Logo Dopravná akadémia Logo Žilinský samosprávny kraj
Facebook Twitter YouTube RSS feed
Dopravná akadémia
Rosinská cesta 2
010 08, Žilina
Banner 3

Gaudeamus či Autosalón – Autoshow Nitra?

IMG_4088Čo mali spoločné obidve akcie? Prebiehali súbežne na výstavisku Agrokomplex Nitra a stačilo si zakúpiť jednu vstupenku. Vydarenej akcie sa zúčastnili 17. 10. 2014 žiaci z tried: IV. AP, IV. CP, IV. BM, I. AN, III.CP.
Čítať ďalej…

21.10.2014, 17:49 | Autor Mgr. Zuzana Mišíková | Akcie a exkurzie

Odborná exkurzia – Žilinská univerzita

P1020506Dňa 10. októbra 2014 sa žiaci IV.CP študijného odboru 3765 6 technika a prevádzka dopravy zúčastnili odbornej exkurzie na Katedre materiálového inžinierstva Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity.
Čítať ďalej…

21.10.2014, 16:56 | Autor Ing. Iveta Drahnová | Akcie a exkurzie

Deň otvorených dverí.

IMG_0566Dňa 14.októbra 2014 Dopravnú akadémiu v Žiline navštívilo 204 deviatakov, rodičov a výchovných poradkýň z 35 škôl.

Tento deň priniesol návštevníkom dopoludnie plné zážitkov.
Čítať ďalej…

16.10.2014, 7:22 | Autor Mgr. Anna Medviďová | Akcie a exkurzie

Odborná exkurzia Agrofarma Papradno

IMG_0415Dňa 9. 10. 2014 sa triedy II. DP a  III.DP študijný odbor dopravná akadémia so zameraním na cestovný ruch zúčastnili odbornej exkurzie na agrofarme v Papradne. Obec Papradno je lokalizovaná v regióne, ktorý má bohaté možnosti turistiky, športu a kultúrneho vyžitia a ďalších zaujímavých aktivít.
Čítať ďalej…

15.10.2014, 9:09 | Autor Ing. Jana Kostolná | Akcie a exkurzie

Turnaj v plážovom volejbale SŠ

SDC14918Dňa 01. 10. 2014 sa v rámci Európskeho týždňa pohybu uskutočnil turnaj v plážovom volejbale SŠ, ktorého vyhlasovateľom bola riaditeľka Strednej zdravotníckej školy v Žiline Mgr. Daniela Peclerová. Turnaj sa konal z dôvodu nepriaznivého počasia v telocvični Strednej zdravotníckej školy, Hlboká cesta 23. Uvedeného turnaja sa zúčastnilo 8 družstiev SŠ.
Čítať ďalej…

8.10.2014, 17:00 | Autor Mgr. Ferdinand Papaj | Súťaže