Logo Dopravná akadémia Logo Žilinský samosprávny kraj
Facebook Twitter YouTube RSS feed
Dopravná akadémia
Rosinská cesta 2
010 08, Žilina
Banner 4

Deň otvorených dverí 2015

Dňa 3. marca 2015 sa bude konať v Dopravnej akadémii, Rosinská cesta 2, v Žiline

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ,

na ktorý srdečne pozývame výchovných poradcov, rodičov a žiakov 9. ročníkov ZŠ
Čítať ďalej…

3.2.2015, 8:46 | Autor Juraj Remenec | Akcie a exkurzie

Technická výchova žiakov ZŠ Divina

DSCF4855V rámci COVaP a projektu Rozvoja stredného odborného vzdelávania (RSOV) sme dňa 24.02.2015 v Školských dielňach, Košická 2, zabezpečili časť vyučovacieho predmetu Technická výchova pre 8 žiakov Základnej školy Divina . Je to určitá forma spolupráce medzi ZŠ a DA v zmysle uvedeného projektu.
Čítať ďalej…

26.2.2015, 15:22 | Autor Ing. Ján Olszar | COVaP

Exkurzia v Makovického dome a v Krajskej knižnici v Žiline

TitulnáDňa 11. 2. 2015 sa študenti I. AM zúčastnili hneď dvoch exkurzií. Najskôr navštívili Makovického dom, kde sa v týchto dňoch koná výstava s názvom Druhy európskeho významu na Slovensku. Tu sa prostredníctvom fotografií, sprievodného textu, zaujímavého výkladu a aktivít dozvedeli viac o významných rastlinách a živočíchoch žijúcich na území štátov EU i na Slovensku.
Čítať ďalej…

25.2.2015, 9:55 | Autor Mgr. Jozef Lievaj | Akcie a exkurzie

Besedy s príslušníkom Mestskej polície

besada poldaBesedy s príslušníkmi Mestskej polície sa v našej škole stali už neoddeliteľnou súčasťou výchovno – vzdelávacieho procesu .

Žiaci prvých a druhých ročníkov študijných a učebných odborov majú možnosť dozvedieť sa veľa zaujímavého nielen o práci policajtov, ale vniknúť aj do podstaty zákonov.
Čítať ďalej…

25.2.2015, 9:36 | Autor Mgr. Jozef Lievaj | Akcie a exkurzie

Odborná exkurzia – ZWL Slovakia, Sučany

P1020595Dňa 11. februára 2015 sa žiaci IV.CP a II.AN triedy študijného odboru 3765 6 technika a prevádzka dopravy a 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení zúčastnili odbornej exkurzie v ZWL Slovakia, Sučany
Čítať ďalej…

20.2.2015, 17:36 | Autor Ing. Iveta Drahnová | Akcie a exkurzie

Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

DSC06748Dňa 11.februára 2015 sa Dopravná akadémia v Žiline stala už po tretíkrát organizátorom krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku. Súťaže sa zúčastnili  víťazi obvodných kôl z regiónov Turiec, Kysuce, Žilina, Liptov a Orava .
Čítať ďalej…

13.2.2015, 7:45 | Autor Mgr. Anna Medviďová | Súťaže