Logo Dopravná akadémia Logo Žilinský samosprávny kraj
Facebook Twitter YouTube RSS feed
Dopravná akadémia
Rosinská cesta 2
010 08, Žilina
Banner 3

Výsledky celoslovenskej súťaže Expert geniality show

V tomto ročníku sa do súťaže Expert geniality show zapojilo 9384 žiakov zo 435 škôl z celého Slovenska. Vedomostnej súťaže sa zúčastnilo 15 žiakov našej školy, ktorí súťažnou formou porovnali svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl a predviedli svoje schopnosti.
Čítať ďalej…

23.3.2017, 11:39 | Autor Mgr. Zuzana Majchráková | Súťaže

Ukáž, či na to máš

Niektorí sa prihlásili zo zvedavosti, iní to chceli dokázať znova a boli aj takí, ktorých bolo treba „nominovať“, no predsa sa 21. 03. 2017 zišlo 13 dvojčlenných družstiev, aby si zmerali svoje sily o titul „Najlepší team pneuservisu DA“.
Čítať ďalej…

22.3.2017, 19:14 | Autor Ing. Emerencia Remetová | Súťaže

Návšteva hvezdárne a planetária Maximilána Hella v Žiari nad Hronom

Dňa 20. marca 2017 sa žiaci z tried II.BP a III.CP spolu s Mgr. Annou Medviďovou a Ing. Janou Kostolnou zúčastnili exkurzie v Krajskej hvezdárni a planetáriu Maximilána Hella  v Žiari nad Hronom.
Čítať ďalej…

22.3.2017, 12:29 | Autor Mgr. Anna Medviďová | Akcie a exkurzie

Súťaž o najlepší „Tím karosárov a lakovníkov dopravnej akadémie“

Dňa 17. marca 2017 sa v priestoroch školských dielní uskutočnil prvý ročník súťaže o najlepší  „Tím karosárov a lakovníkov dopravnej akadémie“. Žiaci druhého a tretieho ročníka učebného odboru karosár a lakovník si mali možnosť overiť svoje teoretické a praktické vedomosti. Súťažili vo dvojiciach,druhák s tretiakom, pričom dvojice si losovali. Z karosárov sa súťaže zúčastnili štyria žiaci druhého ročníka a šiesti žiaci tretieho ročníka, piaty tím bol  vytvorený zo žiakov tretieho ročníka. Súťaž pozostávala z testovej, poznávacej a praktickej časti.
Čítať ďalej…

21.3.2017, 13:03 | Autor Ing. Iveta Drahnová | Súťaže

Odborná exkurzia vo firme INA Kysuce, spol. s r.o.

Dňa 16. marca 2017 sa žiaci z tried IV. AP a II.AP spolu s pedagógmi Mgr. A.  Medviďovou a s Ing. E. Remetovou zúčastnili odbornej exkurzie na tému „Logistika“ vo firme INA Kysuce, spol. s r.o. v Kysuckom Novom Meste. 
Čítať ďalej…

19.3.2017, 19:48 | Autor Mgr. Anna Medviďová | Akcie a exkurzie