Logo Dopravná akadémia Logo Žilinský samosprávny kraj
Facebook Twitter YouTube RSS feed
Dopravná akadémia
Rosinská cesta 2
010 08, Žilina
Banner 3Banner 3

Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

V školskom roku 2015/2016 je Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2 v Žiline poverená Okresným úradom – odborom školstva v Žiline organizovaním a riadením krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku. Krajské kolo sa koná vo štvrtok 11. februára 2016.
Kontaktnou osobou je Mgr. Anna Medviďová, členka odbornej prípravno-organizačnej komisie.


Čítať ďalej…

13.1.2016, 7:01 | Autor Mgr. Anna Medviďová | Súťaže

Deň otvorených dverí

Dňa 9. februára 2016 sa bude konať v Dopravnej akadémii, Rosinská cesta 2, v Žiline

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ,

na ktorý srdečne pozývame výchovných poradcov, rodičov a žiakov 9. ročníkov ZŠ
Čítať ďalej…

13.1.2016, 6:21 | Autor Juraj Remenec | Akcie a exkurzie

Exkurzia DACHSER Slovakia a.s. v Lozorne

dachser 2Dňa 19.01.2016 sa žiaci III.AP a III.BP Dopravnej akadémie v Žiline pod vedením Ing. Remetovej a Ing. Nogovej zúčastnili odbornej exkurzie DACHSER Slovakia a.s. v pobočke  Lozorno. Žiaci mali možnosť prezrieť si priestory logistického skladu na jednej z pobočiek nachádzajúcej sa v Lozorne.
Čítať ďalej…

3.2.2016, 15:25 | Autor Ing. Emerencia Remetová | Akcie a exkurzie

Správa z veľtrhu cestovného ruchu

logoDňa 29. 01. 2016 sa žiaci z tried II. CP a III.DP – odbor dopravná akadémia s  pedagogickým dozorom Ing. Janou Kostolnou a RNDr. Máriou Baníkovou zúčastnili 22. medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour a 23. ročníka  veľtrhu gastronómie DanubiusGastro. Veľtrh ITF Slovakiatour  poskytol komplexný cestovateľský servis pre ľudí, ktorí chcú cestovať do zahraničia alebo spoznávať krásy Slovenska.
Čítať ďalej…

3.2.2016, 15:08 | Autor Ing. Jana Kostolná | Akcie a exkurzie

Moderné vzdelávanie WEBINÁR na vyučovaní v našej škole

IMG_1967Konzorcium partnerov projektu ESP v spolupráci so spoločnosťou Manpower Group ponúkli všetkým študentom a učiteľom JA Firiem, zapojených v tomto školskom roku do projektu ESP (projekt podnikateľských zručností študentov), jedinečnú príležitosť – WEBINÁR s názvom: „How to work better in a team and effectively manage different roles” (Ako lepšie pracovať v tíme a efektívne manažovať rozličné role).
Čítať ďalej…

28.1.2016, 9:23 | Autor Ing. Martina Čelková | Akcie a exkurzie

Úspech v okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku

nemecka-olympiada-178x220Dňa 12.1.2016 sa v Hotelovej akadémii v Žiline uskutočnilo 26. okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku.

Našu školu úspešne reprezentoval Patrik Orešan zo IV.AM, ktorý vo svojej kategórii 2D obsadil 1. miesto.

Patrikovi srdečne gratulujeme k úspechu a držíme palce v krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku.
Čítať ďalej…

15.1.2016, 7:26 | Autor Mgr. Katarína Štalmachová | Súťaže