Logo Dopravná akadémia Logo Žilinský samosprávny kraj
Facebook Twitter YouTube RSS feed
Dopravná akadémia
Rosinská cesta 2
010 08, Žilina
Banner 2

Deň otvorených dverí.

IMG_0566Dňa 14.októbra 2014 Dopravnú akadémiu v Žiline navštívilo 204 deviatakov, rodičov a výchovných poradkýň z 35 škôl.

Tento deň priniesol návštevníkom dopoludnie plné zážitkov.
Čítať ďalej…

16.10.2014, 7:22 | Autor Mgr. Anna Medviďová | Akcie a exkurzie

Odborná exkurzia Agrofarma Papradno

IMG_0415Dňa 9. 10. 2014 sa triedy II. DP a  III.DP študijný odbor dopravná akadémia so zameraním na cestovný ruch zúčastnili odbornej exkurzie na agrofarme v Papradne. Obec Papradno je lokalizovaná v regióne, ktorý má bohaté možnosti turistiky, športu a kultúrneho vyžitia a ďalších zaujímavých aktivít.
Čítať ďalej…

15.10.2014, 9:09 | Autor Ing. Jana Kostolná | Akcie a exkurzie

Turnaj v plážovom volejbale SŠ

SDC14918Dňa 01. 10. 2014 sa v rámci Európskeho týždňa pohybu uskutočnil turnaj v plážovom volejbale SŠ, ktorého vyhlasovateľom bola riaditeľka Strednej zdravotníckej školy v Žiline Mgr. Daniela Peclerová. Turnaj sa konal z dôvodu nepriaznivého počasia v telocvični Strednej zdravotníckej školy, Hlboká cesta 23. Uvedeného turnaja sa zúčastnilo 8 družstiev SŠ.
Čítať ďalej…

8.10.2014, 17:00 | Autor Mgr. Ferdinand Papaj | Súťaže

Dni zdravej výživy

TrhŠtudenti z tried III. AP a III. BP sa rozhodli dňa 1. 10. 2014 podporiť zdravý životný štýl a zorganizovali deň zdravej výživy, spojený s predajom produktov, ktoré vypestovali a spracovali doma. Ponúkali napríklad: domáce ovocie, zaváraniny, džemy, domáce koláče..
Čítať ďalej…

7.10.2014, 14:27 | Autor Ing. Martina Čelková | Akcie a exkurzie

Majstrovstvá obvodu v cezpoľnom behu ZŠ a SŠ

SDC14852Dňa 01. 10. 2014 sa uskutočnili Majstrovstvá obvodu v cezpoľnom behu ZŠ a SŠ, ktoré sa konali z poverenia Okresného školského úradu v Žiline na tvrdom trávnatom poraste pri ZŠ, Námestie mladosti v Žiline (Hájik). Uvedených majstrovstiev sa zúčastnili aj študenti našej školy:
Čítať ďalej…

7.10.2014, 14:20 | Autor Mgr. Ferdinand Papaj | Súťaže