Logo Dopravná akadémia Logo Žilinský samosprávny kraj
Facebook Twitter YouTube RSS feed
Dopravná akadémia
Rosinská cesta 2
010 08, Žilina
Banner 3Banner 3Banner 2

Prenájom telocvične DA

Na základe udeleného súhlasu ŽSK, zriaďovateľom Dopravnej akadémie, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina ďalej len DA) bude DA v školskom roku 2014/2015 prenajímať telocvičňu verejnosti počas pracovných dní v čase od 16,00 hod. do 21,30 hod. :

- veľká hala o výmere 526 m2 cena za 1 hod.   17,30 €
- malá hala o výmere 210 m2 cena za 1 hod.     8,20 €

Kontakt pre záujemcov:
mail:   vrabcova@doaza.edu.sk

31.7.2014, 6:35 | Autor Juraj Remenec | Nezaradené

Vyhodnotenie projektu Spoznaj osobnosti regiónu

GRANTOVÝ PROGRAM ODBORU ŠKOLSTVA A ŠPORTU ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA „Poznávaním histórie rozvíjame vlastenectvo a národné povedomie“

Projekt zatraktívnil vyučovací proces, ukázal žiakom možnosť získať nové poznatky nevšednou a zaujímavou formou ako je tradičná vyučovacia hodina.
Čítať ďalej…

10.7.2014, 10:25 | Autor Mgr. Zuzana Majchráková | Projekty školy

Úradné hodiny počas letných prázdnin

Oznamujeme žiakom a zákonným zástupcom, že potvrdzovanie rôznych tlačív, potvrdení o návšteve školy a pod. sa bude konať v mesiacoch

  • júl od 01.07.2014 do 21.07.2014 a v mesiaci
  • august od 18.08.2014 do 29.08.2014 v týchto dňoch
  • v čase od 08.00 do 13.00hod.


Čítať ďalej…

2.7.2014, 6:59 | Autor Juraj Remenec | Škola

Bibliografický leták – školská súťaž v rámci projektu Spoznaj osobnosti regiónu

Školská súťaž v tvorbe bibliografického letáku predstavila život osobností a ich dielo zaujímavou formou. Podporila žiakov 3. ročníkov v historickom bádaní, v samostatnosti, tvorivosti s využitím IKT.
Čítať ďalej…

1.7.2014, 14:04 | Autor Mgr. Zuzana Majchráková | Súťaže

SPLAV NA RIEKE VÁH

splavV rámci telesnej výchovy sa žiaci II. BP dňa 17.6.2014 zúčastnili školského výletu formou vodáckeho kurzu – splavu na raftoch. Naša cesta sa začala vo Vrútkach v oblasti Lipovca.
Čítať ďalej…

1.7.2014, 13:57 | Autor Ing. Monika Milučká | Akcie a exkurzie