Logo Dopravná akadémia Logo Žilinský samosprávny kraj
Facebook Twitter YouTube RSS feed
Dopravná akadémia
Rosinská cesta 2
010 08, Žilina
Banner 1

Ďakujeme Vám všetkým za prejavenú dôveru a spoluprácu v uplynulom roku.
Zároveň Vám prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov, v novom roku veľa dobrých myšlienok, mnoho chuti do práce a pevné zdravie.

Vedenie DA


Čítať ďalej…

22.12.2014, 12:50 | Autor Ing. Mária Vítová, PhD. | Škola

FYZIKÁLNA SÚŤAŽ

imagesDňa 15. decembra 2014 sa uskutočnila na našej škole fyzikálna súťaž, ktorej sa zúčastnilo 34 žiakov. V testových otázkach z viacerých tematických celkov si súťažiaci preverili svoje vedomosti z doterajšieho štúdia fyziky.

Preukázané vedomosti žiakov ohodnotili Mgr. Anna Medviďová a RNDr. Pavel Grančič.
Čítať ďalej…

19.12.2014, 9:24 | Autor Mgr. Anna Medviďová | Súťaže

Biblická olympiáda

20141216_123007Dňa 16. 12. 2014 sa v zasadacej miestnosti Dopravnej akadémie v Žiline konalo školské kolo Biblickej olympiády. Zúčastnilo sa osem trojčlených a dve dvojčlené družstvá z prvých a druhých ročníkov.
Čítať ďalej…

18.12.2014, 18:56 | Autor Mgr. Soňa Paceková | Súťaže

Cesta v čase školská – vedomostná súťaž z dejepisu

20141217_073832Je možné cestovanie v čase? Predstavme si, že by sme skutočne mali možnosť nahliadnuť do útrob minulosti, pohybovať sa v budúcnosti s využitím stroja času. Žiaci 1. a 2. ročníka mali možnosť fiktívne cestovať históriou. 10.12.2014 sa uskutočnila školská vedomostná súťaž Cesta v čase, ktorej sa zúčastnilo 19 žiakov.
Čítať ďalej…

18.12.2014, 18:45 | Autor Mgr. Zuzana Majchráková | Súťaže

Vianočný futsalový turnaj

???????????????????????????????Na akú akciu sa snáď najviac tešia žiaci našej školy v decembri? No predsa na futsalový turnaj.

Tento rok sa uskutočnil 12. decembra už štvrtý ročník a prihlásených bolo 29 družstiev, z každej triedy po 5 žiakov + 1 náhradník. Vyzeralo to skôr ako futsalový maratón, ale vďaka disciplinovanosti žiakov sa hralo 29 zápasov nonstop „len 6,5 h“. Turnaj preveril nielen fyzickú kondíciu žiakov ale aj ich psychickú odolnosť.
Čítať ďalej…

18.12.2014, 18:30 | Autor Mgr. Zuzana Mišíková | Súťaže