Logo Dopravná akadémia Logo Žilinský samosprávny kraj
Facebook Twitter YouTube RSS feed
Dopravná akadémia
Rosinská cesta 2
010 08, Žilina
Banner 4

ENTREPRENEURSHIP 360

OECD 1V apríli vyzvala OECD a Európska komisia učiteľov a školy na predloženie prípadovej štúdie o svojich aktivitách, postupoch a dosiahnutých výsledkoch v oblasti podpory podnikania na školách a praktickom odbornom vzdelávaní. Projekt Entrepreneurship 360 je viacročný program, ktorého cieľom je podporovať školy a jednotlivých učiteľov pri presadzovaní svojich stratégií a postupov na podporu podnikania.
Čítať ďalej…

7.9.2014, 18:48 | Autor Ing. Jana Kostolná | Projekty školy

Opäť v školských laviciach

titulkaPrázdniny sa skončili ako vždy veľmi rýchlo a opäť sa začal ďalší školský rok – 2014/2015, ktorý na určitý čas roztočí kolotoč školských povinností. My sme ho spoločne privítali v utorok, 2. septembra, v školskej jedálni slávnostným príhovorom p. riaditeľa Ing. Rudolfa Michalca i želaniami všetkého dobrého od vedúcich jednotlivých úsekov školy.
Čítať ďalej…

3.9.2014, 7:01 | Autor Mgr. Ivana Kubalová | Oznamy

Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015

img011Na brány škôl neúprosne klope nový školský rok. Otvárame mu dvere aj v tej našej.

Po krásnych a slnečných prázdninových dňoch je tu opäť čas učenia, skúšania, ale i čas školských a mimoškolských akcií. Prajeme všetkým študentom aj ich  učiteľom úspešný školský rok 2014/2015, aby sme na jeho konci mohli s radosťou hodnotiť to, čo sme za 10 mesiacov spolu dokázali.Želám vám veľa dobrých známok, veľa pochvál a veľa radosti zo školskej práce.


Čítať ďalej…

22.8.2014, 11:24 | Autor Mgr. Ivana Kubalová | Oznamy

Vyhodnotenie projektu Spoznaj osobnosti regiónu

GRANTOVÝ PROGRAM ODBORU ŠKOLSTVA A ŠPORTU ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA „Poznávaním histórie rozvíjame vlastenectvo a národné povedomie“

Projekt zatraktívnil vyučovací proces, ukázal žiakom možnosť získať nové poznatky nevšednou a zaujímavou formou ako je tradičná vyučovacia hodina.
Čítať ďalej…

10.7.2014, 10:25 | Autor Mgr. Zuzana Majchráková | Projekty školy

Úradné hodiny počas letných prázdnin

Oznamujeme žiakom a zákonným zástupcom, že potvrdzovanie rôznych tlačív, potvrdení o návšteve školy a pod. sa bude konať v mesiacoch

  • júl od 01.07.2014 do 21.07.2014 a v mesiaci
  • august od 18.08.2014 do 29.08.2014 v týchto dňoch
  • v čase od 08.00 do 13.00hod.


Čítať ďalej…

2.7.2014, 6:59 | Autor Juraj Remenec | Škola | 2 komentáre(ov)