT THERMIA A ESPLANADE – Piešťany

Dňa 16. 05. 2017 sa žiaci III.CP a II.AP spolu s pedagogickým dozorom Ing. Janou Kostolnou  a  Mgr. Annou Medviďovou zúčastnili odbornej exkurzie – prehliadky päťhviezdičkového hotelového komplexu Danubius Health SpaResort ThermiaPalace a štvorhviezdičkového hotela Esplanade.
Čítať ďalej…

20.5.2017, 18:23 | Autor Ing. Jana Kostolná | Akcie a exkurzie

Náhradný rozvrh od 22.5.2017 do 26.5.2017

V týždni od 22. mája 2017 do 26. mája 2017 platí náhradný rozvrh z dôvodu konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky.

Rozvrh pre jednotlivé triedy TU.

Náhradný rozvrh zmena

 

20.5.2017, 6:53 | Autor Mgr. Ivana Kubalová | Škola

Odborná exkurzia

04. 05. 2017 sa žiaci z III.AU, učebný odbor lakovník, zúčastnili v rámci vyučovacej hodiny  odbornej exkurzie, ktorá bola zameraná na odpadové hospodárstvo a úpravu druhotných surovín. Navštívili A.S.A. Slovensko, spol. s r. o., Zariadenie na zhodnocovanie odpadov, prevádzku  v Marčeku.
Čítať ďalej…

17.5.2017, 8:31 | Autor RNDr. Mária Baníková | Akcie a exkurzie