Logo Dopravná akadémia Logo Žilinský samosprávny kraj
Facebook Twitter YouTube RSS feed
Dopravná akadémia
Rosinská cesta 2
010 08, Žilina
Banner 1

Divadelné predstavenie v anglickom jazyku „Peter Black 2“

peter blackDňa 13. 4. 2015 sa študenti prvých a druhých ročníkov študijných odborov pod vedením Mgr. Lepišovej a Mgr. Paučinovej zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku s názvom „Peter Black 2 – A new beginning“ v Dome odborov v Žiline.
Čítať ďalej…

17.4.2015, 12:40 | Autor Mgr. Jozef Lievaj | Akcie a exkurzie

Volejbalový turnaj (3. ročník) chlapcov a dievčat SŠ o Pohár riaditeľa školy DA

SDC15976Dňa 10. 04. 2015 sa uskutočnil volejbalový turnaj zmiešaných družstiev chlapcov a dievčat SŠ o Pohár riaditeľa školy, ktorý sa konal v Dopravnej akadémii v Žiline, Rosinská cesta 2.
Čítať ďalej…

17.4.2015, 6:44 | Autor Mgr. Ferdinand Papaj | Súťaže

Technická výchova žiakov ZŠ Rosina

DSCF4906V rámci COVaP a projektu Rozvoja stredného odborného vzdelávania (RSOV) sme dňa 13.04.2015 v Školských dielňach, Košická 2, zabezpečili časť vyučovacieho predmetu Technická výchova pre 13 žiakov Základnej školy Rosina. Je to určitá forma spolupráce medzi ZŠ a DA v zmysle uvedeného projektu.
Čítať ďalej…

14.4.2015, 18:52 | Autor Ing. Ján Olszar | COVaP

Oznam č. 6/2015, Pokyny k praktickej časti odbornej zložky MS

obrazokOrganizáciu maturitnej skúšky v školskom roku 2014/2015 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. Vyhláška č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení neskorších predpisov bola od 1. marca 2014 zrušená.

Pokyny-k-praktickej-casti-odbornej-zlozky-MS

 

9.4.2015, 20:10 | Autor Mgr. Ivana Kubalová | 2014/15

Školské kolo súťaže SOŠ z predpisov BOZP

Nový obrázokDňa 25.03.2015 sa v našej škole už po druhýkrát uskutočnilo školské kolo súťaže SOŠ z predpisov BOZP. Tejto súťaže sa zúčastnilo 40 žiakov z učebných a študijných odborov.
Čítať ďalej…

9.4.2015, 18:09 | Autor Ing. Veronika Sabová | Súťaže