Logo Dopravná akadémia Logo Žilinský samosprávny kraj
Facebook Twitter YouTube RSS feed
Dopravná akadémia
Rosinská cesta 2
010 08, Žilina
Banner 3

Automobilová JUNIOR akadémia

V týždni od 17. 07. 2017 do 21. 07. 2017 sa prihlásení žiaci základných škôl zúčastnili automobilovej JUNIOR akadémie. Počas každého dňa mali naplánované rôzne aktivity a činnosti, ktorých sa zúčastňovali pod vedením svojich animátorov v priestoroch Žilinskej Univerzity, v spoločnosti Kia Motors Slovakia, v SOŠ strojníckej v Kysuckom Novom Meste a v našej škole.        
Čítať ďalej…

18.7.2017, 14:04 | Autor Ing. Mária Vítová, PhD. | Akcie a exkurzie

Potvrdzovanie rôznych tlačív počas prázdnin

Oznamujeme žiakom a zákonným zástupcom, že potvrdzovanie rôznych tlačív, potvrdení o návšteve školy a pod. sa bude konať v mesiacoch:

  • júl od 06.07.2017 do 14.07.2017
  • august od 21.08.2017 do 31.08.2017

v čase od 08.00 do 13.00 h.
Čítať ďalej…

5.7.2017, 19:28 | Autor Juraj Remenec | Oznamy

Slávnostné vyhodnotenie záverečných skúšok 2017

„Panta rhei – všetko plynie“ – to je výrok známeho antického filozofa Herakleita z Efezu. A tak i pre žiakov III. ročníkov učebných odborov uplynul čas strávený v našej škole. Svoje štúdium ukončili písomnými, praktickými a ústnymi záverečnými skúškami, ktoré sa konali od 16. júna do 21. júna 2017. Slávnostné vyhodnotenie záverečných skúšok sa uskutočnilo dňa 22. 06. 2017.
Čítať ďalej…

30.6.2017, 12:23 | Autor Ing. Eva Rezníčková | Ocenenia a úspechy

Všetkými desiatimi

Písanie 10 – prstovou hmatovou metódou sa dnes považuje za ďalšiu štandardnú gramotnosť. Táto metóda má široké využitie v praxi, napr. pri odpise rôznych textov, pri písaní záverečných, ročníkových a iných prác, tiež pri tvorbe a štylizovaní obchodných listov. Niektoré zo spomenutých činností boli obsahom Súťaže v písaní na EPS a tvorbe obchodných listov. Na koordinovaní  súťaže sa podieľali  vyučujúce odborných predmetov: Ing. M. Gálffyová, RNDr. M. Baníková a Ing. M. Fabiniová.
Čítať ďalej…

29.6.2017, 19:27 | Autor Ing. Miroslava Gálffyova | Súťaže

Super spoločné chvíle

Dňa 26.06.2017 sme sa my, žiaci z triedy I.AP, zúčastnili koncoročného školského výletu. Spolu s triednou učiteľkou Ing. Evou Rezníčkovou sme navštívili Porúbku. Zviezli  sme sa „Rajeckou Ančou“ a po príchode na miesto nás upútala krásna príroda.
Čítať ďalej…

29.6.2017, 12:30 | Autor Adriána Pagáčová | Akcie a exkurzie