Logo Dopravná akadémia Logo Žilinský samosprávny kraj
Facebook Twitter YouTube RSS feed
Dopravná akadémia
Rosinská cesta 2
010 08, Žilina
Banner 2

Odborná exkurzia – Letisková spoločnosť Žilina, a. s.

fotka-letiskoDňa 21.10.2016 sa žiaci II.BP triedy dopravnej akadémie pod vedením Ing. Nogovej zúčastnili odbornej exkurzie v rámci Letiskovej spoločnosti Žilina, a. s. v Dolnom Hričove – Letisko Žilina.

Obchodné využitie, zabezpečenie prevádzkových služieb a technickú obsluhu letiska Žilina vykonáva Letisková spoločnosť Žilina, a. s. , ktorá je prevádzkovateľom letiska.
Čítať ďalej…

26.10.2016, 19:35 | Autor Ing. Monika Nogová | Akcie a exkurzie

ŽILINSKÝ KRAJSKÝ FESTIVAL VEDY A TECHNIKY 2016

imgpiatok 21. októbra 2016  sa konal ŽILINSKÝ KRAJSKÝ FESTIVAL VEDY A TECHNIKY 2016, ktorý sa uskutočnil v priestoroch rektorátu Žilinskej univerzity. Tohto festivalu sa zúčastnili aj žiačky našej školy, Tatiana Pagáčová a Mária Pirošová zo IV. BP triedy, ktoré pod vedením Mgr. Zuzany Majchrákovej spracovali projekt pod názvom: „Kreatívne regionálnymi dejinami – súbor pracovných listov“. Svoj projekt prezentovali pred odbornou hodnotiacou komisiou, ale aj pred širokou verejnosťou.
Čítať ďalej…

24.10.2016, 21:04 | Autor Ing. Iveta Drahnová | Súťaže

Návšteva Literárneho múzea v Martine

gallery_literarne-muzeum-slovenskej-narodnej-kniznice_221.10.2016.

V rámci literárnej exkurzie sa žiaci I.AM a I.BM  zúčastnili besedy a prehliadky Literárneho múzea v Martine. Expozícia v tomto múzeu je zameraná na históriu slovenskej literatúry od najstarších čias až po súčasnosť.
Čítať ďalej…

24.10.2016, 20:54 | Autor Mgr. Oľga Černeková | Akcie a exkurzie

Exkurzia v Krajskej knižnici v Žiline

kniznicaV rámci prebiehajúceho Roku rozvoja čitateľskej gramotnosti sa naši študenti zapájajú do rôznych aktivít.  Jednou z nich bola aj návšteva v Krajskej knižnici v Žiline, ktorú absolvovali žiaci prvých ročníkov študijných odborov v mesiaci októbri.

V zasadačke knižnice sa žiaci prostredníctvom videonahrávky oboznámili s históriou a súčasnosťou knižnice, jej hlavnou budovou, pobočkami v meste a rozsahom knižničného fondu.
Čítať ďalej…

24.10.2016, 20:46 | Autor Mgr. Zuzana Bučková | Akcie a exkurzie

Odborná exkurzia – Farma Papradno

novy-obrazokDňa 19. 10. 2015 sa trieda II. BP  študijný odbor dopravná akadémia  zúčastnila s pedagogickým dozorom Ing. Janou Kostolnou a Ing. Martinou Čelkovou odbornej exkurzie v Agrofarme Papradno. Obec Papradno je lokalizovaná v regióne, ktorý má bohaté možnosti turistiky, športu a kultúrneho vyžitia a ďalších zaujímavých aktivít, ktoré sú ideálnou príležitosťou k vidieckemu turizmu a aktívnemu oddychu.
Čítať ďalej…

23.10.2016, 17:32 | Autor Ing. Jana Kostolná | Akcie a exkurzie