Logo Dopravná akadémia Logo Žilinský samosprávny kraj
Facebook Twitter YouTube RSS feed
Dopravná akadémia
Rosinská cesta 2
010 08, Žilina
Banner 4

Vyhodnotenie projektu Spoznaj osobnosti regiónu

GRANTOVÝ PROGRAM ODBORU ŠKOLSTVA A ŠPORTU ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA „Poznávaním histórie rozvíjame vlastenectvo a národné povedomie“

Projekt zatraktívnil vyučovací proces, ukázal žiakom možnosť získať nové poznatky nevšednou a zaujímavou formou ako je tradičná vyučovacia hodina.
Čítať ďalej…

10.7.2014, 10:25 | Autor Mgr. Zuzana Majchráková | Projekty školy

Úradné hodiny počas letných prázdnin

Oznamujeme žiakom a zákonným zástupcom, že potvrdzovanie rôznych tlačív, potvrdení o návšteve školy a pod. sa bude konať v mesiacoch

  • júl od 01.07.2014 do 21.07.2014 a v mesiaci
  • august od 18.08.2014 do 29.08.2014 v týchto dňoch
  • v čase od 08.00 do 13.00hod.


Čítať ďalej…

2.7.2014, 6:59 | Autor Juraj Remenec | Škola

Bibliografický leták – školská súťaž v rámci projektu Spoznaj osobnosti regiónu

Školská súťaž v tvorbe bibliografického letáku predstavila život osobností a ich dielo zaujímavou formou. Podporila žiakov 3. ročníkov v historickom bádaní, v samostatnosti, tvorivosti s využitím IKT.
Čítať ďalej…

1.7.2014, 14:04 | Autor Mgr. Zuzana Majchráková | Súťaže

SPLAV NA RIEKE VÁH

splavV rámci telesnej výchovy sa žiaci II. BP dňa 17.6.2014 zúčastnili školského výletu formou vodáckeho kurzu – splavu na raftoch. Naša cesta sa začala vo Vrútkach v oblasti Lipovca.
Čítať ďalej…

1.7.2014, 13:57 | Autor Ing. Monika Milučká | Akcie a exkurzie

Tvorba prezentácií v PowerPointe – Osobnosť žilinského regiónu

Projekt Spoznaj osobnosti regiónu pokračoval školskou súťažou v tvorbe powerpointových prezentácií, ktorá im umožnila prezentovať získané informácie a využiť počítačové zručnosti a originalitu. Poznávaním histórie a súčasnosti na základe vlastných skúseností a zážitkov vznikli zaujímavé a tematicky rôznorodé práce žiakov 3. ročníkov.
Čítať ďalej…

1.7.2014, 13:53 | Autor Mgr. Zuzana Majchráková | Súťaže