Logo Dopravná akadémia Logo Žilinský samosprávny kraj
Facebook Twitter YouTube RSS feed
Dopravná akadémia
Rosinská cesta 2
010 08, Žilina
Banner 1

Deň otvorených dverí 02/2017

Dňa 7. februára 2017 sa bude konať v Dopravnej akadémii, Rosinská cesta 2, v Žiline

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ,

na ktorý srdečne pozývame výchovných poradcov, rodičov a žiakov 9. ročníkov ZŠ
Čítať ďalej…

14.12.2016, 7:12 | Autor Juraj Remenec | Oznamy

Školské kolo SIP

V pondelok 19. decembra 2016 sa konalo školské kolo celoslovenskej súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači (SIP).  Súťaže sa zúčastnili  žiaci tretích ročníkov.
Čítať ďalej…

19.1.2017, 20:17 | Autor Ing. Zdenka Dubovická | Súťaže

Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

V školskom roku 2016/2017 je Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2 v Žiline poverená Okresným úradom – odborom školstva v Žiline organizovaním a riadením krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku. Krajské kolo sa koná vo štvrtok 16. februára 2017.
Kontaktnou osobou je Mgr. Anna Medviďová, členka odbornej prípravno-organizačnej komisie.

Prihlášky prosíme zasielať „prescanované“ do elektronickej podoby:

Elektronickú verziu prosíme zaslať na mailovú adresu:

medvidova@doaza.edu.sk

Termín doručenia prihlášok je do 27.januára 2017.
Keďže celá organizácia kola je veľmi náročná, prosíme o dodržanie termínu!

V prípade ďalších otázok sa môžete nakontaktovať na predsedkyňu krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku Mgr. Mária Maxiamová, Spojená škola, Nábrežná 1325, 024 01 KNM, 0907 880 946 alebo mariamaxiamova@centrum.sk.

Bližšie informácie po kliknutí sem.

17.1.2017, 12:14 | Autor Juraj Remenec | Súťaže

Ocenenie

Dňa 11. januára 2017 sa v Novej synagóge na ulici J. M. Hurbana v Žiline konalo podujatie pod názvom „Región v pohybe“, ktoré organizovala Nadácia Kia Motors Slovakia.

Na tomto podujatí Nadácia Kia Motors Slovakia hodnotila prvý rok svojej činnosti.
Čítať ďalej…

16.1.2017, 10:24 | Autor Ing. Mária Vítová, PhD. | Ocenenia a úspechy

Odborná exkurzia – Hotel HolidayInn Žilina

Dňa 20. 12. 2016 sa žiaci III.CP, študijný odbor dopravná akadémia, zúčastnili odbornej exkurzie – prehliadky hotela HolidayInn Žilina. Sídli v modernej 10-poschodovej budove.
Čítať ďalej…

21.12.2016, 20:40 | Autor Ing. Jana Kostolná | Akcie a exkurzie

Slovenský národ

školská online súťaž z histórie pre žiakov 2.ročníka

19.12.2016 sa uskutočnila online súťaž z histórie, ktorej cieľom bolo upevniť a rozšíriť vedomosti žiakov zo slovenských dejín.
Čítať ďalej…

21.12.2016, 20:37 | Autor Mgr. Zuzana Majchráková | Súťaže