Logo Dopravná akadémia Logo Žilinský samosprávny kraj
Facebook Twitter YouTube RSS feed
Dopravná akadémia
Rosinská cesta 2
010 08, Žilina
Banner 1Banner 3

Pokyny k externej časti a písomnej forme internej časti MS 2017

Milí maturanti,

 všetkým Vám želáme veľa síl a zdravia do nasledujúceho náročného obdobia, aby ste pri písomnej, praktickej a ústnej forme internej časti maturitnej skúšky podali čo najlepší výkon.
Čítať ďalej…

10.2.2017, 13:19 | Autor Mgr. Ivana Kubalová | 2016/17

Hviezdoslavov Kubín

Mňa kedys zvádzal svet, mi hovoriac: „Reč, ktorú z domu vieš, ó, jak je lichá!“  A stretli sme sa opäť. 9. februára 2017 v školskom kole súťaže umeleckého prednesu poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Nádejní recitátori, budúci spisovatelia, milovníci umeleckého slova.
Čítať ďalej…

20.2.2017, 15:23 | Autor Mgr. Oľga Černeková | Súťaže

Škola ochrany prírody

Dňa 16. 02. 2017 žiaci I.AP a I.BP triedy s vyučujúcimi Mgr. Ing. S. Pacekovou a Mgr. M. Ujháziovou navštívili Školu ochrany prírody vo Varíne, ktorej úlohou je zvyšovať povedomie verejnosti v oblasti environmentálnych problémov a ich možných riešení so zameraním na ochranu biodiverzity a manažmentu prírodných zdrojov a to hlavne cez výchovu a vzdelávanie.
Čítať ďalej…

20.2.2017, 11:07 | Autor Mgr. Marta Ujháziová | Akcie a exkurzie

Realitný vodičák

Študenti IV.AP, IV.BP, IV.CP, IV.DP, IV.AM absolvovali 2. a 16. februára 2017 vzdelávací seminár projektu „REALITNÝ VODIČÁK.Realizátorom projektu  je realitné centrum MGM & Partners.
Čítať ďalej…

17.2.2017, 20:53 | Autor Ing. Jana Kostolná | Projekty školy

Stredoškolská odborná činnosť

Februárové školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti ponúklo mix rôznych tém z oblasti histórie, voľnočasových aktivít, tvorby a využitia učebných pomôcok. Celkom 11 prezentácií predstavili študenti dňa 15. 02. 2017 odbornej hodnotiacej komisii. Niektorí prvýkrát, iní už ostrieľanejší, sa snažili čo najlepšie priblížiť praktické prínosy svojej práce.
Čítať ďalej…

17.2.2017, 20:45 | Autor Ing. Miroslava Gálffyova | Súťaže

Sviatok sv. Valentína

Sviatok sv. Valentína, patróna  zamilovaných, si pripomenuli aj žiaci zo školského internátu. V utorok 14. februára,  na spoločnom stretnutí v klubovni školského internátu, sa žiaci oboznámili so vznikom a významom tohto sviatku a všetkým boli rozdané medovníkové srdiečka, ktoré pre nich upiekli a vyzdobili vychovávateľky.
Čítať ďalej…

16.2.2017, 19:24 | Autor Eva Pecková | Internár