Logo Dopravná akadémia Logo Žilinský samosprávny kraj
Facebook Twitter YouTube RSS feed
Dopravná akadémia
Rosinská cesta 2
010 08, Žilina
Banner 3Banner 3

Pokyny k externej časti a písomnej forme internej časti MS 2017

Milí maturanti,

 všetkým Vám želáme veľa síl a zdravia do nasledujúceho náročného obdobia, aby ste pri písomnej, praktickej a ústnej forme internej časti maturitnej skúšky podali čo najlepší výkon.
Čítať ďalej…

10.2.2017, 13:19 | Autor Mgr. Ivana Kubalová | 2016/17

Zoznam zamestnávateľov s platným osvedčením pre systém duálneho vzdelávania v školskom roku 2017/2018

Podľa § 17 zákona č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dopravná akadémia v Žiline uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní so zamestnávateľmi uvedenými v tomto oznámení:
Čítať ďalej…

23.2.2017, 10:31 | Autor Juraj Remenec | Duálne vzdelávanie

Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

V Dopravnej akadémii v Žiline sa dňa 16. februára 2017 uskutočnil 27. ročník krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku.

Organizáciu piateho ročníka olympiády na našej škole zabezpečovala odborná komisia pod vedením Mgr. A. Medviďovej.
Čítať ďalej…

22.2.2017, 16:48 | Autor Mgr. Anna Medviďová | Súťaže

Hviezdoslavov Kubín

Mňa kedys zvádzal svet, mi hovoriac: „Reč, ktorú z domu vieš, ó, jak je lichá!“  A stretli sme sa opäť. 9. februára 2017 v školskom kole súťaže umeleckého prednesu poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Nádejní recitátori, budúci spisovatelia, milovníci umeleckého slova.
Čítať ďalej…

20.2.2017, 15:23 | Autor Mgr. Oľga Černeková | Súťaže

Škola ochrany prírody

Dňa 16. 02. 2017 žiaci I.AP a I.BP triedy s vyučujúcimi Mgr. Ing. S. Pacekovou a Mgr. M. Ujháziovou navštívili Školu ochrany prírody vo Varíne, ktorej úlohou je zvyšovať povedomie verejnosti v oblasti environmentálnych problémov a ich možných riešení so zameraním na ochranu biodiverzity a manažmentu prírodných zdrojov a to hlavne cez výchovu a vzdelávanie.
Čítať ďalej…

20.2.2017, 11:07 | Autor Mgr. Marta Ujháziová | Akcie a exkurzie

Realitný vodičák

Študenti IV.AP, IV.BP, IV.CP, IV.DP, IV.AM absolvovali 2. a 16. februára 2017 vzdelávací seminár projektu „REALITNÝ VODIČÁK.Realizátorom projektu  je realitné centrum MGM & Partners.
Čítať ďalej…

17.2.2017, 20:53 | Autor Ing. Jana Kostolná | Projekty školy